NBS-seminarene

Seminarene arrangeres på Teams, den 3. torsdagen i måneden.  De tar for seg forskjellige tema innenfor jordbrukspolitikk, rammevilkår og organisasjonsarbeid, og etter en innledning om kveldens tema åpnes det for spørsmål og debatt.  Seminarene er åpne for alle interesserte, uavhengig av yrke og organisasjonstilknytning.

 

Seminarplan for våren 2024:


15. februar kl 20.00-21.30

Handelsavtaler
Norge har inngått flere avtaler om internasjonal handel med mat.  Hvordan påvirker dette vår egen matproduksjon og sjølforsyningsevne?

Innledere: Hans-Kjetil Bjørnøy og Lars Aage Gulbjørnrud, Landbruksdirektoratet

 

 

14. mars kl 20.00-21.30

Tema kommer

 

 

18. april kl 20.00-21.30

Bondens Nettverk  
Bondens Nettverk er en liste over aktører som kan kontaktes av bonden selv eller av andre som er bekymret for bondens situasjon og helse.  Du kan lese mer om det her.  I kveldens seminar får du informasjon om nettverket, hvordan det fungerer i praksis, og hvordan du og faglaget ditt kan bidra til etablering i din kommune.

Innleder: Trond Løkling, Prosjekt Trygg bonde

 

 

16. mai kl 20.00-21.30

Jordbruksforhandlingene 2024

Innleder: Tor Jacob Solberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 

 

20. juni kl 20.00-21.30

Tema kommer

 


Lokallag og andre som ønsker å arrangere studiering på ett eller flere tema, kan benytte studieplan nr 413 i Studieforbundet Natur og miljø

Organisasjonsutvalget i NBS er ansvarlig for seminarene.Til venstre finner du presentasjoner fra tidligere NBS-seminarer, de nyeste nederst.