Troms Bonde- og Småbrukarlag

Jordbrukspolitisk møte i Nordreisa

16. januar møttes bønder og arbeiderpartifolk rundt kjøkkenbordet til geitbøndene Elise og Andreas Blixgård. 

Vertskapet bød på både geitkjøttsuppe og omvisning i fjøset, da da jordbrukspolitisk talsmann i Ap, Nils Kristian Sandtrøen, besøkte Nord-Troms.  Med seg han bl.a. Nordreisa-ordfører Hilde Nyvoll og Kvænangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik. 

Nord-Troms Bonde- og Småbrukarlag stilte med både styreleder og Harald Evanger og styremedlem Morten Risto.  De overrakte Sandtrøen ei huskeliste med punkter for å stanse bruksnedlegginga i Troms og få optimismen tilbake til bygdefolket:

 

Sauenæringa er ryggraden i Tromslandbruket.  Det er underkommunisert i våre dager. Små og mellomstore sauebruk med god økonomi kan skape optimisme som styrker bosettingen hos distriktsbefolkningen, nå som det alltid har gjort.

I kombinasjon med andre yrker bidrar sauenæringa til ringvirkninger, alt fra pleie av naturlandskapet, hindrer gjengroing, sikrer kortreist kvalitetsmat, etablerer kunnskap om maskin- og matberedskap i utkant-Norge, bidrar til kreativ etablering og vedlikehold av andre yrker, nye som tradisjonelle.

Industrilandbruk passer ikke her. Til det er innmarksarealene for små og tilgangen til ressursene i utmarka store. Derfor er det beitenæringer og kombinasjonsjordbruket som har vært og vil være avgjørende for distriktenes framtid! Men beitenæringa er presset fra mange hold, der bl.a. rovdyr og hundehold har status.

I flere tiår har samfunnsverdien av matproduksjon på små og mellomstore bruk i Norge blitt undervurdert og nedprioritert ved jordbruksforhandlinger.  Denne avviklingen av småskala-produksjon av mat gir gass til avfolkningen av distriktene.

I Troms mistet vi 40 sauebruk fra 2017 til 2019 og har nå 419 bruk igjen, iflg Nortura sin sesongmelding for 2019. Vi mener årsaken er stadig produksjonsdrivende tilskuddsordninger der det tas fra de minste og gis til de største. Økt bestand av rovdyr og ubegrenset hundehold påvirker også avviklingen.

Det må et taktskifte til i norsk landbrukspolitikk!
Økonomien til små og mellomstore bruk, der lokal og kortreist kvalitetsmat produseres, må få et kraftig løft.  Det er god klimapolitikk!

Bli med på alliansebygging for et klimavennlig jordbruk mot valget i 2021.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as