Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Leder Audun Tvedten Foto: Bergljot Styrvold

Matvareberedskapen må styrkes

Vestfold Bonde- og Småbrukarlag har på sitt årsmøte 17. juni vedtatt en uttalelse om at matvareberedskapen må styrekes og en uttalelse om at landbruket er en del av løsningen mot klimaendringene. 

Audun Tvedten ble gjenvalgt som leder av laget. 

Pressemelding

 

Matvareberedskapen må styrkes

Vestfold Bonde- og Småbrukarlag har på sitt årsmøte i juni vedtatt i en uttalelse det de sier at politikerne må sørge for en betydelig forbedring av matvareberedskapen og selvforsyningsgraden i landet. En vesentlig økning av årsverksinntekta i jordbruket er nødvendig for å sikre rekruttering og er en forutsetning for å ha en tilfredsstillende forsyningsevne. Matproduksjon må utføres til akseptable lønns- og arbeidsvilkår.

Videre vedtok årsmøtet en uttalelse om at landbruket er en del av løsningen mot klimaendringene, landbruket er ikke en del av problemet. Klimakrisen og «Klimakur 2030» må ikke føre til nedbygging av jordbruket i Norge, men til klimasmart omlegging. Landbruket er vesentlig for samfunnssikkerheten og beredskapen i en verden i endring.

Hovedtemaet på årsmøtet var koronasituasjonen og jordbruksoppgjøret tidligere i vår. Fylkessekretær Bergljot Styrvold holdt innledning om begge temaene. Årsmøtet var tilfreds med måten Norsk Bonde- og Småbrukarlag har håndtert de store utfordringene som har vært i forbindelse med både koronapandemien og årets jordbruksoppgjør.

Audun Tvedten fra Tjølling ble gjenvalgt som leder. Bjørg Cecilie Aarøe fra Hof, Trond Jahren fra Sande og Dan Hjorteseth fra Stokke er nye i styret, Ole Christian Torkildsen fra Stokke var ikke på valg. Årsmøte ble avholdt på Holt gård i Undrumsdal.

 

Bergljot Styrvold

Fylkessekretær

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as