Troms Bonde- og Småbrukarlag

Årsmeldinger

/share/mime/48/pdf.png Årbok 2019
(arbok-tbs-2019.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Årbok 2018
(arbok-tbs-2018.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Årbok 2017
(arbok-2017.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Årbok 2016
(arbok-tbs-2016.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2015
(arsmelding-2015.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2014
(arsmelding-2014.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2013
(arsmelding-2013.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2012
(arsmelding-tbs-2012.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as