Troms Bonde- og Småbrukarlag

Sau på utmarksbeite

Foto: Cecilie Dahl Karlsen

Forkjørsrett og vikeplikt i utmarka

Troms Bonde- og Småbrukarlag ser med uro på utviklinga i Troms når det gjelder bruken av utmarka. I dag benyttes de samme områdene av både syklister, hundefolk, turister og beitedyr, og konfliktene eskalerer flere steder.

Utmarksporter blir stående åpne så sauer, kyr og geiter kommer inn i hagene til folk. Hundekjøring og annen brå ferdsel skremmer beitedyra ut av områdene de er ment å være i. Flere ganger har det endt med skader og med dyr som blir stående fast i fjellet i stedet for å gå hjem om høsten. Det er på tide å rydde opp i forkjørsrett og vikeplikt i utmarka!

Regjeringa har gitt bøndene i oppdrag å skaffe befolkninga mat, og å bruke norske resurser best mulig. Da må beitedyra få ro til å utnytte den resursen som ligger i utmarka, uten vesentlig forstyrrelse. Dette betyr blant annet at der utmarka blir benyttet av beitende husdyr, må barmarkskjøring med hundespann vike.

For å få dette gjennomført på en forsvarlig måte, må det til lokale bestemmelser som ivaretar både hundekjørerne og husdyra som beiter.
Vi oppfordrer alle kommuner til å sette i gang en slik prosess, sier fylkesleder i Troms Bonde- og Småbrukarlag, Birger Bull.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as