Inngår avtale med staten

Etter at staten la fram sitt tilbud 7. mai, har partene i dag kommet fram til en jordbruksavtale på   1.240 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjør 720 mill. kroner. Statens opprinnelige tilbud var på 1.000 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjorde 640 millioner kroner. Jordbruket krevde 1.920 mill. kroner, og budsjettmidlene utgjorde 1.360 mill. kroner.

Inngår avtale med staten - les hele saken


Jordbruket går i forhandlinger

Jordbrukets forhandlingsutvalg meddelte i dag at det blir forhandlinger med staten om en jordbruksavtale for 2019.

Jordbruket går i forhandlinger - les hele saken

Stø kurs – ikke godt nok!

Staten har i dag lagt fram tilbudet til jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en ramme på 1.000 millioner kroner, noe som vil gi en inntektsvekst på 16.500 kroner pr. årsverk. Jordbruket krevde 1.920 mill. kroner, tilsvarende en inntektsøkning på 31.000 kroner pr. årsverk.

For å oppnå samme kronemessige inntektsøkning som andre grupper på 20.000 kroner må avtalen ha en ramme på minimum 1.420 mill. kroner.

Stø kurs – ikke godt nok! - les hele saken


Jordbrukets krav

Prioriterer korn og grønt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger.

Kravet inneholder en ramme på 1.920 mill. kroner der målprisøkningene utgjør 249 mill. kroner og økte budsjettoverføringer på 1.360 mill. kroner. Det resterende består i hovedsak av inntektsvirkningen fra det eksisterende jordbruksfradraget samt effekten av et utvidet jordfradragsdrag.

Jordbrukets krav - les hele saken

Den internasjonale småbrukerdagen

I stadig flere land blir 17. april, eller en passende dag i samme uke, markert som Verdens småbrukerdag. Dagen ble innstiftet til minne om de jordløse bøndene som ble rammet av Brasils militærpoliti 17. april 1996. 19 bønder ble drept og flere hundre skadet. Årsaken til massakren var at de blokkerte en vei i Eldorado dos Carajás for å synliggjøre behovet for agrarreformer.

Den internasjonale småbrukerdagen - les hele saken

KAN NOEN GI MEG EI GREIP?

Av Svein Arild Aae

Den første skriftlig dokumentasjon på gårdsdrift hjemme på gården er et salgsdokument, skrevet på skinn fra 1386. Det var bare 37 år etter «Svartedauen». Da klarer jeg å forestille meg at det var nok dyrkamark til å fø de som var igjen rundt fjordene her. Antall forbrukere hadde fått seg en alvorlig knekk for å si det sånn.

KAN NOEN GI MEG EI GREIP? - les hele saken

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever bedre virkemidler til å forebygge og bekjempe rovvilts massakre av beitedyr.

Mattilsynet er i sin rapport «Oppsummering av beitesesongen 2018 og utsikter for komande beitesesong» bekymret for dyrevelferden for beitedyr for den kommende sesongen. Flere av regionkontorene peker på at handlingsrommet generelt og i skadefelling spesielt er for dårlig.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever bedre virkemidler til å forebygge og bekjempe rovvilts massakre av beitedyr. - les hele saken

Åpen høring i Stortingets næringskomite torsdag 28. mars 2019

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er bekymret for den økonomiske innstramningen Veterinærinstituttet er satt i, og de avgjørelser som er tatt for å redusere utgiftene for instituttet. En flytting av Veterinærinstituttet til Ås bør ikke gå utover virksomhet i distriktene.

Åpen høring i Stortingets næringskomite torsdag 28. mars 2019 - les hele saken

Statens tilbud lagt fram

Rammen på tilbudet fra Staten er på 1 milliard kroner. Jordbrukets krav var som kjent 1,92 milliarder.

I rammeoppstillingen er det lagt inn en forutsetning om økte markedspriser som følge av bedret markedsbalanse. Verdien av dette kommer fram i rammeoppstillingen med 250 millioner kroner. Dette er antageligvis en svært urealistisk forutsetning. 

Staten har lagt inn en nivåheving utover lik prosentvekst på 215 millioner kroner. Dette er nytt i tilbud fra Staten i forhold til tidligere.

Les Statens tilbud her:

Statens tilbud lagt fram - les hele saken

Har du lyst å delta på et europeisk seminar om agroøkologi ?

Et europeisk samarbeidsprosjekt

Erfaringsutveksling om agroøkologi

Peasant to Peasant Agroecology (P2P Agroecology) er et samarbeidsprosjekt mellom seks medlems- organisasjoner i European Coordination la Via Campesina (ECVC).

Har du lyst å delta på et europeisk seminar om agroøkologi ? - les hele saken

Tiden er moden for å snu trenden i norsk kornproduksjon!

Det blir dyrket korn på rundt 2,8 millioner dekar i Norge. Vi må tilbake tilbake til 1972 for å finne et tilsvarende lavt areal. Vi nådde en topp i areal med korn her til lands i 1991 da arealet var rundt 3,7 millioner dekar.

Tiden er moden for å snu trenden i norsk kornproduksjon! - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2019 - pressemelding

Markedet stagnerer – kostnadene stiger

Budsjettnemnda for jordbruket har i dag lagt fram grunnlagsmaterialet til årets jordbruksforhandlinger. Inntektsutviklingen pr. årsverk i jordbruket, målt med totalkalkylens normaliserte regnskaper, er negativ. Fra 2018 til 2019 viser materialet at vederlaget til arbeid og egenkapital pr. årsverk vil gå ned med 23.500 kroner til 330.000 kroner.

Jordbruksforhandlingene 2019 - pressemelding - les hele saken

Prosjektleder til prosjekt "REKO-nye veier til kunden"

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker prosjektleder!

Konseptet REKO-ringer ble lansert i Norge i 2017. REKO betyr REttferdig KOnsum. Konseptet går ut på at bønder i en region går sammen og presenterer og selger sine produkter via sosiale medier direkte til forbruker.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har siden introduksjonen i 2017 stått i spissen for etablering av REKO-ringer over hele Norge, etter inspirasjon fra Finland og Sverige.

Prosjektleder til prosjekt "REKO-nye veier til kunden" - les hele saken

Ja til gras, beite og sjølforsyning

Jeg har sagt og mener følgende: Lavere ytelse på mjølkeku er et godt tiltak for å øke utnyttelsen av gras og beite, øke norsk sjølforsyning, og det gir lavere utslipp av klimagasser.

Professorene Harald Volden og Odd Magne Harstad viste for noen år siden at ei ku som melker 7000 liter kan klare seg med 1500 kg kraftfôr pr år og at 64 % av dette kraftfôret kan være norsk, men ei ku som melker 10 000 liter må ha 3000 kg kraftfôr – altså dobbelt så mye, og bare 54 % av dette kan være norsk.

Ja til gras, beite og sjølforsyning - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as