Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Godt oppmøte på årsmøtet som ble avholdt på Stokke Bygdetun Foto: Bergljot Styrvold

Inspirerende ord fra Merete Furuberg på årsmøtet i Vestfold

Vestfold Bonde- og Småbrukarlag avviser regjeringas forslag til endring i jordbruksfradraget. Vestfold Bonde- og Småbrukarlag vedtok på årsmøtet 9. mars en uttalelse der de ber Venstre og KrF om å avvise regjeringas forslag til endring av skattelegging av jordbruket.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg inspirerte årsmøte ved sin tale om aksjon ny landbrukspolitikk.

Vestfold Bonde- og Småbrukarlag avviser regjeringas forslag til endring i jordbruksfradraget. Vestfold Bonde- og Småbrukarlag vedtok på årsmøtet 9. mars en uttalelse der de ber Venstre og KrF om å avvise regjeringas forslag til endring av skattelegging av jordbruket. Finansminister Siv Jensens forslag vil medføre store skattelettelser til store jordbruksforetak og store skatteskjerpelser til små bruk og til de som har biinntekter fra landbrukseiendommen sin.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg inspirerte årsmøte ved sin tale om aksjon ny landbrukspolitikk. Mat- og jordbrukspolitikk er en samfunnssak, politikken er ikke til for bøndene. Bøndene er bare et virkemiddel i for å nå målsettinger i jordbrukspolitikken. Det må utformes en ny politikk for matproduksjon som ser betydningen av matsikkerhet og beredskap og som ser sammenhengende mellom kulturlandskap, biologisk mangfold og arbeidsplasser. Jord- og skogbruk må bli en motor i det grønne skiftet.

Ole Christian Torkildsen fortalte om gårdsdrifta si og viste sine egne flotte bilder fra kulturlandskapet i Vestfold. Kulturlandskapet og biologisk mangfold er helt avhengig av bønder som driver åkerbruk og av husdyr som beiter. Sigmund Lauritzen fra Gjensidige holdt foredrag om brannsikring og termografering. Bakgrunnen er at det er i gjennomsnitt en landbruksbrann hver dag i Norge, og 70 % av brannene skyldes feil med elektrisk anlegg eller utstyr. Bønder må i langt større grad drive mer skadeforebyggende arbeid mot branner.

Årsmøtet vedtok også en uttalelse der de advarer mot regjeringas politikk som svekker matsikkerheten og beredskapen. Årsmøtet mener at regjeringas jordbrukspolitikk medfører økt sentralisering, arealer som går ut av drift og økt bruk av importert kraftfôr.

Årsmøtet i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag gjenvalgte Ole Christian Torkildsen fra Stokke som leder. Med seg i styret har han Ove Smitt (ny) fra Larvik, Charlotte Sanhueza fra Andebu, Dan Hjorteseth fra Stokke og Audun Tvedten fra Larvik.

/share/mime/48/pdf.png Vedtatt uttalelse beredskap
(vedtatt-uttalelse-beredskap.pdf, 820kB)

/share/mime/48/pdf.png Bilder fra årsmøtet
(bilder-fra-arsmotet.pdf, 623kB)

/share/mime/48/pdf.png Vedtatt uttalelse bondeskatt
(uttalelse-bondeskatt.pdf, 16kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as