Troms Bonde- og Småbrukarlag

Per Olaf Lundteigen innleder om ny landbrukspolitikk

Stormøte: Ny landbrukspolitikk!

Per Olaf Lundteigen og Svenn Arne Lie er blant innlederne når landbruket i Troms samles til debatt i Tromsø fredag 4. mars.  Velkommen til stormøte med tema ny landbrukspolitikk!

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer til stormøte
på Ishavshotellet i Tromsø fredag 4. mars kl 12-17.  
Alle fylkets store og små gårdbrukere, alle som produserer og/eller spiser mat, alle som er interessert i hvor maten vår kommer fra og hvordan den lages er hjertelig velkommen!

- Over for mange år har jordbruket som næring vært bakpå og kun forholdt seg til de krav og de forslag som embetsverket og politikerne kommer med. Det er på høy tid at jordbruket selv tar initiativet og faktisk selv definerer hva jordbrukspolitikken skal inneholde, sier fylkesleder Birger Bull.

- NBS har ikke svaret, men vi tar opp de viktige temaene:

 1. Belyse hvordan jordbruksavtalen fungerer i dag
 2. Stortingets rolle
 3. Komme med forslag til en ny landbrukspolitikk med større satsing på arbeidskraft og areal

- Vi trenger debatt om jordbruksavtalen, vi trenger å få stortingets rolle på dagsorden og
vi trenger dine innspill på hva som skal til!
Derfor inviterer vi til et skikkelig møte som vi ønsker skal sette dagsorden og gi grunnlag for dette arbeidet. Vi favner om hele landbruksfamilien og det er helt underordnet hvilke produksjoner og lag vi er tilknyttet, dette er en felles utfordring og den krever en felles innsats!

 

Program:

12.00  Åpning av møtet
v/ Birger Bull, fylkesleder Troms Bonde- og Småbrukarlag

Aksjon Ny landbrukspolitikk
v/ Vegard Vigdenes, Stjørdal og Meråker Bonde- og Småbrukarlag

Norsk matproduksjon og globalt klima
v/ Odd Magne Harstad,professor i husdyr- og akvakulturvitenskap ved UMB

Mer av den medisinen som ikke virker?
v/ Svenn Arne Lie, statsviter og tidligere forsker ved NILF

Ny kurs for jordbrukspolitikken:  Hva vil vi? Hva gjør vi?
v/ Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet

Pause m/ kaffe

15.00  Debatt / ordet fritt

17.00  Møtet avsluttes

 

Dette er ett av flere liknende møter som arrangeres rundt om i landet nå.
Se Trønderavisas dekning av det første møtet i Stjørdal her.

 


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as