Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Siste nytt

Det ble lisensfelling av ulv i ulvesona

Før møtet var det appell fra organisasjoner. Noen brukte tiden til saken, andre til historikk og annet som ikke sto på saklista.

Solum, som vanlig forsøkte å indikere at det i forrige møte var feil å ikke gå for buffersone. Ville da heller ikke felle ulv innenfor sona, under henvisning til diverse lover som Stortinget har tolket annerledes. Ei Monika ville også ta hensyn til beitenæringen, men også grenseflokkene. Reidar Aasgård bemerket "svenske" holdninger, og mente vi skulle bruke Norske. Han la også vekt på at stortingets mål og 4 til 6 kull skulle vektlegges sterkt, og la fram forslag om uttak slik at det ble 5,5 ynglinger igjen. HBS synes dette er positivt, men det burde vært nærmere 4, da vi ganske sikkert får minst ett i tillegg til våren. Det er allerede revirmarkeringer som tyder på det. Videre foreslo Aasgård å ta ut Rømskog, da de som bor der allerede har hatt stor nok belastning. Den bør jo fordeles. Grenserevirene skal forvaltes. Solum var redd for at for mange ble tatt ut, mens Arnfinn Nergård(leder) mente at svenskene ikke har vetorett i Norge, og at grenseflokkene derfor skulle forvaltes.

Avstemming: Sekretariatets forslag falt enstemmig. Reidar Aasgårds forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Etter at saken ble vedtatt kom en fra SNO med gladmelding om at det var oppdaget DNA fra "genetisk viktig" individ funnet i Rømskog området. Dette skulle være avkom etter et par som i Sverige var flyttet fra nord og sydover. Dette skulle være spennende.

Personlig mener jeg dette var god regi. Hvorfor kom denne opp nå, og ikke før møtet? Kan det ha vært for å stoppe uttak i Rømskog? Kan svenskene under transporten ha byttet ut de individene de skulle flytte med noen de hadde i bakhånd? Fra dyreparker kan det vel ikke være siden de eksisterende ulvene allerede har aner dit.

Klage på lisensjakt jerv avgjort.

Overhørte telefonmøtet i Rovviltnemnda region 5 i dag. Det hadde kommet inn 4 klager fra 7 organisasjoner med alt fra økning av kvoten (oss) til at all felling var ulovlig. Tidligere vedtak ble oppretholdt. Antakelig i frykt for at en eventuell økning skulle havne i Dep. og tilbakestilles til sekr. opprinnelige forslag. Uansett ville det gi ny høringsfrist som ville kunne forskyve jaktstart.
Siden vedtaket da blir stående, betyr det i praksis at ikke en gang årets tilvekst tas ut. 22 individer er litt over halvparten av tilveksten som kan beregnes til ca. 30 dyr. Skal bestanden ned på bestandsmålet, må det tas ut ytterligere 10 dyr slik at et fornuftig tall med god sikkerhetsmargin vil være 40 individer. Siden det er for mange yunglinger, er det ingen grunn til å sette maksimum for hundyr. Hadde kvoten vært 50 til 60, ville dette vært fornuftig. Vedtaket er derfor ikke i tråd med stortingets vedtak, men kanskje slik enkelte regneringsmedlemmer ønsker.

FKT midler som gjenstår vil flyttes til der det trengs mest. Det vil bli overført hjemmebeite, ekstra tilsyn og radiobjeller.

Regjeringa er god på bjørnetjenester

I sin iver etter å være gode på dyrevelferd, legger de ned ei hel næring og gjør pelsdyr en bjørnetjeneste.

Regjeringa er god på bjørnetjenester - les hele saken

Bernkonvensjonen

Det vises ofte til Bernkonvensjonen for å finne lovgrunnlag for å stoppe uttynning av rovviltstammer. Men kan ikke dette like gjerne gi motsatt svar? Se her.

Statens tilbud er klart.

Det er egentlig ikke så mye, 1 mlr som er litt over halve kravet. Det aller meste, 890  mill går med til kostnadsdekning. Det gir kun 110 mill til å øke inntjeningen. Tetting av gapet mellom landbruk og andre grupper forblir en utopi. Det er langt inn som en potensiell prisøkning på produkter. Det samme ble gjort ved forrige oppgjør, men det ble heller en senking i stedet for økning i prisene. Landbruket har en utfordring med markedsbalanse som setter en stopper for prisøkning selv om det ikke er like svart som i fjor. Staten er med på grøntsatsing, og er villig til å sette tak på antall husdyr det betales tilskudd til. De har også satt av penger til beredskapslager såkorn. De har også satt av midler til å takle villsvininnvandring. Det mangler en god del når det gjelder struktur. Det er mange detaljer her som en må sette seg inn i, så dette er et første inntrykk. Så får vi se om det er mulig å forhandle fram noe bedre.


Hedmark fylkes RVN har bestemt rovviltbudsjettet.

Fylkesmannens miljøavdeling foreslo å ta hele økningen i budsjettet til å få beitedyr ut av beiteomrodene. Mindre beiting.

Hedmark fylkes RVN har bestemt rovviltbudsjettet. - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as