Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

flotte Strand Hotell Fevik

Fylkesårsmøte 2017

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag inviterer til fylkesårsmøte 11. - 12. mars 2017

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag V/fylkessekretæren Fasseland 4520 Lindesnes Telefon: 91 64 25 47 E-post: kurtols2@gmail.com Til lokallagene i Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag Vi vil også i år ha fylkesårsmøte sammen med Aust-Agder BS og Telemark BS. Styret kaller med dette inn til fylkesårsmøte på Strand Hotell Fevik 11. og 12. mars 2017 Styret vil gjøre lokallagene oppmerksomme på reglene for utsendinger til årsmøte i fylkeslaget: Alle lokallag har rett til 2 utsendinger til fylkesårsmøtet, videre har lokallagene rett til å sende en utsending for hver påbegynte 25. medlem. Lokallagene bes melde inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet og navn på utsendinger og eventuelt observatører til undertegnede innen 20. februar 2017. Endelig program/saksliste vil bli sendt til de påmeldte utsendingene etter 20. februar. For de lokallag som ikke har meldt på utsendinger eller observatører innen fristen, vil sakspapirer bli sendt til leder. Observatører dekker selv oppholdet og bevertning. Alle hjertelig velkommen !! May-Brit Borgi Olsen Fylkessekretær


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as