Troms Bonde- og Småbrukarlag

Velkommen til ungdomssamling 19.-20. oktober!

Er du mellom 18 og 35 og interessert i landbruk, er denne samlinga for deg!

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer til ungdomssamling i Balsfjord 19.-20. oktober.  Samlinga vil gi et innblikk i forskjellige produksjonsgreiner og salgskanaler, og i tillegg blir det god anledning til å bli kjent med både etablerte og nye/kommende bønder.

Sted:    Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn
Tid:      Fredag 19. oktober kl 16.30 - lørdag 20. oktober kl 17.00

Foreløpig program:
Fredag
16.30 Velkommen, enkel servering
17.30 Ammeku, sau, Nortura
          Driftsbygninger og mekanisering, bærekraftige investeringer
          Landbruksquiz og pizza

Lørdag
08.00 Frokost
09.00 Melkeku, Tine
          Potet, bær og grønnsaker
          REKO-ring, andelslandbruk
          Lunsj
          Økologisk produksjon i nord
14.00 Besøk på geitbruk
16.00 Middag og avslutning

Deltakeravgifta inkluderer måltider, kaffe/te i løpet av dagen, foredrag, gårdsbesøk med transport fra/til Gjestestua samt overnatting i dobbeltrom.
Samlinga er delfinansiert av Troms fylkeskommune.
Pris for medlemmer i TBS kr 500,-
Pris for ikke-medlemmer kr 800,-
Tillegg for enkeltrom kr 300,-

Bindende påmelding innen søndag 16. september.
Du melder deg på ved å sende en e-post med ditt navn, adresse, telefonnummer
og alder til troms@smabrukarlaget.no.

 


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as