/share/mime/48/pdf.png Kontingentsatser 2022
(kontingentsatser-for-2022.pdf, 91kB)


Velkommen som medlem!

Meld deg inn her.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser. Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for oss. NBS er avtalepart i jordbruksoppgjøret. Les mer om vår politikk her.

Som medlem vil du bli en del av fellesskapet og kan være med å påvirke norsk landbrukspolitikk. Vi har gode medlemsfordeler på blant annet forsikring fra Gjensidige og arbeidstøy fra Wenaas. Du får i tillegg tilsendt avisa Bonde og Småbruker gratis ti ganger i året. Les mer om våre medlemsfordeler her.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er for deg som er opptatt av norsk matproduksjon i et evighetsperspektiv, enten du er bonde, forbruker eller dyrker tomater i vinduskarmen. Klikk her for å se beskrivelse av kontingentklassene. 

 


Er du 25 år eller yngre uten landbruksproduksjon? Nå betaler du bare 300 kr i året for medlemskap i Norsk Bonde- og Småbrukarlag!


 

 

/share/mime/48/pdf.png Kontingentsatser 2022
(kontingentsatser-for-2022.pdf, 91kB)

Trykk over for å finne ut hvilken kontingentsats du skal betale. Der vises forholdet mellom produksjonsomfang og kontingentsatser for å finne ut i hvilken kategori den enkelte havner. Er du i tvil om hvilken kontingentsats du skal stå på, ta kontakt med lokallag eller fylkeslag der du bor eller med vår medlems- og organisasjonskonsulent Cathrine (medlem@smabrukarlaget.no) i sekretariatet. Noen fylkes- og lokallag har ekstrakontingent. Den kommer i tillegg til de ordinære satsene.

Kontingentsatsene for 2022 for medlemskap i Norsk Bonde- og Småbrukarlag:

1. Grunnkontingent (G) Kontingentsats kr. 999,- Støttemedlemskap, og for de med veldig liten produksjon.
2. Lav kontingent (L) Kontingentsats kr. 2.350,-
3. Mellomkontingent (M) Kontingentsats kr. 3.750,-
4. Høy kontingent (H) Kontingentsats kr. 5.600,-
5. Topp kontingent (T) Kontingentsats kr. 6.650,-
6. Verdiskapingsmedlem(V) Kontingentsats kr. 1.350,- Betales av medlemmer som ikke er direkte involvert i primærnæringen men som direkte eller indirekte har interesse og nytte av å støtte NBS.
7. Ungdomsmedlemskap (U) Kontingentsats kr. 645,- Betales av ungdom under 30 år uten landbruksproduksjon.
8. Ungdomsmedlemskap (U) Kontingentsats kr. 300,- Betales av ungdom under 25 år uten landbruksproduksjon.
9. Andelslandbruk (A) Kontingentsats kr 725,-

Mer informasjon om din kontigentklasse finner du i pdf-en over. Spørsmål om kontigentklasse mm. kan sendes til medlem@smabrukarlaget.no.
Ønsker du å bli kontaktet av Gjensidige for et uforpliktende tilbud på forsikring?

Les mer om her Gjensidige

Klikk her for landbrukskunde

Klikk her for privat kunde


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as