Troms Bonde- og Småbrukarlag

Landbrukshelg i Tromsø 15.-17. mars

Fredag og lørdag byr vi på temaer om lokalmat, psykisk helse, tilskuddsordninger, overproduksjon og jordbruksforhandlinger. Søndagen er satt av til årsmøte. 
Bli med oss på hele eller deler av landbrukshelga!

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer medlemmer og andre interesserte til fagdager i forbindelse med fylkesårsmøtet i laget.
Selve årsmøtet er også åpent, men stemmerett er forbeholdt valgte utsendinger fra lokallagene.

Sted:                 Scandic Ishavshotel, Tromsø
Tid:                   15.-17. mars 2019

Påmelding:      Påmeldingsfristen er 28. februar
                         Etter dette kan vi ikke garantere plass på hotellet.

Send e-post til troms@smabrukarlaget.no og oppgi hva du skal være med på.

 

Priser:
Dagpakke fredag      595,-
Middag fredag          375,-
Dagpakke lørdag      595,-
Festmiddag lørdag   695,-
Dagpakke søndag    595,-
Overnatting i dobbeltrom   745,- pr natt
Overnatting i enkeltrom    1290,- pr natt (Oppgi hvem du deler rom med)

Betaling:
Alle deltakere gjør opp direkte med hotellet.
Møtetilskudd for valgte årsmøteutsendinger utbetales til lokallagene.

 

Program for Landbrukshelg 2019

Fredag 15. mars
12.00   Lunsj
13.00   Velkommen
             Bær- og grønnsaksdyrking i nord
                           Orientering og spørsmål/svar - Ingrid Myrstad, NLR
             Pause
15.00   Sykeavløsning: Hvordan fungerer det, hvordan søke via Altinn
                          Orientering og spørsmål/svar - Anne Sofie Jakobsen, Fylkesmannen
             Psykisk helse - fortsatt tabu?
                           Innledning ved Solfrid Ramberg og Vidar Aastrøm, NLR
             Hvordan unngå "veggen"?
                          Gruppearbeid og diskusjon
18.30   Møteslutt
20.00   Middag

Lørdag 16. mars
09.00   Regionalt miljøprogram: Hva er nytt? 
                           Orientering og spørsmål/svar - Aase Berg, Fylkesmannen
             SMIL-ordninga og dreneringstilskudd: En kort orientering
             Pause
10.30   Overproduksjon og virkemidler
                           Innledninger og debatt - Birger Bull, TBS; og Torbjørn Norland, NBS
12.00   Lunsj
13.00   Overproduksjon og virkemidler
                           Debatt
             Jordbruksforhandlingene, øvrige prioriteringer
                           Debatt
17.30   Presentasjon av innkomne årsmøtesaker
18.00   Møteslutt
20.00   Middag

Søndag 17. mars
09.00   Årsmøte i Troms Bonde- og Småbrukarlag
13.00   Lunsj
14.00   Vel hjem!

 


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as