Ventar full stopp i liberaliseringa av jordbrukspolitikken

Betre jordbruksoppgjer, gjeninnføring av tak på tilskot og full stopp i liberaliseringa. Det er blant forventingane til Småbrukarlaget etter stortingsvalet.

Ventar full stopp i liberaliseringa av jordbrukspolitikken - les hele saken


Besøk fra Colombia og Guatemala

NBS var vertskap for fire ungdommer fra Colombia og Guatemala som er på studietur til Norge for å lære om norsk jordbruk og jordbrukspolitikk.

Besøk fra Colombia og Guatemala - les hele saken

Partienes program og jordbruk

Klikk videre og les om de ulike politiske partienes politikk innenfor jordbruk.

Partienes program og jordbruk - les hele saken


Bonde-og Småbrukarlaget på Dyrskun

Håper å se deg på vår stand på Dyrskun i Seljord helgen!

Bonde-og Småbrukarlaget på Dyrskun - les hele saken

Høringssvar – endringer i rovviltforskriften – skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med departementet, når de påpeker at det er det viktig at både småfe og tamrein inkluderes i prosjektene. Departementet viser videre til at det er en forutsetning at beitenæringene selv ønsker å delta i prosjektene, og at havørn inkluderes i studiene. Vi er svært tilfredse med at også havørn skal inkluderes i prosjektene.

Høringssvar – endringer i rovviltforskriften – skadefellingsbestemmelsen for kongeørn og kongeørnprosjekter - les hele saken

Agrisjå 2017 åpner i dag fredag 25. august

Agrisjå 2017 blir tidenes største. 320 utstillere er påmeldt. Arealet er doblet, men likevel er det fylt helt opp med utstillere klare til å ta imot de mange tusen besøkende med gode messetilbud i dagene 25. til 27. august. Jonas Gahr Støre åpner årets Agrisjå, som er spekket med fagprogram og samtidig full av show, oppvisninger og underholdning.

Agrisjå 2017 åpner i dag fredag 25. august - les hele saken

Thank you for the rain - Film-anmeldelse

Klimaendringer er et faktum! Årsaken til - og hvordan vi skal forholde oss til klimaendringene - er det splittede meninger om. Den norske regissøren, Julia Dahr, har laget en dokumentar som tar for seg temaet, på en sterk og inspirerende måte. Dokumentarfilmen «Thank you for the rain» handler om Kisilu, en kenyansk småbonde som bor i et utsatt område.

Thank you for the rain - Film-anmeldelse - les hele saken

Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap

En samlet beitenæring krever konkrete svar fra regjeringen om hvilken økonomisk kompensasjon bøndene får etter ulvens herjinger i sommer.
I et brev sendt klima- og miljøminister Vidar Helgesen og landbruks- og matminister Jon Georg Dale oppsummerer beitenæringen hvilke økonomiske tap næringen har hatt som følge av ulvens tilstedeværelse i sommer. Brevet er signert Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Krever avklaring om erstatninger etter rovdyrtap - les hele saken

5 spørsmål til Stortingskandidatene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag stiller 5 spørsmål til første-kandidatene til alle partiene i alle landets fylker. Resultatene vil bli publisert i lokale og sentrale medier.

5 spørsmål til Stortingskandidatene - les hele saken

Stortingskandidatenes svar på spørsmål

Les svarene på spørsmålene som Norsk Bonde- og Småbrukarlag har stilt Stortingskandidatene i alle landets fylker - gjengitt under på veggen til NBS sin stand under Dyrsku'n!

Svarene her er fra Telemark, men det er nesten uten unntak de samme svarene i andre fylker. FrP har ikke svart i Telemark.

Stortingskandidatenes svar på spørsmål - les hele saken

Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen

Det er lettere å love noe enn å gjennomføre det. Slik oppsummerer en samlet beitenæring svaret de har fått fra regjeringen i spørsmålet om erstatning til beitebrukere etter ulvens herjinger i sommer.

Fagre ord og tomme løfter fra ministerne Dale og Helgesen - les hele saken

Framtidsbonden - en leilending?

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at Rema, som eier av Norsk Kylling, nå kommer med et utilslørt forsøk på vertikal integrering i produksjonskjeden for kylling. Saken gjelder anbudet som Norsk Kylling har sendt ut til fôrleverandørene i Trondheimsdistriktet om levering av billigere kraftfôr til kyllingprodusentene som leverer til Norsk Kylling.

Framtidsbonden - en leilending? - les hele saken

Bønder frykter at landet legges øde!

Bare to av ti mener regjeringen ikke sentraliserer Norge. Bønder advarer mot nedbygging. Bønder frykter at landet legges øde. Åse Helene Månsø, bonde og fylkessekretær i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag er en av dem. 59 prosent mener regjeringen fører en politikk som bidrar til økt sentralisering i Norge, viser ny undersøkelse.

Bønder frykter at landet legges øde! - les hele saken

Hva sier partiene om rovvilt?

Her følger et utdrag av de ulike partienes Stortingsvalgprogram for valget 2017 vedrørende rovvilt.

AP / H ønsker ulv i Norge, men vil regulere bestanden. De vil begge opprettholde 0,5 beregning av grense-ulver. Begge partiene forholder seg til regjeringens tolkning av «konvensjoner»
Venstre vil ha mer ulv, også hvis det går på bekostning av landbruk. For Venstre er ulv viktigere enn landbruk. De støtter seg på Bern-konvensjonen og mener at den bør overstyre norsk forvaltning.
Senterpartiet er det partiet som mener mest om rovvilt. De ønsker helt klart en reduksjon i antall rovvilt og vil ha lokal forvaltning. SP ser at rovvilt er en trussel mot beitenæringen, og vil øke lisenskvotene betydelig.
KrF mener ikke mye om rovvilt, men vil ha et miljøvennlig landbruk. Hvordan de skal få til dette, sies det lite om.
Fremskrittspartiet vektlegger lokal forvaltning men sier lite om tall. Også Frp vektlegger lokal forvaltning av rovviltet.
Rødt har ikke noe om rovvilt i sitt program.
SV vil sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrene i Norge.

Hva sier partiene om rovvilt? - les hele saken

Ragnhild Bergset Elvestad på tur

Som kjent har jeg permisjon nå siden jeg snart skal på langtur.

Turen starter i Øvre Pasvik, og går gjennom Finland til Treriksrøysen i Troms, og derfra til Reisa Nasjonalpark. Ruta er ca 900km lang og jeg har beregnet 90 dager til turen. Ruta går gjennom tre nasjonalparker og 6 "wilderness areas" (finske naturreservat). Jeg skal ha tre matdepoter på turen.

Ragnhild Bergset Elvestad på tur - les hele saken


Velg ditt fylkeslag