Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Siste nytt

Klage på lisensjakt jerv avgjort.

Overhørte telefonmøtet i Rovviltnemnda region 5 i dag. Det hadde kommet inn 4 klager fra 7 organisasjoner med alt fra økning av kvoten (oss) til at all felling var ulovlig. Tidligere vedtak ble oppretholdt. Antakelig i frykt for at en eventuell økning skulle havne i Dep. og tilbakestilles til sekr. opprinnelige forslag. Uansett ville det gi ny høringsfrist som ville kunne forskyve jaktstart.
Siden vedtaket da blir stående, betyr det i praksis at ikke en gang årets tilvekst tas ut. 22 individer er litt over halvparten av tilveksten som kan beregnes til ca. 30 dyr. Skal bestanden ned på bestandsmålet, må det tas ut ytterligere 10 dyr slik at et fornuftig tall med god sikkerhetsmargin vil være 40 individer. Siden det er for mange yunglinger, er det ingen grunn til å sette maksimum for hundyr. Hadde kvoten vært 50 til 60, ville dette vært fornuftig. Vedtaket er derfor ikke i tråd med stortingets vedtak, men kanskje slik enkelte regneringsmedlemmer ønsker.

FKT midler som gjenstår vil flyttes til der det trengs mest. Det vil bli overført hjemmebeite, ekstra tilsyn og radiobjeller.

Regjeringa er god på bjørnetjenester

I sin iver etter å være gode på dyrevelferd, legger de ned ei hel næring og gjør pelsdyr en bjørnetjeneste.

Regjeringa er god på bjørnetjenester - les hele saken

Bernkonvensjonen

Det vises ofte til Bernkonvensjonen for å finne lovgrunnlag for å stoppe uttynning av rovviltstammer. Men kan ikke dette like gjerne gi motsatt svar? Se her.

Statens tilbud er klart.

Det er egentlig ikke så mye, 1 mlr som er litt over halve kravet. Det aller meste, 890  mill går med til kostnadsdekning. Det gir kun 110 mill til å øke inntjeningen. Tetting av gapet mellom landbruk og andre grupper forblir en utopi. Det er langt inn som en potensiell prisøkning på produkter. Det samme ble gjort ved forrige oppgjør, men det ble heller en senking i stedet for økning i prisene. Landbruket har en utfordring med markedsbalanse som setter en stopper for prisøkning selv om det ikke er like svart som i fjor. Staten er med på grøntsatsing, og er villig til å sette tak på antall husdyr det betales tilskudd til. De har også satt av penger til beredskapslager såkorn. De har også satt av midler til å takle villsvininnvandring. Det mangler en god del når det gjelder struktur. Det er mange detaljer her som en må sette seg inn i, så dette er et første inntrykk. Så får vi se om det er mulig å forhandle fram noe bedre.


Hedmark fylkes RVN har bestemt rovviltbudsjettet.

Fylkesmannens miljøavdeling foreslo å ta hele økningen i budsjettet til å få beitedyr ut av beiteomrodene. Mindre beiting.

Hedmark fylkes RVN har bestemt rovviltbudsjettet. - les hele saken

FØRSTE MØTE FOR DET NYE STYRET I HEDMARK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG.

Styret møtes på Blæstad torsdag den 28. mars kl 11.

Hovedsakene er konstituering av styret og hvem som skal representere HBS i ulike fora.

Lokallagsledere er velkommen som tilhørere.

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as