Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Jon Georg Dale kommer til Vinstra

 Vinstrahallen onsdag 21. februar kl. 18.00 - 20.00. Påmelding til oppland@smabrukarlaget.no innen fredag 16.2. 

Jon Georg Dale kommer til Vinstra - les hele saken

Åpent møte 30. januar

Hva vil vi med landbruket? Svenn Arne Lie deltar på vegne av OBS


God jul og godt nytt år

Fylkeskontoret holder stengt fra mandag 18. desember til 2. januar. Vi ønkser alle våre medlemmer og tillitsvalgte en fredlig jul og et godt nytt år.

Sparebankstiftelsen støtter historisk samarbeidsprosjekt

Høsten 2017 inngikk Oppland Bonde- og Småbrukarlag, ungdomsskolene Smestad, Øyer og Gausdal og de Kirkelige fellesrådene i Gausdal og Øyer, et unikt samarbeid. Prosjektet skal skape bevissthet og holdninger om sammenhengen mellom jordbruk, matforsyning, matkultur, religion, forvalteransvar og vern av jorda som produksjonsgrunnlag. Sparebankestiftelsen tildelte prosjektet kr. 250 000 for 2018.

Prosjektet er også støttet av Gjensidige forsikring og Gausdal Bonde- og Småbrukarlag.

Sparebankstiftelsen støtter historisk samarbeidsprosjekt - les hele saken


Ønsker du å bygge for framtida?

Ønsker du å bygge ny driftsbygning til reduserte kostnader? Se Narvebygget for ide for planlegging og gjennomføring.

 

Innledninger fra Beiteseminaret 30.nov. og 1. des.

Seminaret var i regi: Norsk Bonde og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit.

Her er link til alle presentasjonene: Norsk Sau og Geit

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as