Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Hunndyrkvota ut av lisenskvoten for jerv i beiteprioritert.

Etter klage fra Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Oppland Bondelag og Oppland Sau og Geit er klagen delvis tatt til følge. Dette gjelder praksis ved å sette hunndyrkvote i beiteprioritert område for lisensfelling. Den er etter klagen fjernet.

Hunndyrkvota ut av lisenskvoten for jerv i beiteprioritert. - les hele saken

Fylkeskontoret holder sommerstengt

Fylkeskontoret vil være stengt i perioden 24.6.19 til 4.8. 19.

Det tas da ut ferie og avspassering for ansatte. 

Kontakt kan gjøres til fylkesleder Trond Klaape: Tlf. 412 13 168 eller til NBS på tlf. 22 00 59 10


Meldinger om freda rovvilt i beitesesongen 2019.

Da SMS-varslinga angående rovvilt i sesongen er kraftig redusert fra Fylkesmannen i Innlandet, har Oppland Sau og Geit i samarbeid med Oppland Bonde- og Småbrukarlag inngått en avtale for å videresende observasjoner, udokumenterte og dokumenterte, samt dokumenterte og udokumenterte tap av husdyr, til kommunene etter samme mal som Fylkesmannen i Oppland har gjort tidligere. 

Meldinger om freda rovvilt i beitesesongen 2019. - les hele saken

Nytt på rovviltfronten

18. juni legger Riksrevisjonen fram rapporten om den to-delte målsettingen er oppnådd. Følg framleggingen på denne linken

1. oktober er det høringsfrist for endringer i regelverket for rovvilt. Les høringen 


Uttak av jerv og gaupe i beiteprioriterte områder

Forvaltning og Storting må legge til rette for at miljømyndighetene faktisk gjennomføres uttak av freda rovdyr i beiteprioritert område.

Uttak av jerv og gaupe i beiteprioriterte områder - les hele saken

Ønsker mer struktur og tak i bruk av budsjettmidler.

Resultatet av jordbruksforhandlingane ble omtrent som forventa, seier fylkesleder Trond Klaape i Oppland Bonde- og Småbrukarlag. 

Ønsker mer struktur og tak i bruk av budsjettmidler. - les hele saken

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as