Presisering om NBS og det generelle beitetilskuddet for småfe

Leder i NBS, Merete Furuberg, beklager at teksten til og fremføring i Næringskomitéen i Stortinget 24/5 er uklar slik at den er blitt misforstått. Derfor presiseres følgende:

NBS er for en økt fokus på utmarks- og kulturbeiter - særlig for sau og geit (all småfe), men mot en fullstendig fjerning av det generelle beitetilskuddet - mot også for sau og geit (all småfe).

Presisering om NBS og det generelle beitetilskuddet for småfe - les hele saken


Høring om Jordbruksoppgjøret i Næringskomiteen 24/5

Takk for at vi får komme og legge frem vårt syn!

Jordbrukets krav var bygd opp på 3 hovedpilarer:

1. Dekning av økte produksjonskostnader

2. Samme kronemessige inntektsutvikling som gjennomsnittet av andre grupper i samfunnet

3. Reduksjon av inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper

Høring om Jordbruksoppgjøret i Næringskomiteen 24/5 - les hele saken

Meretes appell ved Stortinget 23. mai

Kjære alle sammen!
Vi vil ha likhet! Vi vil redusere forskjellene! Norge er et av verdens beste land å bo i fordi vi har små forskjeller mellom folk. Likhet er kanskje det viktigste prinsippet vi hegner om. Hvorfor skal da den norske bonden ha dårligere betalt enn andre for det arbeidet vi gjør?

Meretes appell ved Stortinget 23. mai - les hele saken


Storaksjon tirsdag 23. mai

BLI MED Å DEMONSTRER MOT REGJERINGENS TILBUD I JORDBRUKSFORHANDLINGNE 2017!

OPPMØTE I BAKGÅRDEN I SCHWEIGAARDSGATE 34, TIRSDAG 23.5. KL. 11.00. TOGET GÅR TIL STORTINGET.

TRENGER DU TRANSPORT, TA KONTAKT MED FYLKESLAGET.

Storaksjon tirsdag 23. mai - les hele saken

Går inn i forhandlinger!

Jordbrukets forhandling har i dag kl. 12.30 overlevert et arbeidsdokument til statens forhandlingsleder hvor det bl.a. heter:

«Jordbrukets forhandlingsutvalg forventer at regjeringen viser betydelig forhandlingsvilje. Med dette som utgangspunkt går jordbrukets forhandlingsutvalg inn i forhandlinger med sikte på å finne konstruktive løsninger.»

Går inn i forhandlinger! - les hele saken

Staten tilbyr 410 millioner – Følger ikke opp Stortinget

Staten har i dag lagt fram tilbudet til jordbruket i årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en ramme på 410 millioner kroner, noe som vil gi en forventet inntektsvekst i jordbruket på 2,25 prosent i 2018 – mens prognosen for sammenligningsgruppen er 3,1 prosent. Jordbrukets krav hadde en ramme på 1.450 millioner kroner, hvor 1.150 mill. kroner kom fra økte budsjettmidler. Statens tilbud innebærer en økning på 177 mill. kroner eller 15 prosent av kravet.

Staten tilbyr 410 millioner – Følger ikke opp Stortinget - les hele saken

Brev til Klima- og miljøministeren

I brev til Klima- og miljøministeren ber Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at streifulv som vandrer inn i beiteområder, blir tatt ut. De ber om at antall jerveynglinger bringes ned på Stortingets vedtatte mål og at bjørn i prioriterte beiteområder tas ut.

Brev til Klima- og miljøministeren - les hele saken

Følger opp Stortinget!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. – Kravet følger opp Stortingets behandling av Meld St. nr. 11 og Innst. 251 S om å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper, øke produksjonen med basis i norske arealressurser og en prioritering av små og mellomstore bruk. - Vi er svært fornøyd med at Stortinget har avvist regjeringens mange forslag om å fjerne landbrukssamvirkets markedsreguleringsansvar for korn, egg, geitmjølk, samt markedsordningene for poteter og epler, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.

-Kravet følger opp Stortingets inntektsmål om å redusere inntektsgapet til andre grupper, og utgjør 1.450 mill. kroner eller 31.700 kroner pr. årsverk, sier Furuberg.

Følger opp Stortinget! - les hele saken

NOK ET NEDERLAG FOR REGJERINGEN I ROVVILTPOLITIKKEN

Regjeringens forslag om endring av Naturmangfoldloven led nederlag i Stortinget. Flertallet bestående av Ap, KrF, Sp, H og FrP går mot regjeringens forslag til endring av Naturmangfoldloven. Regjeringen instrueres til å endre rovviltforskriften slik at det kan felles flere ulv.

– Det er svært positivt at Stortinget har pålagt Helgesen å legge inn hensyn til blant annet distriktspolitikken, jakt og sosioøkonomiske forhold i forskriften, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

NOK ET NEDERLAG FOR REGJERINGEN I ROVVILTPOLITIKKEN - les hele saken

Program for markeringen i Oslo 23. mai

Kl 10.00 - 11.30: Samling i Landbrukskvartalet, Schweigaardsgt 34, Oslo
Kl. 11.30: Appeller og underholdning i bakgården

Kl. 12.45: Oppstilling av toget, avmarsj til Stortinget

Kl. 13.45: Ankomst Stortinget

Kl. 14.00 – 15.00: Program Eidsvolls plass

Programleder: Aasmund Nordstoga og musikk ved SVER, Sigrid Moldestad, Ravi og Frode Alnæs.

Appeller ved:
•Bonde Tone Rubach, Grytøy Bondelag, Troms
•Landbruks- og matminister Jon Georg Dale
•Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
•Geir Pollestad, leder av Stortingets næringskomite
•Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag

Program for markeringen i Oslo 23. mai - les hele saken

Regjeringen følger ikke opp Stortinget – brudd i jordbruksforhandlingene

Etter å ha forhandlet i 8 dager måtte partene i jordbruksforhandlingene i dag konstatere at det ikke har vært mulig å bli enige om en ny jordbruksavtale. Det betyr at statens tilbud på 410 millioner kroner går til Stortinget og at Stortinget må ta ansvar for å vedta en jordbruksavtale.

Regjeringen følger ikke opp Stortinget – brudd i jordbruksforhandlingene - les hele saken

Åpning av LO-kongressen

Merete Furuberg tok en kort pause i Jordbruksforhandlingene og deltok på åpningen av LO-kongressen på mandag!

Åpning av LO-kongressen - les hele saken

Matnyttig

'Matnyttig' er et mobiliseringsprosjekt som skal styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos" gamle" og nye produsenter av lokalmat. Samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelsgårder. Rebekka Bond (bilde over) er prosjektleder.

Matnyttig - les hele saken

Søk om produksjonstilskudd innan 15. mai

Du kan no søkje om produksjonstilskot i jordbruket. Teljedato er 1. mai. Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søkje om tilskot i mai. Om du berre har bikubar, eller berre driv med planteproduksjon, skal du ikkje søkje før i oktober. Følg lenkja under for å kome til søknaden.

Søk om produksjonstilskudd innan 15. mai - les hele saken

TILLITSKRISE I ROVVILTFORVALTNINGEN

I et fellesbrev fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til Klima- og miljøminister Helgesen, krever de tre organisasjonene at regjeringen fører en rovviltpolitikk i samsvar med Stortingets vedtak. Hele brevet kan du lese her:

TILLITSKRISE I ROVVILTFORVALTNINGEN - les hele saken