Bondesamling i Målselv

30. sep. 2022 - 01. okt. 2022
Rundhaug Gjestegård
Troms Bonde- og Småbrukarlag
Mer informasjon

Kontaktperson

Margrethe Figved
troms@smabrukarlaget.no
93244599