Framtidsutsikter for fjørfenæringa

Framtidsutsikter for fjørfenæringa var hovedtema da daglig leder i Norsk Fjørfelag, Margrethe Brandsæter og Kjersti Hoff møttes på NBS sitt kontor 11. oktober.

Økonomi, dyrehelse, kontraktproduksjon, differensiert omsetningsavgift, fri etablering og lov om god handelsskikk var noen av stikkordene for samtalen.

Bli med på fotokonkurranse #spislokalt2019

Først- Tusen takk til dere som handler lokalt ❤❤
Vi i NBS ønsker å sette fokus på dette med å spise lokalt.

Aldri før har det vært større avstand mellom jord og bord. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil oppfordre flere til å spise lokalt. Det er bonden tjent med, klima og det er bra å støtte lokale produsenter!

Bli med på fotokonkurranse #spislokalt2019 - les hele saken


Regjeringens kontaktutvalg 8. oktober 2019

Statsminister og Regjering!

Det går godt i landet, hører jeg dere sier ......

Ja, men tar dere utfordringene på alvor? Det siste halve året har folk, våre barn og ungdom, voksne og besteforeldre gått og demonstrert for «Klimatiltak nå». Ingen ting i dette budsjettet tar inn over seg at det haster veldig å kutte utslipp av klimagasser for alle land – også for Norge.

Regjeringens kontaktutvalg 8. oktober 2019 - les hele saken

BREMS HANDELSAVTALEN MED MERCOSUR !

Den 23. august, bak lukkede dører, ble et utkast til ny handelsavtale mellom EFTA og MERCOSUR-landene Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay ferdigforhandlet.

BREMS HANDELSAVTALEN MED MERCOSUR ! - les hele saken

OMFATTENDE ROVVILTHØRING

Klima- og miljødepartementet gjennomfører nå en omfattende høring på endring i regelverk om rovvilt. Det høres bl.a. på en uavhengig rovvviltklagenemnd, antall forvaltningsregioner og nødverge. Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt felles uttalelse og den kan du lese her:

OMFATTENDE ROVVILTHØRING - les hele saken

Storfe får handlingsplan for dyrevelferd

Representanter fra organisasjonene bak Helsetjenesten for storfe utarbeider i 2019 en handlingsplan for dyrevelferd sammen med Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag.
Vi har som mål at dyra vi får mjølk og kjøtt fra har hatt et godt liv. Men hva er et godt liv, og hva er god velferd? Holder det å tilfredsstille forskriftene for å ha god nok dyrevelferd i besetningen? Hvordan kan vi sikre best mulige betingelser for dyra?

Storfe får handlingsplan for dyrevelferd - les hele saken

Siv-Elin Krutvik - prosjektleder "REKO - veien videre"

Siv-Elin Krutvik er prosjektleder av prosjektet «REKO – Veien videre». Hun har fulgt REKO-konseptets utvikling siden april 2018 og har like lenge administrert REKO-ringen Trondheim. Hennes fagområde er strategisk samarbeid og kommunikasjon i tverrfaglige prosjekt.

Siv-Elin Krutvik - prosjektleder "REKO - veien videre" - les hele saken

Handelsavtale med Mercosur landene

Norsk Bonde og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at Norge (gjennom EFTA) inngikk handelsavtale med MERCOSUR landene fredag kveld. Dette er bare trist i en tid da Amazonas brenner!

Handelsavtale med Mercosur landene - les hele saken

Kurs i småskala økologisk grønnsaksproduksjon med Jonas Ringqvist!

Marked, økonomi, utfordinger regelverk og utvikling!

Ledige plasser på dagskurs meld deg på !

To påfølgende kurs. Kurset passer for rutinerte gartnere og gartnere i oppstartfasen.

Ypperlig for nettverkbygging og ny kunnskap.

Lørdag 23.11 Stange, Fokhol gård

Søndag 24.11 Jevnaker, Thorbjørnrud hotel

https://www.deltager.no/markedshagekurs_med_jonas_11102019

Kurs i småskala økologisk grønnsaksproduksjon med Jonas Ringqvist! - les hele saken

Statsbudsjettet 2020

Jeg hadde forventninger om og regnet med at regjeringen ville komme tilbake med konkrete tiltak i statsbudsjettet for 2020 som ville ta på alvor utfordringen med å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsøkningen, basert på de ressursene vi har for matproduksjon i Norge, og samtidig redusere utslippet av klimagasser, sier Kjersti Hoff.

Statsbudsjettet 2020 - les hele saken

Nei til EUs seminar fredag 4/10

Åpent seminar om verdien i en egen landbrukspolitikk, utviklingen i EU-landbruket, klima, økt selvberging og hvordan snu den økende importen fra EU.

Tid: Fredag 4. oktober 2019 kl. 09:00 - 12:00
Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Enkel servering ved møteslutt. Seminaret er gratis.

Program og påmelding:

https://neitileu.no/aktivitet/landbruket-25-ar-utenfor-eu

Norsk Bonde og Småbrukarlaget og Norges Bondelag har kommet fram til et felles krav i forhold til hvordan vi kan ta ned mjølkeproduksjonen!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har innledet prosessen med staten om hvordan ta ned norsk melkeproduksjon når eksportstøtten faller bort. Da blir sju prosent av melkevolumet overflødig. Dette har vært krevende forhandlinger hvor begge parter har gått flere runder.

Norsk Bonde og Småbrukarlaget og Norges Bondelag har kommet fram til et felles krav i forhold til hvordan vi kan ta ned mjølkeproduksjonen! - les hele saken

Vi vil vise solidaritet med yrkesbrødre i Brasil som mister rettigheter og livsgrunnlaget.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener som den finske landbruksministeren at importert soya fra  Brasil må fases ut så fort som mulig  pga nedhuggingen og brenningen av tropisk regnskog.

Vi vil vise solidaritet med yrkesbrødre i Brasil som mister rettigheter og livsgrunnlaget. - les hele saken

Tenker på klimaet

Vi bønder, vi vil aldri klare å produsere nok mat til det norske folk hvis det blir mer enn 2 graders global oppvarming. Og klimaendringene vil skade landbruket i sør enda mer enn i Norge. Derfor vil vi heller ikke få kjøpt mat fra andre land. Så alvorlig er det!
Derfor støtter vi Klimastreiken!
Derfor støtter vi Klimabrølet!
Derfor støtter vi Klimasøksmålet!

Tenker på klimaet - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as