Om oss

Medlem

Prosjekter

Norsk Mat- og Kulturpris

Tema

Nyhetsarkiv

Lenker

Presse

Fylkeslag

Velg ditt fylkeslag

.


 


Forenkling av virkemidlene i jordbruksavtalen

Forenkling av virkemidlene i jordbruksavtalen

23.09.2014
Landbruks- og matdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Fylkesmann Lars Sponheim skal lede arbeidet.
Fjern dyr med antibiotikaresistente bakterier

Fjern dyr med antibiotikaresistente bakterier

19.09.2014
-Om vi skal kunne bekjempe problemet med antibiotikaresistens, er det avgjørende at det settes inn tiltak for å fjerne dyremateriale som er bærere av slike bakterier fra norsk dyrehold, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Krever endringer i rovviltforvaltningen

Krever endringer i rovviltforvaltningen

17.09.2014
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag har i dag møte med Tine Sundtoft og Sylvi Listhaug for å drøfte beitenektsaken i Oppland. Organisasjonene er klare på at rovdyrforvaltningen må praktiseres slik at det ikke er behov for beitenekt. På bildet: Lars Petter Bartnes, Sylvi Listhaug, Merete Furuberg og Tone Våg.
Innfør beitekrav for melkekyr

Innfør beitekrav for melkekyr

16.09.2014
Alle storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon i løpet av sommerhalvåret. I forskrift om hold av storfe fra 2004 het det opprinnelig at kyr i løsdrift skulle ha tilgang til beite fra og med 1.1.2013. Dette kravet ble utsatt til 1.1.2014, og Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vurderer nå å endre kravet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener det bør være et krav om at melkekyr skal ha tilgang til beite.
ØKOUKA - Stikk finger’n i jorda

ØKOUKA - Stikk finger’n i jorda

16.09.2014
Søndag 21. til lørdag 27. september arrangeres ØKOUKA i Oslo og Drammen. Vi trenger alle bonden- og bonden trenger den bevisste forbruker, kokk og kjøpmann.
Konferanse - mat er makt

Konferanse - mat er makt

15.09.2014
I forbindelse med grunnlovsjubileet arrangerer 4H Norge ungdomskonferansen ”Mat er makt”. Konferansen vil finne sted på Exporama, Hellerudsletta, den 17- 19. oktober 2014. Konferansen er for ungdom mellom 15 og 26 år.
Seminar om familielandbruket

Seminar om familielandbruket

08.09.2014
Utgått på dato eller nøkkelen til matsikkerhet? 21. oktober 2014 blir det seminar om matsikkerhet, landran og familielandbruk i Norge.
Hvem blir Årets unge bonde 2014?

Hvem blir Årets unge bonde 2014?

03.09.2014
Nominer deg selv eller noen du kjenner innen 26. september.
Rapportlansering av fosforvarselet

Rapportlansering av fosforvarselet

26.08.2014
I løpet av noen generasjoner vil etterspørselen etter mineralsk fosforgjødsel overgå produksjonen. Hvordan skal vi da dyrke fram mat? Rapporten Fosforvarselet: De skumle utsiktene for global matsikkerhet blir lansert av Støttekomiteen for Vest-Sahara og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag.
Krever politisk handling

Krever politisk handling

20.08.2014
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag har i dag hatt møte med Klima- og miljøminister Tine Sundtoft om oppfølging av Krokann-dommen fra november 2013.
Ny advokatavtale på plass

Ny advokatavtale på plass

13.08.2014
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har inngått en avtale med Advokatfirmaet HBN Henriksen Bakke-Nielsen ANS.

 
  


  


 


Kalender

oktober
onsdag 08. oktober
- Styremøte

torsdag 09. oktober
- Styremøte, fylkesledersamling og representantskapsmøte

november
lørdag 01. november
- Landsmøte

desember
onsdag 10. desember
- Styremøte

Nyhetsbrev