Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Rapportlansering av fosforvarselet

Rapportlansering av fosforvarselet

26.08.2014
I løpet av noen generasjoner vil etterspørselen etter mineralsk fosforgjødsel overgå produksjonen. Hvordan skal vi da dyrke fram mat? Rapporten Fosforvarselet: De skumle utsiktene for global matsikkerhet blir lansert av Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag.
Krever politisk handling

Krever politisk handling

20.08.2014
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag har i dag hatt møte med Klima- og miljøminister Tine Sundtoft om oppfølging av Krokann-dommen fra november 2013.
Ny advokatavtale på plass

Ny advokatavtale på plass

13.08.2014
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS.
Rapportlansering: Hva om mineralgjødselet tar slutt?

Rapportlansering: Hva om mineralgjødselet tar slutt?

13.08.2014
Det er uenighet om når det vil skje, men i løpet av noen generasjoner vil etterspørselen etter mineralsk fosforgjødsel kunne overgå produksjonen. Da vil verdens befolkning stå ovenfor en utfordring ulikt hva vi har sett tidligere: hvordan skal vi opprettholde matproduksjonen?
Søker prosjektleder

Søker prosjektleder

06.08.2014
Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker prosjektleder i 100 % stilling til et 6 måneders engasjement for avslutning av likestillings- og stemmerettsprosjektet «Kvinner, demokrati og deltakelse» som har pågått i 2 år. Ny søknadsfrist er 15. august.
Nortura tar ut målpris for gris

Nortura tar ut målpris for gris

05.08.2014
Godt salg av svinekjøtt har gjort at markedet for svinekjøtt nå er i balanse. Prisøkningen som nå varsles er opp til det nivået som er fastsatt i jordbruksavtale og behandlet i Stortinget.
Hvem vinner Norsk mat- og kulturpris 2014?

Hvem vinner Norsk mat- og kulturpris 2014?

22.07.2014
Foreslå kandidater innen 15.9! På bildet ser vi fjorårets vinnere, Ellen Marie Tangen og Hans Bondal fra Sollia i Hedmark. Prisen deles ut av Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Yara.
Ber om møte med Sundtoft og Listhaug

Ber om møte med Sundtoft og Listhaug

14.07.2014
I forbindelse med Mattilsynets varsel om fremtidige beiterestriksjoner overfor 20 beitebrukere i Oppland, har NBS, NSG og Bondelaget bedt om møte med Tine Sundtoft og Sylvi Listhaug for å drøfte saken.
Inviterer statsråden til beiteutflukt

Inviterer statsråden til beiteutflukt

09.07.2014
Norsk Sau og Geit, Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag inviterer statsråd Tine Sundtoft og statssekretær Lars Andreas Lunde til en utferd i et prioritert beiteområde med stor rovviltproblematikk.
Bistand ved akutte rovviltangrep

Bistand ved akutte rovviltangrep

08.07.2014
Her finner du kontaktinformasjon dersom du trenger bistand ved akutte rovviltangrep.
Bestrider vedtak om beitenekt

Bestrider vedtak om beitenekt

04.07.2014
20 beitebrukere i Oppland, som de siste årene har hatt lammetap på over 10 %, har fått varsel fra Mattilsynet om at dersom tapene ikke går ned i år vil de i 2015 få beitenekt. I felles brev fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag til Mattilsynet, tas saken opp og vedtak bestrides.

 
  


  


 


Kalender

september
onsdag 03. september
- Styremøte

oktober
torsdag 16. oktober
- Styremøte

fredag 31. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

Nyhetsbrev