Warren Wong J33qmcvr02a Unsplash

Bli medlem!

Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil du bli en del av fellesskapet og kan være med å påvirke norsk landbrukspolitikk. Bli med på laget i dag!

 

Halv pris på medlemskap ut året for nye medlemmer! 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser. Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for oss. Les mer om vår politikk her.  

NBS er avtalepart i jordbruksoppgjøret. Som medlem vil du bli en del av fellesskapet og kan være med å påvirke norsk landbrukspolitikk, blant annet gjennom studieringer i ditt lokallag.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er organisasjonen for deg som er opptatt av norsk matproduksjon i et evighetsperspektiv, enten du er bonde, forbruker eller dyrker tomater i vinduskarmen. 

Velkommen som medlem!

 

Bli medlem

 

MEDLEMSFORDELER

Vi har gode medlemsfordeler på blant annet forsikring fra Gjensidige og arbeidstøy fra Wenaas. Du får i tillegg tilsendt avisa Bonde og Småbruker gratis ni ganger i året. Som medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag får du en rekke medlemsfordeler:

 • Gunstige forsikringstilbud gjennom Gjensidige.
 • 30% rabatt på arbeidstøy hos Wenaas.
 • Advokatavtale med Henriksen & Co.
 • Økonomirådgivning. 
 • Studieringer og kurs. 
 • Avisa Bonde og Småbruker tilsendt kostnadsfritt ni ganger i året. 

 

Les mer om våre medlemsfordeler her.

 

MEDLEMSKONTINGENT

Kontingentsatsene for 2022:

 1. Grunnkontingent (G) Kontingentsats kr. 999,- 499,50,-
  Støttemedlemskap, og for de med veldig liten produksjon.
 2. Lav kontingent (L) Kontingentsats kr. 2350,- 1175,-
 3. Mellomkontingent (M) Kontingentsats kr. 3.750,- 1.875,-
 4. Høy kontingent (H) Kontingentsats kr. 5.600,- 2800,-
 5. Topp kontingent (T) Kontingentsats kr. 6.650,- 3.325,-
 6. Verdiskapingsmedlem(V) Kontingentsats kr. 1.350,- 675,-
  Betales av medlemmer som ikke er direkte involvert i primærnæringen, men som direkte eller indirekte har interesse og nytte av å støtte NBS.
 7. Ungdomsmedlemskap (U) Kontingentsats kr. 645,- 350,-
  Betales av ungdom under 30 år uten landbruksproduksjon.
 8. Ungdomsmedlemskap (U) Kontingentsats kr. 300,- 150,-
  Betales av ungdom under 25 år uten landbruksproduksjon.
 9. Andelslandbruk (A) Kontingentsats kr. 725,- 375,-

Det kan i tillegg forekomme en kontingent til ditt fylkeslag.

Spørsmål om kontigentklasse mm. kan sendes til medlem@smabrukarlaget.no

 

Kontingentsatser for Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2022

 

Klikk her for å bli medlem

 

Har du spørsmål om medlemskap? Kontakt oss!