Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Søk om penger til landbruket

Nå kan du søke om penger til rekruttering og opplæring for bønder.Se utlysning og informasjon på Oppland Fylkeskommune sin hjemmeside.

Matsikkerhet og klimaforandringer

Åpent møte på Aas kommunelokale, Bøverbru 27.2. kl. 18.30. Kjersti Hoff, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar. Enkel servering. Alle velkommen. Arr: Toten Bonde- og Småbrukarlag.

Matsikkerhet og klimaforandringer - les hele saken


Ny dyrehelseforskrift

Ny dyrehelseforskrift, som skal forebygge sykdom hos dyr, trådte i kraft 1. juli i år.

Endringene er til dels omfattende og det lages nå veiledningsmateriell til bransjen for å sikre at reglene blir forstått. Les forskriften

Ny dyrehelseforskrift - les hele saken

Hamskifte i det norske landbruket?

Saman skal vi vise at matproduksjon, basert på norske areal- og fôrressursar, let seg gjennomføre. På små, mellomstore og store bruk over heile landet. Kronikk av fylkesleiar i OBS, Trond Klaape.

Hamskifte i det norske landbruket? - les hele saken


Behold pelsdyrnæringa i Norge!

Oppland Bonde- og Småbrukarlag ser med stor skuffelse og bekymring på at den nye firepartiregjeringa i sin regjeringserklæring opprettholder forslaget om avvikling av norsk pelsdyrnæring.

Behold pelsdyrnæringa i Norge! - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as