/share/mime/48/pdf.png Kontingentsatser 2021
(kontingentsatser-for-2021.pdf, 95kB)


Velkommen som medlem!

Meld deg inn her.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser. Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for oss. NBS er avtalepart i jordbruksoppgjøret. Les mer om vår politikk her.

Som medlem vil du bli en del av fellesskapet og kan være med å påvirke norsk landbrukspolitikk. Vi har gode medlemsfordeler på blant annet forsikring fra Gjensidige og arbeidstøy fra Wenaas. Du får i tillegg tilsendt avisa Bonde og Småbruker gratis ti ganger i året. Les mer om våre medlemsfordeler her.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er for deg som er opptatt av norsk matproduksjon i et evighetsperspektiv, enten du er bonde, forbruker eller dyrker tomater i vinduskarmen. Klikk her for å se beskrivelse av kontingentklassene. 

 


Ønsker du å bli kontaktet av Gjensidige for et uforpliktende tilbud på forsikring?

Les mer om her Gjensidige

Klikk her for landbrukskunde

Klikk her for privat kunde


Kontingentsatser for 2021:
Trykk over for å finne ut hvilken kontingentsats du skal betale. Der vises forholdet mellom produksjonsomfang og kontingentsatser for å finne ut i hvilken kategori den enkelte havner. Er du i tvil om hvilken kontingentsats du skal stå på, ta kontakt med lokallag eller fylkeslag der du bor eller med Cathrine (cathrine@smabrukarlaget.no) i sekretariatet. Noen fylkes- og lokallag har ekstrakontingent. Den kommer i tillegg til de ordinære satsene.

NB!
Verdiskapingsmedlem: Betales av medlemmer som ikke er direkte involvert i primærnæringen, men som direkte eller indirekte har interesse og nytte av å støtte NBS. Ungdomsmedlem: Betales av ungdom under 30 år uten landbruksproduksjon.

Under er kontingentsatsene for 2021 for medlemsskap i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Flere detaljer finner du ved å trykke på medlemsfordeler øverst på siden.

1. Grunnkontingent (G) Kontingentsats kr. 970,- Støttemedlemskap, og for de med veldig liten produksjon.
2. Lav kontingent (L) Kontingentsats kr. 2.250,-
3. Mellomkontingent (M) Kontingentsats kr. 3.650,-
4. Høy kontingent (H) Kontingentsats kr. 5.420,-
5. Topp kontingent (T) Kontingentsats kr. 6.445,-
6. Verdiskapingsmedlem(V) Kontingentsats kr. 1.290,- Betales av medlemmer som ikke er direkte involvert i primærnæringen men som direkte eller indirekte har interesse og nytte av å støtte NBS.
7. Ungdomsmedlemskap (U) Kontingentsats kr. 645,- Betales av ungdom under 30 år uten landbruksproduksjon.
8. Andelslandbruk (A) Kontingentsats kr 725,-

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as