Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt.

Om beregning av avlingssvikt og erstatning - les hele saken


Presiseringer for avlingsskaderstatning og arealtilskudd

Dersom gårdbrukerne etter konstatering av totalsvikt eller etter ensilering av umodent korn velger å så raigras, skal den eventuelle avlingen med raigras ikke tas inn i erstatningsberegningen som del av skadeårets avling. Det betyr at NBS har fått gjennomslag for at avling fra en produksjon nummer 2 ikke skal tas med i erstatningsberegningen og følgelig ikke redusere utbetalingsbeløpet. 

Presiseringer for avlingsskaderstatning og arealtilskudd - les hele saken

Avlingsskade

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sendte brev til Landbruks- og matdepartementet datert 20.06.2018 og 02.07.2018 og fikk svarbrev datert 04.07.2018. Svarbrevet gir ikke svar på de spørsmål som vi har tatt opp.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår at det blir kalt inn til et møte mellom departementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag snarest.

Avlingsskade - les hele saken


Støtte til FNs erklæring om bøndernes rettigheter !

European Coordination la Via Campesina (ECVC) har tatt initiativ til denne underskrift kampanjen. Den er er rettet mot regjeringer og ledere i Europa.

Vi oppfordrer dere til å underskrive ved å følge linken nederst i den engelske teksten.

Støtte til FNs erklæring om bøndernes rettigheter ! - les hele saken

NBS ber LMD gi dispensasjon!

AVLINGSSVIKT –FORESLÅR TILTAK !

I brev til Landbruks- og matminister  Jon Georg Dale foreslår Norsk Bonde-og Småbrukarlag, at de bønder som har sådd korn og som kan dokumentere total eller tilnærmet total avlingssvikt, må få en generell dispensasjon slik at de kan så raigras.  Dispensasjonen må sikre  disse bøndene det de skulle hatt i  produksjonstilskudd som kornprodusenter.

NBS ber LMD gi dispensasjon! - les hele saken

NÆRMER SEG STORTINGETS VEDTAK!

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt kvoter for vinterens lisensjakt på ulv.
Nemndene går inn for en kvote på 12 ulver utenfor ulvesonen og å felle alle ulvene i tre revirer innenfor sonen: Slettåsreviret i Hedmark og Mangenreviret i Akershus og Hobølreviret i Østfold.

NÆRMER SEG STORTINGETS VEDTAK! - les hele saken

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Landbruks- og matdepartementet har i dag økt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk fra 0,98 til 0,99 for 2018 etter ekstraordinære kvotedrøftinger med faglagene. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99 - les hele saken

Verdens miljødag 5. juni

Bli med og bekjemp plastforurensning på Verdens Miljødag 5. juni !

På frokostmøte hos NBS kl 07.00 ble det servert mat som ikke var innpakket i plast.

Verdens miljødag 5. juni - les hele saken

Møte i klima- og miljødepartementet om rovvilt

NBS og en rekke organisasjoner var i dag i møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Organisasjonene møttes først hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å forberede hvilke temaer som skulle tas opp.

Møte i klima- og miljødepartementet om rovvilt - les hele saken

Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. Endring i søknadsprosedyrer.

Fra 15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.m. Foretak må registrere søknad om tilskudd direkte i Altinn og vil også få svar med vedtak om tilskudd der.

Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. Endring i søknadsprosedyrer. - les hele saken

LVC konferanse Guira de Melena, Cuba

ANAP-den Cubanske ekvivalenten for NBS, The National Association of Small Farmers (ANAP), var vertsorganisasjon for den første globale konferanse om agroøkologi skoler og treningsprosesser, organisert av La Via Campasina (LVC).

LVC konferanse Guira de Melena, Cuba - les hele saken

Forespørsel om møte med Ola Elvestuen og Jon Georg Dale angående rovdyr

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber med dette om møte med statsråd Ola Elvestuen og statsråd Jon Georg Dale.

Forespørsel om møte med Ola Elvestuen og Jon Georg Dale angående rovdyr - les hele saken

Fylkeslederne i NBS krever respekt for Stortingets bestandsmål for ulv!

I behandlinga av ulvemeldinga i juni 2016 avveide Stortingsflertallet ulike samfunnshensyn og landa på et bestandsmål på 4-6 ulveynglinger /år inkludert grenseflokkene. Siste telling viste 10,5 ynglinger i Norge, altså omlag dobbelt av det Stortinget har bestemt. Derfor må det tas grep som bringer bestanden ned på det nivået Stortinget har vedtatt.

Fylkeslederne i NBS krever respekt for Stortingets bestandsmål for ulv! - les hele saken

BEHOV FOR BISTAND VED ROVVILTANGREP

Alle fylkeslag har oppnevnt rovviltkontakter. Dersom du har behov for bistand /råd ved rovviltangrep kan du kontakte rovviltkontaktene. Her finner du lista over rovviltkontaktene.

BEHOV FOR BISTAND VED ROVVILTANGREP - les hele saken

Mattilsynets sluttrapport fra slaktegrisprosjektet i Rogaland

Mattilsynet i Region Sør og Vest opplevde høsten 2016 en sterk økning i antall interne meldinger fra ansatte i kjøttkontrollene ved slakteriene i Rogaland. De gjorde funn på dyra som kunne tyde på dårlige oppstallingsforhold i besetningene grisene kom fra. Det ble gjennomført uvarslede tilsyn med slaktegris og gjort nedslående funn.

Mattilsynets sluttrapport fra slaktegrisprosjektet i Rogaland - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as