Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Nettbutikk

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag.


 


Hvem vinner Norsk mat- og kulturpris 2014?

Hvem vinner Norsk mat- og kulturpris 2014?

22.07.2014
Foreslå kandidater innen 15.9! På bildet ser vi fjorårets vinnere, Ellen Marie Tangen og Hans Bondal fra Sollia i Hedmark. Prisen deles ut av Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Yara.
Ber om møte med Sundtoft og Listhaug

Ber om møte med Sundtoft og Listhaug

14.07.2014
I forbindelse med Mattilsynets varsel om fremtidige beiterestriksjoner overfor 20 beitebrukere i Oppland, har NBS, NSG og Bondelaget bedt om møte med Tine Sundtoft og Sylvi Listhaug for å drøfte saken.
Søker prosjektleder

Søker prosjektleder

09.07.2014
Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker prosjektleder i 100 % stilling til et 6 måneders engasjement for avslutning av likestillings- og stemmerettsprosjektet «Kvinner, demokrati og deltakelse» som har pågått i 2 år.
Inviterer statsråden til beiteutflukt

Inviterer statsråden til beiteutflukt

09.07.2014
Norsk Sau og Geit, Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer statsråd Tine Sundtoft og statssekretær Lars Andreas Lunde til en utferd i et prioritert beiteområde med stor rovviltproblematikk.
Bistand ved akutte rovviltangrep

Bistand ved akutte rovviltangrep

08.07.2014
Her finner du kontaktinformasjon dersom du trenger bistand ved akutte rovviltangrep.
Bestrider vedtak om beitenekt

Bestrider vedtak om beitenekt

04.07.2014
20 beitebrukere i Oppland, som de siste årene har hatt lammetap på over 10 %, har fått varsel fra Mattilsynet om at dersom tapene ikke går ned i år vil de i 2015 få beitenekt. I felles brev fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til Mattilsynet, tas saken opp og vedtak bestrides.
Får du utbetalt riktig distriktstilskudd?

Får du utbetalt riktig distriktstilskudd?

01.07.2014
Til deg som er melkeprodusent eller leverer dyr til slakt: Sjekk hvor driftssenteret ditt er plassert. Ta kontakt med kommunen din dersom du har spørsmål.
Ny film feirar 40 år med likestilt odel og kvinners innsats i landbruket

Ny film feirar 40 år med likestilt odel og kvinners innsats i landbruket

28.06.2014
Nøyaktig 40 år etter at odelslova vart likestilt feirar kvinneprosjektet med ny kortfilm om tre unike kvinnebønder og stoltheita over å vere matprodusent.
Knallrente for NBS-medlemmer!

Knallrente for NBS-medlemmer!

26.06.2014
Gjennom avtalen mellom Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Gjensidige, kan medlemmer i NBS nå få svært gode rentebetingelser i Gjensidige bank!
Møtte Venstre og Kristelig Folkeparti

Møtte Venstre og Kristelig Folkeparti

20.06.2014
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag hatt møte med representanter fra Kristelig Folkeparti og Venstre for å drøfte jordbruksforhandlingene. På møtet deltok Pål Farstad fra Venstre, Line Henriette Hjemdal og Knut Arild Hareide fra Kristelig Folkeparti.
Regjeringen ønsker ikke økt selvforsyning

Regjeringen ønsker ikke økt selvforsyning

19.06.2014
I et intervju i Nationen sier Erna Solberg at det ikke er et selvstendig mål å øke matproduksjonen på norske ressurser, men at hovedsaken er å øke produksjonen. Produksjonsøkningen skal skje ved å stimulere de største bruka. - Resultatet blir lavere selvforsyning, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev