Landsmøte 2017 - påmeldingsskjema

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir til TV-aksjonen i dag

TV-aksjonen NRK 2017 går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Vi oppfordrer alle organisasjoner og institusjoner i jord- og skogbruk til også å gi til en viktig sak! 

Vi oppfordrer også alle våre medlemmer til å gi og vise solidaritet!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir til TV-aksjonen i dag - les hele saken


Søk om produksjons- og avløysartilskot innan 29. oktober

Søknadsfristen var 15. oktober, med teljedato 1. oktober. Det er tidligare bestemt at søknad ikkje lenger skal kunne leverast etter fristen og få eit trekk. Men ettersom dette er ein ny regel, er det mogleg å levere søknad fram til 29. oktober i 2017. Merk at dette berre vil vere mogleg i 2017. Etter 29. oktober er det ikkje mogleg å sende inn søknad. Landbruksdirektoratet anbefaler at du leverer søknaden i god tid før 29. oktober, slik at du har tid til å kontakte kommunen dersom du har spørsmål.

Søk om produksjons- og avløysartilskot innan 29. oktober - les hele saken

VERDENS MATDAG OG MIGRASJON

Den 16. oktober markeres hvert år som verdens matdag. Av FN's 13 bærekraftsmål går alle med unntak av 2 i riktig retning. Antallet mennesker som ikke har nok mat øker, og ulikheten mellom fattig og rik blir stadig større. Dette utgjør en viktig årsak til at vi opplever sterk økning i migrasjon. På denne bakgrunn vil FAO (FN's mat- og landbruksorganisasjon) i år fokusere på nettopp den økte migrasjonen som en del av markeringen på verdens matdag, 16. oktober.

VERDENS MATDAG OG MIGRASJON - les hele saken


Valgnemndas innstilling

Forslaget til nytt styre/ordførerskap/kvinneutvalg/ ungdomsutvalg som skal velges på Landsmøtet på Gardermoen.

Merete Furuberg foreslås gjenvalgt som leder. Elin Bergerud foreslås som politisk nestleder og Ragnhild Bergset Elvestad foreslås som organisatorisk nestleder. Som nytt styremedlem foreslås Kjell Erik Brandstadmoen fra Oppland.

Valgnemndas innstilling - les hele saken

Statsbudsjettet 2018

Noe bra – noe helt uakseptabelt!

Statsbudsjettet som ble lagt fram i dag inneholder både positive og negative elementer for landbruket.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.

Det er videre positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at regjeringen glatt overser Stortingets instruksjon om å bevilge midler for å kompensere bortfallet av eksportstøtte.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan heller ikke akseptere Landbruks- og Matdepartementets forslag om å fjerne støtten til organisasjoner.

I forhold til behovet for FKT-midler innebærer forslaget en klar underfinansiering og denne posten må øke, sier Merete Furuberg.

Statsbudsjettet 2018 - les hele saken

Framtidsbonden Jon Korff Lofthus, Hardanger

Kari og eg tok over garden i 2013. Eg er utdanna kokk, og hadde arbeidd i hotell og reiseliv i ein del år, då bror min fann ut at han ikkje kunne vere kunstnar og gardbrukar samstundes utan at noko måtte vike.
Som yngste av to gutar, måtte eg plutseleg ta eit val eg aldri hadde teke stilling til før. Eg er ikkje like sikker på avgjerda mi kvar dag , men den gong tok det berre ein dag før eg hadde bestemt meg for å ta over garden.

 

Framtidsbonden Jon Korff Lofthus, Hardanger - les hele saken

Fra Småbrukerkjærring til Traktorpike

En markering av Verdens Bygdekvinnedag

Tid:      Søndag 15. oktober kl. 13 – 18

Sted:   Herredsvang (like ved Romedal kirke) 10 min fra Stange stasjon – transport ordnes

Fra Småbrukerkjærring til Traktorpike - les hele saken

Heidi Midflå har laget Norges beste honning

I sin tredje sesong som birøkter gikk Heidi Midtflå fra Bingen i Øvre Eiker helt til topps i NM i honning med sin økologiske lynghonning.

– Det er stor stas og surrealistisk. Utrolig artig at en bitte liten produsent kan komme på toppen, at det ikke nødvendigvis er sånn at størst er best, sier gullvinneren.

Heidi Midflå har laget Norges beste honning - les hele saken

Besøk fra Colombia og Guatemala

NBS var vertskap for fire ungdommer fra Colombia og Guatemala som er på studietur til Norge for å lære om norsk jordbruk og jordbrukspolitikk.

Besøk fra Colombia og Guatemala - les hele saken

FN’s Verdens Bygdekvinnedag 15. oktober

Verdens Bygdekvinnedag markeres 15. oktober - dagen før FN's Verdens Matvaredag 16. oktober - for å gjøre oppmerksom på kvinnenes viktige bidrag til matproduksjonen i verden. Mange gode løsninger til verdens sult-, fattigdoms – og klimaproblemer i verden ligger i hendene til småbrukerkvinner. «World Rural Women Day» ble innført av FN i 2008. Men idéen går tilbake til 4. Verdens Kvinnekongress i 1995.

FN’s Verdens Bygdekvinnedag 15. oktober - les hele saken

Merete i Regjeringens kontaktutvalg

Statsminister!

I det fremlagte statsbudsjettet er det noe som er bra, mens noe er helt uakseptabelt!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er positiv til økningen i bevilgningene til skogsveger og tømmerkaier.

Også positivt at bevilgningen til bioøkonomistrategien er økt med 10 mill. kroner.

NBS savner kompensasjon for fjerningen av eksportstøtte og signal om innføring av investeringsfond som ledd i investeringer for å redusere utslippet av klimagasser.

NBS kan ikke akseptere forslaget om å fjerne støtten til organisasjoner.

Uakseptabelt at midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak har blitt nominelt redusert og ikke inflasjonsjustert siden 2009.

43% reduksjon i bevilgningen til NVE er uforståelig og urimelig i en situasjon der en stadig opplever store ødeleggelser pga flom.

Bra med vektlegging av økt matproduksjon, spesielt korn, frukt og grønt, men ikke bra med stimulans til utbygging i produksjoner der det er overproduksjon.

Matproduksjon må ses på som en del av totalforsvaret ved at mat- og forkornlager må reetableres. Positivt med regjeringens satsing på mattrygghet.

Merete i Regjeringens kontaktutvalg - les hele saken

Solidaritet med småbrukere i Colombia

Vi i NBS viser solidaritet med småbrukere i Colombia. Flere er drept i fredelige demonstrasjoner den siste uken. Vi oppfordrer internasjonale organisasjoner, som arbeider for å gjennomføre fredsavtalen, å fordømme disse handlingene.

Solidaritet med småbrukere i Colombia - les hele saken

Beiteseminar med matproduksjon- og rovviltfokus

Dato: 30. november og 1. desember 2017
Tid: torsdag kl 10-18, fredag kl 8.30-13.00
Sted: Oslo, Thon Hotell Opera

Beiteseminar med matproduksjon- og rovviltfokus - les hele saken

Hjelp, jeg vil inn i landbruket!

På Kulturhuset 28. september arrangerte Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Oikos en rekrutteringskveld om veier inn i landbruket. Her kan du se opptak fra arrangementet.

Hjelp, jeg vil inn i landbruket! - les hele saken

Ventar full stopp i liberaliseringa av jordbrukspolitikken

Betre jordbruksoppgjer, gjeninnføring av tak på tilskot og full stopp i liberaliseringa. Det er blant forventingane til Småbrukarlaget etter stortingsvalet.

Ventar full stopp i liberaliseringa av jordbrukspolitikken - les hele saken