Troms Bonde- og Småbrukarlag

Sau på utmarksbeite

Foto: Cecilie Dahl Karlsen

Forkjørsrett og vikeplikt i utmarka

Troms Bonde- og Småbrukarlag ser med uro på utviklinga i Troms når det gjelder bruken av utmarka. I dag benyttes de samme områdene av både syklister, hundefolk, turister og beitedyr, og konfliktene eskalerer flere steder.

Utmarksporter blir stående åpne så sauer, kyr og geiter kommer inn i hagene til folk. Hundekjøring og annen brå ferdsel skremmer beitedyra ut av områdene de er ment å være i. Flere ganger har det endt med skader og med dyr som blir stående fast i fjellet i stedet for å gå hjem om høsten. Det er på tide å rydde opp i forkjørsrett og vikeplikt i utmarka!

Regjeringa har gitt bøndene i oppdrag å skaffe befolkninga mat, og å bruke norske resurser best mulig. Da må beitedyra få ro til å utnytte den resursen som ligger i utmarka, uten vesentlig forstyrrelse. Dette betyr blant annet at der utmarka blir benyttet av beitende husdyr, må barmarkskjøring med hundespann vike.

For å få dette gjennomført på en forsvarlig måte, må det til lokale bestemmelser som ivaretar både hundekjørerne og husdyra som beiter.
Vi oppfordrer alle kommuner til å sette i gang en slik prosess, sier fylkesleder i Troms Bonde- og Småbrukarlag, Birger Bull.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as