Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Fylkeskontoret holder stengt fra 15.4. til 23.4.

Vi ønsker alle våre følgere, medlemmer og tillitsvalgte en riktig god påske. 

Matmarkering i by`n

6. april arrangerte Oppland Bs nok en gang Matmarkering i Lillehammer sentrum. Det var salg fra 17 boder med lokalmat fra Oppland og Hedmark. Det var også mulighet for å treffe fylkesleder i OBS, Trond Klaape. 

Matmarkering i by`n - les hele saken


Rullering av forvaltningsplan freda rovvilt

Rovviltnemda skal starte prosessen med rullering av forvaltingsplan for region 3, freda rovvilt. Innspillsfrist for oppstart arbeidet er 25. mars. Høringsdokumet klar 10. oktober, med 6 ukers høringsfrist. Se gjeldende forvaltningsplan vedtatt i 2012. 

Rullering av forvaltningsplan freda rovvilt - les hele saken

Vel blåst fellessamling og fylkesårsmøte

Gjenvalg på fylkesstyre, gode foredrag og gode debatter, oppsummerer årets fellessamling og fylkesårsmøte.

Vel blåst fellessamling og fylkesårsmøte - les hele saken


Inspirasjonsdag gardsgründer

Vågå, 21. mars 2019. Gardsgründer er et utviklingsprogram som er skreddersydd for gardbrukere som ønsker å utvikle attåtnæring på gården.

Inspirasjonsdag gardsgründer - les hele saken

Gras erstatter kraftfòr

Lørdag 2. mars avviklet OBS første seminar i en rekke av 3. Innledningene handlet om norsk selvforsyning på norske ressurser og utmarksbeite som framtidig ressurs for melk- og kjøttproduksjon.

Gras erstatter kraftfòr - les hele saken

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as