Troms Bonde- og Småbrukarlag

Sau og lam på beite

Foto: Are Bergset Elvestad

Tromslandbruket - løsninga for framtida

Bli med på fagdag og årsmøte 21.-22. februar!

Årets arrangement er lagt til Tromsø.
Program og påmeldingsskjema finner du her.
Påmeldingsfristen for årsmøte, middag og overnatting er 26. januar
Om du bare skal være med på fagdagen, er fristen 17. februar.

Både fagdagen og årsmøtet er åpent for alle interesserte.
Stemmerett i årsmøtet er imidlertid forbeholdt utsendinger fra lokallagene.

Påmeldingsfrist årsmøte: 26. januar
Påmeldingsfrist fagdag:  17. februar

Har du spørsmål, ta kontakt med fylkessekretær Margrethe Figved
e-post eller på telefon 932 44 599.

Velkommen!  


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as