Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Mattilsynet har ikke varslet beitenekt i Gudbrandsdalen

Mattilsynet har ikke varslet beitenekt i Gudbrandsdalen

17.10.2014
I et møte med Bondelaget, Norsk Sau og geit og Bonde- og Småbrukarlaget 13. oktober 2014 presiserte Mattilsynet at de 20 beitebrukere i jervesonen i Gudbrandsdalen fikk pålegg om å iverksette ytterligere tiltak for å redusere tap av småfe på beite i årets beitesesong.
Jordaksjon på Dæhli-jordet

Jordaksjon på Dæhli-jordet

17.10.2014
I anledning FNs år for familielandbruk og verdens matvaredag arrangerte en rekke organisasjoner en aksjon på Dæhlijordet i Vestby den 16. oktober.
Husk fristen for å søke om rovviltskadeerstatning

Husk fristen for å søke om rovviltskadeerstatning

14.10.2014
Fristen for å søke erstatning for sau drept av fredet rovvilt er 1. november. Søknad skal sendes til Fylkesmannen i ditt fylke via det elektroniske søknadssenteret på Rovviltportalen.
Invitasjon til beiteseminar

Invitasjon til beiteseminar

13.10.2014
Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit inviterer for 2. år på rad til beiteseminar med matproduksjon- og rovviltfokus
Furuberg innstilt som leder for ny periode

Furuberg innstilt som leder for ny periode

10.10.2014
Valgkomiteen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har innstilt Merete Furuberg som leder for en ny periode. Valget finner sted på landsmøtet 1. og 2. november på Rica Hell, Stjørdal.
Møte i regjeringens kontaktutvalg

Møte i regjeringens kontaktutvalg

09.10.2014
Ord om det grønne skiftet er ikke nok, det må handling til, sa Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag under møtet i regjeringens kontaktutvalg i dag.
Statsbudsjettet – manglende satsing på økt matproduksjon

Statsbudsjettet – manglende satsing på økt matproduksjon

08.10.2014
Kombinert med jordbruksoppgjøret 2014 vil statsbudsjettet bidra til å forsterke de negative trendene i jordbruket, sier Merete Furuberg Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Landsmøtet 2014

Landsmøtet 2014

01.10.2014
Her finner du programmet for landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som vil bli avholdt 1. og 2. november på Rica Hell Hotell. Under møtet vil det bli utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014. På bildet ser du Ellen Marie Tangen og Hans Bondal som vant prisen i fjor.
Meld dere på studietur til Sør-Frankrike

Meld dere på studietur til Sør-Frankrike

01.10.2014
FKT-prosjektet til Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag arrangerer studietur til Sør-Frankrike med tema rovvilt og beitedyr fra 26.-30. oktober 2014. Vi har noen ledige plasser igjen, så meld dere på nå!
Forenkling av virkemidlene i jordbruksavtalen

Forenkling av virkemidlene i jordbruksavtalen

23.09.2014
Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Fylkesmann Lars Sponheim skal lede arbeidet.
Fjern dyr med antibiotikaresistente bakterier

Fjern dyr med antibiotikaresistente bakterier

19.09.2014
-Om vi skal kunne bekjempe problemet med antibiotikaresistens, er det avgjørende at det settes inn tiltak for å fjerne dyremateriale som er bærere av slike bakterier fra norsk dyrehold, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 
  


  


 


Kalender

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

desember
onsdag 10. desember
- Styremøte

Nyhetsbrev