Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Siste nytt

Arkiv gamle saker

Nortura Otta nedlagt.

Så har altså styret i Nortura vedtatt å legge ned anlegget på Otta også. Det er ikke så mange igjen nå. Dette skal jo være bøndenes egen organisasjon, men det vi ser er det samme Monica Mæland driver med, sentralisering.

Nortura Otta nedlagt. - les hele saken

Er det ingen grenser for hva Elvestuen kan finne på

Er det ingen grenser for hva Elvestuen kan finne på for at den lisensfellingen av ulv han har gått med på ikke skal kunne gjennomføres?

Er det ingen grenser for hva Elvestuen kan finne på - les hele saken

Har DN, MD og flere regjeringer ført oss bak lyset?

Eller, har andre ført alle bak lyset?

Når man bestemte at ulv skulle fredes, var det kun en gammel han igjen av den skandinaviske populasjonen. Etter fredningen dukket det etter hvert likevel opp ulver som etter sigende var etterkommere av den originale populasjonen. Etter hvert ga de opp dette, da det var for fantastisk. Ulvene ble da definert som innvandret fra Finland, med aner fra russland. Utsetting av utdødde arter krever grundig konsekvsanalyser, det står også i Bernkonvensjonen. Naturlig innvandring er derimot mindre problematisk. Vi fikk stadig høre om genetisk viktige ulver som kom vandrende fra Finland. Disse kunne man ikke skyte. 
Men, hva var sannheten, og hvem satt på den?

Har DN, MD og flere regjeringer ført oss bak lyset? - les hele saken

Det ble lisensfelling av ulv i ulvesona

Før møtet var det appell fra organisasjoner. Noen brukte tiden til saken, andre til historikk og annet som ikke sto på saklista.

Solum, som vanlig forsøkte å indikere at det i forrige møte var feil å ikke gå for buffersone. Ville da heller ikke felle ulv innenfor sona, under henvisning til diverse lover som Stortinget har tolket annerledes. Ei Monika ville også ta hensyn til beitenæringen, men også grenseflokkene. Reidar Aasgård bemerket "svenske" holdninger, og mente vi skulle bruke Norske. Han la også vekt på at stortingets mål og 4 til 6 kull skulle vektlegges sterkt, og la fram forslag om uttak slik at det ble 5,5 ynglinger igjen. HBS synes dette er positivt, men det burde vært nærmere 4, da vi ganske sikkert får minst ett i tillegg til våren. Det er allerede revirmarkeringer som tyder på det. Videre foreslo Aasgård å ta ut Rømskog, da de som bor der allerede har hatt stor nok belastning. Den bør jo fordeles. Grenserevirene skal forvaltes. Solum var redd for at for mange ble tatt ut, mens Arnfinn Nergård(leder) mente at svenskene ikke har vetorett i Norge, og at grenseflokkene derfor skulle forvaltes.

Avstemming: Sekretariatets forslag falt enstemmig. Reidar Aasgårds forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Etter at saken ble vedtatt kom en fra SNO med gladmelding om at det var oppdaget DNA fra "genetisk viktig" individ funnet i Rømskog området. Dette skulle være avkom etter et par som i Sverige var flyttet fra nord og sydover. Dette skulle være spennende.

Personlig mener jeg dette var god regi. Hvorfor kom denne opp nå, og ikke før møtet? Kan det ha vært for å stoppe uttak i Rømskog? Kan svenskene under transporten ha byttet ut de individene de skulle flytte med noen de hadde i bakhånd? Fra dyreparker kan det vel ikke være siden de eksisterende ulvene allerede har aner dit.

Klage på lisensjakt jerv avgjort.

Overhørte telefonmøtet i Rovviltnemnda region 5 i dag. Det hadde kommet inn 4 klager fra 7 organisasjoner med alt fra økning av kvoten (oss) til at all felling var ulovlig. Tidligere vedtak ble oppretholdt. Antakelig i frykt for at en eventuell økning skulle havne i Dep. og tilbakestilles til sekr. opprinnelige forslag. Uansett ville det gi ny høringsfrist som ville kunne forskyve jaktstart.
Siden vedtaket da blir stående, betyr det i praksis at ikke en gang årets tilvekst tas ut. 22 individer er litt over halvparten av tilveksten som kan beregnes til ca. 30 dyr. Skal bestanden ned på bestandsmålet, må det tas ut ytterligere 10 dyr slik at et fornuftig tall med god sikkerhetsmargin vil være 40 individer. Siden det er for mange yunglinger, er det ingen grunn til å sette maksimum for hundyr. Hadde kvoten vært 50 til 60, ville dette vært fornuftig. Vedtaket er derfor ikke i tråd med stortingets vedtak, men kanskje slik enkelte regneringsmedlemmer ønsker.

FKT midler som gjenstår vil flyttes til der det trengs mest. Det vil bli overført hjemmebeite, ekstra tilsyn og radiobjeller.


LANDSMØTET 2019.

Spør i ditt lokallag om det er valgt utsending til landsmøtet! Fylkeslaget betaler for to ungdomsutsendinger i tillegg. Den ene får stemmerett i landsmøtet. Lokallaga bes foreslå kandidater. Kontakt fylkessekretæren på : sekr.hedmark@smabrukarlaget.no
Tilhørerere er også velkommen. Meld på gjennom lenka på hovedsida til NBS.
Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as