Illustrasjon av mennesker fra hele verden som går i tog. En person holder et flagg med La Via Campesina sin logo. I bakgrunnen ser vi et verdenskart, mais og hvete.  - Foto: La Via Campesina

La Via Campesina

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er medlem av den internasjonale småbrukerbevegelsen La Via Campesina (LVC). Bevegelsen består av 220 millioner småbønder, fiskere, landløse, jordbruksarbeidere, urfolk og sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele verden. 

La Via Campesina er en internasjonal småbrukerbevegelse bestående av 220 millioner småbønder, fiskere, landløse, jordbruksarbeidere, urfolk og sivilsamfunnsorganisasjoner. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er stolt medlem av bevegelsen. Forankret i retten til matsuverenitet, er NBS og LVC sitt hovedmål å forsvare bønder og landarbeideres rettigheter, og å fremme et mangfoldig og bærekraftig jordbruk. Bevegelsen arbeider for matsikkerhet og matsuverenitet, og for å bedre vilkårene for småskalajordbruket verden over.

European Coordination Via Campesina (ECVC) koordinerer de europeiske medlemsorganisasjonene i LVC. I dag samler bevegelsen 31 nasjonale og regionale småbrukerorganisasjoner i 21 europeiske land. 

 

Les mer om NBS sitt internasjonale arbeid