Kandidatforslag til Mat-og Kulturpris 2015

På landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlags første helga i november skal den tredje vinneren av Norsk Mat- og Kulturpris kåres. Lederen for priskomiteen, Svein Kostveit, ber om kandidater til årets pris.

Norsk Mat- og Kulturpris blei innstifta i forbindelse med 100 års jubileet til NBS. Tidligere vinnere er Ellen Marie Tangen og Hans Bondal fra Sollia i Hedmark og Knut Fausko fra Hemsedal

Kriteriene

Prisen er innstifta i samarbeid med Yara. Vinnerne får diplom og en gavesjekk på 100 000 kroner.

I statuttene for prisen står det at vinneren skal bidra til å:

• øke bevisstheten og 
kunnskapen om det nære forholdet mellom lokal- mat og kultur i befolkningen

• fremme den brede kulturen knytta til matproduksjon, foredling, tilberedning og måltidsopplevelse

• stimulere til samarbeid mellom ulike aktører som har interesse for å fremme lokalmat og kultur

•  bidra til at prismottakernes kompetanse blir tilgjengelig for flere

• øke kvaliteten på lokalmat

• bidra til nyskaping i skjæringsfeltet mat og kultur

Fristen for å melde inn kandidater til årets pris går ut 1. oktober.

Alle som mener å oppfylle prisens formål kan søke selv eller andre kan fremme søknad på vegne av noen.

Lederen for priskomiteen, Svein Kostveit, ber om kandidater til Norsk Mat- og Kulturpris. Fristen for forslag er 1. oktober.

 

Kandidatforslag til Mat-og Kulturpris 2015 - les hele saken


Ulv fra ulovlig utsatte dyr?

Via DNA-analyser har forskere blitt i tvil om den skandinaviske ulvestemmen består av ekte ulv. Les artikkel i Glåmdalen her:

Beiteveileder

FKT-prosjektet er et fellesprosjekt mellom Norsk Sau, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Prosjektet jobber med «forebyggende og konfliktdempende tiltak» mellom beitenæringa og rovviltforvaltningen. Beiteveilederen går råd om tiltak for å forebygge rovviltskader på sau samt gir råd om organisering av beitebrukere og beredskap ved rovviltangrep. Hele veilederen finner du på denne adressen


Jordbruksavtalen gir ikke økt norsk matproduksjon

Fylkeslederne støtter fullt opp om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag brøt forhandlingene om årets jordbruksavtale. Forhandlingsutvalget og styreleder gjorde en god jobb både i forhandlingene og i håndteringen av bruddet. Avtalen som er fremforhandlet bryter med Stortingets målsetting for norsk jordbruk. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er enige med Stortingsflertallet som har sagt at reell økt selvforsyning er avhengig av at økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil på dette grunnlaget arbeide for økt matproduksjon på alle jordbruksarealer i hele landet.

Jordbruksavtalen gir ikke økt norsk matproduksjon - les hele saken

Brev til Helse- og Omsorgsdepartementet om salg av rå melk

Vedrørende Forskrift om nasjonale bestemmelser om krav til varmebehandling ved omsetning av melk og fløte beregnet på direkte konsum

Brev til Helse- og Omsorgsdepartementet om salg av rå melk - les hele saken

Bli medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag!

Medlemsfordeler:

1. De som melder seg inn etter 1. Juni betaler halv kontingent.

2. 20% rabatt på privatforsikring i Gjensidige , dersom flere enn 3 forsikringsobjekter, 16% ved færre.

3. 23% rabatt på den driftsrelaterte forsikringen og 30% dersom HMS-kurs og medlem i Landbrukets HMS tjeneste.

4. Bondelags – medlemmer  som har gruppelivsforsikring i Gjensidige, kan tegne en fortsettelsesforsikring.  Denne er dyrere. Må sjekkes i hvert tilfelle.

5. Kontingenten i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er  jamt over billigere enn i Bondelaget.

6. De som har landbrukslån bør sjekke våre tilbud i Gjensidige bank.  Mange sparer flere tusen.

SVAR PÅ LISTHAUGS REFS AV NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug kritiserte Norsk Bonde- og Småbrukarlag for ikke å ta ansvar ved å bryte jordbruksforhandlingene. Dette hevdet hun på pressekonferansen der den nye jordbruksavtalen ble presentert.

SVAR PÅ LISTHAUGS REFS AV NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG - les hele saken

Staten la fram revidert tilbud

Staten la i kveld fram et revidert tilbud i jordbruksforhandlingene torsdag kveld, som grunnlag for en sluttløsning. Tilbudet er på 295 millioner kroner.

Staten la fram revidert tilbud - les hele saken

ROVVILTINFORMASJON

Sauene er sluppet på beite. Samtidig kommer meldingene om de første funnene av både skadd sau og kadaver. Nedenfor følger en artikkelen fra 2014 som gir deg nyttig informasjon om hva du skal gjøre når du mistenker at rovdyr er på ferde i beiteområdet.  Dersom du ønsker kontakt  med personer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag knyttet til rovviltspørsmål kan du ringe:

Ole Petter Berget , Oppland:452 51 529

Marius Andresen, Akershus:  970 84 134

Kaj Teppen, Hedmark :   472 56 594

Terje Nystadbakk, Nordland: 481 50 078

Ola Krokan, Sør-Trøndelag: 974 01 459

ROVVILTINFORMASJON - les hele saken

Markedsbalanseringsutvalget har avgitt innstilling

Det såkalte Markedsbalanseringsutvalget har i dag overlevert sin rapport til landbruks- og matministeren. Utvalget konkluderer med at eksisterende markedsordninger fungerer etter hensikten ved at ordningene både sikrer avsetning for bondens produkter til riktige og forholdsvis stabile priser og samtidig sikrer norske forbrukere tilgang på et mangfold av gode norske matvarer. Markedsordningen bidrar til å dempe produksjonsrisikoen hos bonden slik at matindustrien og forbrukeren får de produktene de etterspør. Rapportens evaluering viser at markedsordningene, og spesielt mottaksplikten er viktig for at vi skal ha et landbruk over hele landet, slik Stortinget har bestemt. Et stort flertall av utvalgets medlemmer slår fast at det også vil være behov for markedsordninger framover.

Markedsbalanseringsutvalget har avgitt innstilling - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) svarer på Listhaugs angrep

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) reagerer på Statsråd Listhaugs angrep fra Stortingets talerstol. Statsråden kaller faglaget NBS for uansvarlig fordi vi ikke skrev under årets jordbruksavtale.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) svarer på Listhaugs angrep - les hele saken

Høring i Stortingets Næringskomite

Merete Furuberg takket for at NBS fikk komme og legge fram lagets syn

Høring i Stortingets Næringskomite - les hele saken

Studietur til Kilimanjaro

Internasjonalt utvalg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tilbyr studietur til Kilimanjaro i Tanzania rett etter landsmøtet i NBS 7-8 november. Turen vil vare ca 10 dager. Det blir 3 dagers seminar med utflukter for å studere det fruktbare jordbruket ved foten av Kilimanjaro. Det vil være mulig å delta på safari. Omtale i siste nummer av Bonde- og Småbruker.

Henvendelse til:

Ilona Drivdal – ilonadrivdal@yahoo.no, tlf 994 09 762

Jens Erik Furulund –jenserik.furulund@gmail.com, tlf 996 30 458

Studietur til Kilimanjaro - les hele saken

Brudd i forhandlingene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag gitt staten tilbakemelding om at det blir brudd i årets jordbruksforhandlinger. -Vi kan ikke godkjenne hverken den økonomiske rammen eller den politiske retningen for dette oppgjøret, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Brudd i forhandlingene - les hele saken