Om oss

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget.

Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har om lag 6.500 medlemmer.

Lover, prinsipprogram og politisk plattform finner du på siden styringsdokumenter. Du kan lese mer om vår politikk her.

Har du spørsmål om organisasjonen eller vårt arbeid? Kontakt sekretariatet her eller landsstyret her.   

 

VÅR VISJON

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en pådriver for norsk matproduksjon i et evighetsperspektiv. Vi er et felleskap for alle som ønsker gode og likeverdige vilkår i jordbruket, og jobber aktivt for å fremme utvikling og trivsel i lokalsamfunnet.  

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser. Vi er avtalepart i jordbruksoppgjøret og driver et aktivt arbeid overfor lokale og nasjonale politikere og beslutningstakere.  

Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen.  

 

 

ORGANISASJONEN OG MEDLEMMENE

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har 18 fylkeslag og om lag 150 lokallag fordelt over hele landet. Vi har et sterkt medlemsdemokrati hvor det er kort vei mellom hvert medlem til ledelsen i organisasjonen.  

Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent fra våre om lag 6.500 medlemmer. Vi har medlemmer fra hele landet med ulike produksjoner og bruksstørrelser. Er du bonde, eller kanskje du har et hjerte for norsk landbruk? Bli med på laget!

 

Jeg vil bli medlem

 

 

INTERNASJONALT ENGASJEMENT

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er medlem av La Via Campesina (LVC). LVC er en internasjonal småbrukerbevegelse bestående av 220 millioner småbønder, fiskere, landløse, jordbruksarbeidere, urfolk og sivilsamfunnsorganisasjoner. European Coordination Via Campesina (ECVC) koordinerer de europeiske medlemsorganisasjonene i LVC.

I dag samler ECVC 31 nasjonale og regionale småbrukerorganisasjoner i 21 europeiske land. Forankret i retten til matsuverenitet, er NBS og LVC sitt hovedmål å forsvare bønder og landarbeideres rettigheter, og å fremme et mangfoldig og bærekraftig jordbruk. Bevegelsen arbeider for matsikkerhet og matsuverenitet, og for å bedre vilkårene for småskalajordbruket verden over.