Landsmøte 2014

Her finner du programmet for landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som avholdes i helga på Rica Hell Hotell. Foruten politiske innledninger om visjoner for ei ny stortingsmelding fra Hanne Maren Blåfjelldal (statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Frp), Knut Storberget (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Andre Skjelstad (V), vil det i løpet av helga bli avholdt flere seminarer med ulike tema, samt utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014! 

Landsmøte 2014 - les hele saken


Ledig stilling - prosjektleder

Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag samarbeider om et fellesprosjekt (FKT-prosjektet) med fokus på forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltområder. Prosjektet har pågått i en 3-årsperiode og vil fra 2015 bli videreført i ny periode på 3 år.

Ledig stilling - prosjektleder - les hele saken

Opprop mot høyere momsgrense

I et brev til Stortingets finanskomite og Stortingets næringskomite, ber Akademikerne, Norges Fiskarlag, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag om at beløpsgrensen for mva-registrering opprettholdes på dagens nivå.

Opprop mot høyere momsgrense - les hele saken