Troms Bonde- og Småbrukarlag

Foto: openclipart.org

Lær å føre ditt eget regnskap

Bli med på regnskapskurs i Nordreisa 15.-16. oktober!

I samarbeid med Agrodata AS inviterer vi til kurs i regnskapsføring. Deltakerne vil lære å
bruke programmet Agro Økonomi, slik at de kan føre sitt eget regnskap fra start til slutt.

Tid:      Lørdag 15. - søndag 16. oktober, begge dager kl 10-16.
Sted:   Reisafjord Hotel, Nordreisa

Kurset vil ta for seg følgende emner:
• Innføring i Agro Økonomi
• Oppstart, legge inn åpningsverdier
• Bilagsføring og merverdiavgift
• Fakturering
• Årsavslutning
• Skatteoppgjør og selvangivelse

Det blir mye praktiske øvelser, så deltakerne må ha med seg egen PC.

Kurset er støttet av Fylkesmannen i Troms.
Egenandelen er på kr 2.500,- og inkluderer kaffe, pausemat og lunsj begge dager,
samt middag lørdag etter kursslutt. Evt overnatting må den enkelte bestille selv.

Bindende påmelding til troms@smabrukarlaget.no innen 1. oktober.

Velkommen på kurs!


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as