Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Innledninger fra Beiteseminaret 30.nov. og 1. des.

Seminaret var i regi: Norsk Bonde og Småbrukarlag, Norges Bondelag og Norsk Sau og Geit.

Her er link til alle presentasjonene: Norsk Sau og Geit

Fra jord til bord - mattradisjoner fra fortid til samtid og framtid

Utprøvingsprosjektet startet ved skolestart 2017 og omfatter ungdomsskoleelever på 9. trinn i Øyer, Gausdal og Lillehammer. Målet er å sette søkelys på mat som kultur i det gamle bondesamfunnet og trekke tråder inn i samtid og framtid. 

Fra jord til bord - mattradisjoner fra fortid til samtid og framtid - les hele saken


Bonde hjelper bonde

Hedmark og Oppland er med i den nasjonale utprøvinga av ei mentorordning i landbruket der vi har nokså faste rammer med søknad om å delta, oppstartsamling, mentoravtale om fem samlingar, godtgjering av mentor, evalueringssamling og rapportering. 

Søknadsfristen for 2018 er 1. desember på vedlagte link. https://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2017/mentor/ 

Bonde hjelper bonde - les hele saken

Feiring av årets beitekommune i Nord-fron.

Etter kåringen som årets beitekommune på landsmøte i NBS, ble det egen feiring i Nord-Fron 10.nov.

Feiring av årets beitekommune i Nord-fron. - les hele saken


250 deltakere på Mat og landbruk Innlandet 2017

Landbruksråd Innlandet samlet full sal med tillitsvalgte innen landbruksfamilien 14. november i Øyer. Dag to avholdt faglag og samvirkeorganisasjonene særmøter hver for seg. Temaenen på fellesmøte var bioøkonomi, grønt skifte, markedet, matsikkerhet og beredskap og eierskap, engasjement og demokrati innen samvirke. 

250 deltakere på Mat og landbruk Innlandet 2017 - les hele saken

Årets unge bonde 2016 kommer til Tretten

Bonde- og Småbrukarlaga i Øyer-Tretten, Fåberg og Gausdal inviterer til felles åpen fagkveld og separate årsmøter onsdag 22. november på Tretten Kro og Motell. Ingve Berntsen, årets unge bonde 2016 vil innlede på det åpne møtet om "Galskap satt i system - og hvorfor Opplandsbonden trengs. 

Årets unge bonde 2016 kommer til Tretten - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as