Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16

LOKALMAT AV LOKALE SUNNE RÅVARER

Innlegg av Merete Furuberg
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16

Norsk Spekematfestival på Tynset 26.05.16 - les hele saken


Om Ulveforliket: Fra vondt til verre

Torsdag ettermiddag ble det kjent at stortingsflertallet (Ap, FrP, KrF, H) er enig om et forlik i ulvepolitikken.

Bestandsmål:
Det årlige bestandsmålet for ulv vil være på 4-6 årlige ynglinger, mot dagens tre ynglinger. Ynglinger utenfor ulvesonen teller med. Ynglinger i grenserevir skal telle med på en faktor på 0,5. Erfaringer tilsier at forvaltningen vil praktisere det høyeste tallet i et bestandsintervall som et minimumsmål.

- Dette går fra vondt til verre, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Om Ulveforliket: Fra vondt til verre - les hele saken

Brudd i jordbruksforhandlingene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i kveld gitt tilbakemelding til statens forhandlingsleder om at Norsk Bonde- og Småbrukarlag bryter årets jordbruksforhandlinger. Bruddet kom etter intense forhandlinger en ukes tid, uten at partene kom så nær hverandre at det var mulig for NBS å kunne inngå en avtale.

Brudd i jordbruksforhandlingene - les hele saken

Staten tilbyr 90 millioner - Svært krevende forhandlinger

Staten har i dag lagt fram tilbudet til jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en ramme på 90 millioner kroner, mens jordbrukets krav hadde en ramme på 860 millioner kroner.

Staten tilbyr 90 millioner - Svært krevende forhandlinger - les hele saken

NEI TIL REVIRHEVDENDE ULV I NORGE

Merete Furuberg hadde et klart budskap til Stortingets energi- og miljøkomite på dagens høring om «Ulv i norsk natur».
- Nei til ynglende ulv i Norge
- Bernkonvensjonen må tolkes objektivt
- Det genetiske opphavet til ulven i Norge må klargjøres
- Tapte beite og jaktretter må erstattes

NEI TIL REVIRHEVDENDE ULV I NORGE - les hele saken

Så frø for trygg mat

Stortingspresident Olemic Thommessen mottar frøpose av leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

- Det er flott at Stortinget i år har bedt om en nasjonal strategi for å sikre mangfold av pollinerende insekter. Vår såfrøaksjon følger også opp Stortingets arbeid, sa Merete Furuberg.

«Vær med og så frø for trygg mat for framtida!» er appellen til alle

Så frø for trygg mat - les hele saken

 SÅ FRØ FOR TRYGG MAT

Markering foran Stortinget 20. april kl. 9.30.

Såfrøaksjonen 2016 settes i gang med overrekkelse til
Stortingspresident Olemic Thommessen
Utdeling av gratis frøposer og informasjonsskriv til forbipasserende publikum

- les hele saken

Ulv i norsk natur

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har følgende henstilling til Stortingets energi- og miljøkomite i forbindelse med behandlingen av Meld.St.21 (20015-2016).

  • VEDTA AT DET IKKE SKAL LEGGES OPP TIL YNGLENDE ULV I NORGE

Ulv i norsk natur - les hele saken

Leder i Aftenposten 19/5: Målene for landbruket må vektlegges tyngre

Jordbruksoppgjøret viderefører landbrukspolitikken - men når ikke målene Stortinget har satt.

Da Norges Bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag leverte inn sitt felles krav til jordbruksforhandlingene for tre uker siden, ba de om en ramme på 860 millioner kroner, det laveste kravet på mer enn ti år. Bøndene ville jevne ut lønnsgapet som har oppstått de siste årene og sikre et mangfold av gårder, ikke bare store enheter.

Leder i Aftenposten 19/5: Målene for landbruket må vektlegges tyngre - les hele saken

Jordbruket starter forhandlinger

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vurdert statens tilbud og blitt enige om å gå i forhandlinger med staten. Forhandlingene starter med en gjennomgang av posisjoner.

Jordbruket starter forhandlinger - les hele saken

Krav om bedre fordeling

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. – Kravet følger opp Stortingets mål om økt matproduksjon og landbruk over hele landet, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

-  Vi har basert kravet vårt på følgende forutsetninger: Kompensasjon for økte kostnader, lik kronemessig inntektsutvikling som andre grupper, og en reduksjon i inntektsforskjellen til andre grupper. Kravet er moderat og utgjør 860 millioner kroner, eller 20.800 kroner per årsverk, sier Furuberg.

Krav om bedre fordeling - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2016

Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med Norges Bondelag om felles krav til jordbruksavtale som skal leveres Landbruks- og Matdepartementet mandag 25. april kl 12.  Partene går igjennom kravet sammen. Deretter blir det lagt fram for media og kommentert i en pressekonferanse klokka 13.

Staten kommer med sitt tilbud tirsdag 3. mai. Bondeorganisasjonene går igjennom tilbudet og bestemmer seg for å gå videre med forhandlinger eller ikke. Bondelagets leder Lars Petter Bartnes leder forhandlingane på vegne av landbruket mens  departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet leder forhandlingane på vegne av staten. I år vil det antageligvis bli en avklaring før pinse, dvs fredag 13. mai. Jordbruksavtalen blir formelt vedtatt av Stortinget i juni.

Jordbruksforhandlingene 2016 - les hele saken

Møte om forebygging av jerveskader

Siden 2010 har Statens Naturoppsyn (SNO) påvist over 11 000 skader på sau og lam forårsaket av de fire store rovdyrene samt kongeørn. Jerven står for 33% av alle rovviltskader på sau, og mer enn åtte av ti skader forårsaket av jerv blir påvist fra 1. august og ut året. Med bakgrunn i dette hadde statssekretær Lars Andreas Lunde i KLD invitert Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å diskutere mulighetene for tidlig nedsanking i jerveprioriterte områder onsdag 20.april.