Et krav for økt matproduksjon på norske arealer

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. – Kravet følger opp Stortingets mål om økt produksjon og landbruk over hele landet, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Et krav for økt matproduksjon på norske arealer - les hele saken


Presenterer krav i morgen

I morgen klokken 10.00 overleverer Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag jordbrukets krav i årets forhandlinger.

Presenterer krav i morgen - les hele saken

Verdens småbrukerdag

17. april er Verdens Småbrukerdag. Norsk Bonde- og Småbrukarlag markerer dagen med å dele ut frø i alle landets fylker, på Stortinget og i by og bygd.

Verdens småbrukerdag - les hele saken


Rentenedgang gir inntektsvekst

Jordbruksinntektene ligger an til å øke med 827 millioner kroner fra 2014 til 2015. Knapt 600 millioner kroner skyldes rentenedgang. Det viser tall som i dag ble lagt fram av Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ). Tallene viser stor variasjon i inntektsutvikling mellom ulike produksjoner og bruksstørrelser.

Rentenedgang gir inntektsvekst - les hele saken

32- dobler tilskudd til enkeltprodusenter

Fjorårets jordbruksavtale endte med en uendret budsjettramme for jordbruket totalt sett. Likevel får enkeltprodusenter økning på over 1 million kroner.

32- dobler tilskudd til enkeltprodusenter - les hele saken

Vellykket 100- årsmarkering

På tross av surt vær var det mange folk i gågata i Lillehammer 11.april. 20 stands og boder med lokale og regionale matspesialiteter kunne tilbys byens befolkning denne dagen i forbindelse med Oppland Bonde- og Småbrukarlag sin 100- årsmarkering.

Vellykket 100- årsmarkering - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Øvre vollgt 9
0158 Oslo

Telefon sentrabord: 24 14 89 50
E-post: post@smabrukarlaget.no

Kontonummer: 8101.05.36928