Troms Bonde- og Småbrukarlag

Lokallagsleder i Nord-Troms Bonde- og Småbrukarlag mottok pris for høg aktivitet og sterkt engasjement.

Prisutdeling og nye tillitsvalgte på årsmøtet 2020

Årsmøtet i Troms Bonde- og Småbrukarlag gikk av stabelen i Tromsø 21.-22. februar.

Tradisjonen tro, åpnet årsmøtehelga med en omfattende fagdag for alle med interesse for Tromslandbruket.  Arrangementet trakk innpå 60 deltakere, og flere av fylkespolitikerne våre tok seg tid til å være med gjennom hele dagen.

Under årsmøtemiddagen fikk Nord-Troms Bonde- og Småbrukarlag og lokallagsleder Harald Evanger overrakt en spesialpris.
"Prisen er ikke for lang og tro tjeneste, den er for å være aktiv og engasjert!" sa fylkesleder Birger Bull.  "Ingen lokallag har som dere kjørt frem egne saker og løftet disse! Både som innspill til fylkesstyret, på vegne av næringa, på vegne av enkeltutøvere og på vegne av NBS. Nord Troms bonde og småbrukarlag har gjort en formidabel jobb over flere år, og fortjener en hyllest for dette. Harald Evanger har gjort en formidabel jobb med lokallaget i nord. Under Harald sin ledelse så har laget revitalisert seg. Gått fra å være Nordreisa til å bli Nord-Troms, fremmet saker, uttalelser, deltatt på møter og vist utallige initiativ.  Harald, du er en ressurs! Du er en klide til inspirasjon og du er en man virkelig kan regne med! En stor applaus til Harald Evanger og jobben han har gjort med å løfte lagsarbeidet til et nivå vi alle kan strekke oss etter!"
Harald fikk overrakt en bordfane med NBS-logo, og lokallaget mottok 3000 kroner til lagskassa.

Årsmøtet behandlet ordinære og innkomne saker, og det var godt engasjement i salen.

Birger Bull ble gjenvalgt som leder, og Mats Hegg Jacobsen som nestleder.
Kirsten Slagstad gikk ut etter to år som styremedlem.  
Nytt styremedlem ble Maren Olie Sandvoll fra Målselv BS.

Revisor Tore Karoliussen gikk også ut etter fem år i vervet, ny revisor ble Ivar Jørgensen fra Balsfjord BS.
Øyvind Tollefsen er ferdig med sin periode i valgkomitéen, Kirsten Slagstad fra Hålogaland BS ble valgt inn for 3 år.


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as