Høringsinnspill

En viktig del av NBS sitt politiske arbeid er å komme med innspill til politikere og delta på høringer. Her kan du lese våre politiske innspill.