Krav – tilleggsforhandlinger pga. tørkekrisen

Jordbrukets forhandlingsutvalg har i dag overlevert sine krav til tilleggsforhandlingene.

Den eksisterende avlingsskadeordningen er et godt fungerende virkemiddel for å håndtere avlingsskade, men er ikke tilstrekkelig i den ekstreme tørkesituasjonen vi nå har opplevd. En lignende tørkeperiode er ikke registrert på mer enn 100 år.

Krav – tilleggsforhandlinger pga. tørkekrisen - les hele saken


Jordbruket vil forhandle om klimaavtale

Norsk Bonde- og Småbrukarlaget og Norges Bondelag vil gå inn i forhandlinger med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. Dette framkommer i et felles brev fra organisasjonene.

Jordbruket vil forhandle om klimaavtale - les hele saken

Globaliseringskonferansen 2018: Makt og mat i fokus

Av Ilona Drivdal, Internasjonalt utvalg

Globaliseringskonferansen 2018 går av stabelen 12. - 14. oktober, på kulturkirken Jakob Oslo. Det handler om «MAKT» –  konferansens overordnete tema i år.

Globaliseringskonferansen 2018: Makt og mat i fokus - les hele saken


INGEN KONKRETE LØFTER – MEN FORSTÅELSE FOR SITUASJONEN

Statsminister Erna Solberg kom ikke med konkrete løfter, men viste forståelse for den alvorlige situasjonen som mange bønder har kommet i, som en følge av tørken.

Det er positivt at statsminister Solberg deltok på dagens befaring og ved selvsyn skaffer seg kunnskap og innsikt i konsekvensene av tørken, sier Merete Furuberg.

INGEN KONKRETE LØFTER – MEN FORSTÅELSE FOR SITUASJONEN - les hele saken

Landbruket inviterer statsministeren til krisebefaring

Landbruket i Sør-Norge lider under det som har vært en historisk varm og tørr sommer. Situasjonen for mange bønder er kritisk. I dag onsdag har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag invitert statsminister Erna Solberg til å besøke en av gårdene som er ramma og til å diskutere situasjonen med næringa.

Landbruket inviterer statsministeren til krisebefaring - les hele saken

Krav om krisepakke

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i møte med landbruksminister Jon Georg Dale i dag lagt fram et forslag til en krisepakke på i alt 12 punkter som et første innspill til tiltak for å motvirke konsekvensene av den ekstreme tørkesituasjonen som rammer store deler av landbruket i Norge.

Krav om krisepakke - les hele saken

Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt.

Om beregning av avlingssvikt og erstatning - les hele saken

Avlingsskade

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sendte brev til Landbruks- og matdepartementet datert 20.06.2018 og 02.07.2018 og fikk svarbrev datert 04.07.2018. Svarbrevet gir ikke svar på de spørsmål som vi har tatt opp.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag foreslår at det blir kalt inn til et møte mellom departementet, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag snarest.

Avlingsskade - les hele saken

Støtte til FNs erklæring om bøndernes rettigheter !

European Coordination la Via Campesina (ECVC) har tatt initiativ til denne underskrift kampanjen. Den er er rettet mot regjeringer og ledere i Europa.

Vi oppfordrer dere til å underskrive ved å følge linken nederst i den engelske teksten.

Støtte til FNs erklæring om bøndernes rettigheter ! - les hele saken

KREVER TILLEGGSFORHANDLINGER

Jeg er svært fornøyd med at et samlet jordbruk nå krever tilleggsforhandlinger for å komme opp med håndfaste kompenserende tiltak for tørkeramma bønder. Det var på tide sier Merete Furuberg leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

KREVER TILLEGGSFORHANDLINGER - les hele saken

Coop støtter den norske bonden!

Coop er eid av kundene og har et samfunnsansvar på vegne av 1,6 millioner medlemmer hvorav mange er bønder.

- Vi har derfor jobbet for å finne tiltak som kan bidra til å løse de mange utfordringene våre fantastiske matprodusenter opplever som følge av ekstremtørken. Ett av tiltakene er at vi nå tilbyr overskuddsmat fra alle våre butikker og lagre i de utsatte områdene, sier konsernsjef i Coop Norge, Geir Inge Stokke.

Coop støtter den norske bonden! - les hele saken

Forformidling

Trenger du ekstra fôr til dyrene dine?  Les om kobling av bønder som trenger fôr med bønder som har fôr til overs.

Bildet viser Emma Berge Ness på arbeid i NBS sine lokaler som koordinator for Forformidling.

Forformidling - les hele saken

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke - les hele saken

Presiseringer for avlingsskaderstatning og arealtilskudd

Dersom gårdbrukerne etter konstatering av totalsvikt eller etter ensilering av umodent korn velger å så raigras, skal den eventuelle avlingen med raigras ikke tas inn i erstatningsberegningen som del av skadeårets avling. Det betyr at NBS har fått gjennomslag for at avling fra en produksjon nummer 2 ikke skal tas med i erstatningsberegningen og følgelig ikke redusere utbetalingsbeløpet. 

Presiseringer for avlingsskaderstatning og arealtilskudd - les hele saken

Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. Endring i søknadsprosedyrer.

Fra 15. august endres rutinene for søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.m. Foretak må registrere søknad om tilskudd direkte i Altinn og vil også få svar med vedtak om tilskudd der.

Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv. Endring i søknadsprosedyrer. - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as