Troms Bonde- og Småbrukarlag

Styret

       
Verv Navn/adresse  Telefon  E-post 
       
Leder Frank H Valø 480 56 134 send e-post
  Kjosvn 211    
  9060 Lyngseidet    
       
Nestleder Mats H. Jacobsen  971 66 329  send e-post
  Innlandsveien 67    
  9020 Tromsdalen     
       
Styremedlem Maren Olie Sandvoll 450 01 994 send e-post
  Møllerhaugvn 191    
  9322 Karlstad    
       
Styremedlem Tine Lingrasmo 915 65 004 send e-post
  Djupenvegen 4    
  9042 Laksvatn    
       
Styremedlem Ørjan G. Mellomjord 915 27 124 send e-post
  Sørstraumvegen 671    
  9042 Laksvatn    
       
1. vara Per Arne Slettmo 918 23 326 send e-post
  Tennes    
  9050 Storsteinnes    
       
2. vara Harald Evanger 416 75 651 send e-post
  Bakkebyveien 406    
  9153 Rotsund    
       
3. vara Tone M. Pettersen 908 39 811 send e-post
  Betholmveien 92    
  9311 Brøstadbotn    

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as