Troms Bonde- og Småbrukarlag

Styret

       
Verv Navn/adresse  Telefon  E-post 
       
Leder Frank H Valø 480 56 134 send e-post
  Kjosvn 211    
  9060 Lyngseidet    
       
Nestleder Mats H. Jacobsen  971 66 329  send e-post
  Innlandsveien 67    
  9020 Tromsdalen     
       
Styremedlem Maren Olie Sandvoll 450 01 994 send e-post
  Møllerhaugvn 191    
  9322 Karlstad    
       
Styremedlem Tine Lingrasmo 915 65 004 send e-post
  Djupenvegen 4    
  9042 Laksvatn    
       
Styremedlem Ørjan G. Mellomjord 915 27 124 send e-post
  Sørstraumvegen 671    
  9042 Laksvatn    
       
1. vara Per Arne Slettmo 918 23 326 send e-post
  Tennes    
  9050 Storsteinnes    
       
2. vara Harald Evanger 416 75 651 send e-post
  Bakkebyveien 406    
  9153 Rotsund    
       
3. vara Tone M. Pettersen 908 39 811 send e-post
  Betholmveien 92    
  9311 Brøstadbotn    

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as