Opprop mot høyere momsgrense

I et brev til Stortingets finanskomite og Stortingets næringskomite, ber Akademikerne, Norges Fiskarlag, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag om at beløpsgrensen for mva-registrering opprettholdes på dagens nivå.

Opprop mot høyere momsgrense - les hele saken


Landsmøte 2014

Her finner du programmet for landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som vil bli avholdt 1. og 2. november på Rica Hell Hotell. Under møtet vil det bli utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014. På bildet ser du Ellen Marie Tangen og Hans Bondal som vant prisen i fjor.

Landsmøte 2014 - les hele saken

Jordaksjon på Dæhli-jordet

I anledning FNs år for familielandbruk og verdens matvaredag arrangerte en rekke organisasjoner en aksjon på Dæhlijordet i Vestby den 16. oktober.

Jordaksjon på Dæhli-jordet - les hele sakenVelg ditt fylkeslag