Vestfold Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Lokale matforedlere fortalte om sin virksomhet på årsmøtet Foto: Bergljot Styrvold

Pressemelding fra fylkesårsmøtet 7. mars 2015

Årsmøtet i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag vil beholde konsesjonsloven, årsmøtet sier nei til frihandelsavtalen TTIP og årsmøtet mener at norsk landbruk er samfunnsmessig lønnsomt.

Vestfold Bonde- og Småbrukarlag (VBS) var samlet til årsmøte på Stokke Bygdetun 7. mars. Hovedtemaer på årsmøtet var verdiskaping i matproduksjon i Vestfold og inspirasjon fra lokale matforedlere. Martin Lundeby Grimstad fra Agri Analyse innledet om innholdet i rapporten Verdiskaping fra jord til bord – om landbruk og matindustri i Vestfold. I rapporten framkommer den unike posisjon jordbruket i Vestfold har som nasjonalt matkornkammer og nasjonal grønnsakhage, noe som må ha konsekvenser for et sterkt vern av matjorda i fylket. 19 % av arealet i Vestfold er matjord, og bøndene i fylket produserer 19 % av landets matkorn og 22 % av landets grønnsaker. I tillegg har fylket en stor svinekjøttproduksjon. Verdiskapingen fra fylkets 1470 landbruksforetak har en førstehåndsverdi på 1,3 mrd. kroner.

Lokale matforedlere var representert ved Nils Ingar Knatten fra Knatten Fruktgård i Sandefjord, Marikken Røsholt fra Styrvoll Landbruksdrift i Lardal og Grete og Bent Nilsen fra ÅttePotteRømme i Sande. De fortalte om matforedling på sine gårder og om veien dit. Man må stå på hele tida og ikke fire på kvalitet for å lykkes. Dette ga møtedeltagerne inspirasjon, kunnskap og kanskje mot til å satse på egen gård.

Årsmøte vedtok flere uttalelser. VBS vil beholde konsesjonsloven fordi det sikrer kontroll over hvem som eier landbruksarealene slik at ikke utbyggingsinteresser og andre kapitalinteresser overtar landbrukseiendommer i pressområdene.  VBS mener at boplikten sørger for aktivitet og arbeidsplasser på bygdene og at priskontrollen i konsesjonsloven gir ungdom mulighet til å komme inn i landbruket. VBS sier i en uttalelse at norsk landbruk er samfunnsmessig lønnsomt og imøtegår her «produktivitetskommisjonen». En sikker og trygg matproduksjon, positive ringvirkninger for sysselsetting og bosetting i bygdene og bevaring av kulturlandskapet er samfunnsmessige goder som folk verdsetter høyt.  Årsmøtet vedtok en uttalelse som sier nei til frihandelsavtalen TTIP fordi det kan føre til at amerikansk landbruk og matindustri kan utkonkurrere EFTA og EU landenes landbruk. I USA er det lov til bruk av veksthormoner i kjøttindustrien, klorvasking av kylling og genmodifiserte organismer (GMO) er utbredt. TTIP vil overføre makt fra regjeringer til kapitalkrefter og undergrave det politiske demokratiet på viktige samfunnsområder.

Årsmøtet gjenvalgte Ole Christian Torkildsen fra Stokke som leder. Med seg i styret har han Audun Tvedten og Tore Jardar Wirgenes fra Larvik, Charlotte Sanhueza fra Andebu og Dan Hjorteseth fra Stokke. 

Bergljot Styrvold

Fylkessekretær


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as