NBS-seminarene

Seminarene arrangeres på Teams, den 3. torsdagen i måneden.  De tar for seg forskjellige tema innenfor jordbrukspolitikk, rammevilkår og organisasjonsarbeid, og etter en innledning om kveldens tema åpnes det for spørsmål og debatt.  Seminarene er åpne for alle interesserte, uavhengig av yrke og organisasjonstilknytning.

 

Seminarplan for høsten 2022:


15. september kl 20.00-21.30: Økonomistyring på gården

Innleder Tor Erling Nilssen, økonomirådgiver i NLR Nord-Norge

Hva bruker du gårdsregnskapet til? Hvilke konsekvenser får årsresultatet for trygderettighetene dine? Hvordan velger du riktig størrelse på jordbruksfradrag og avskrivninger? Lønner det seg å lease utstyr eller å låne penger til å kjøpe?

 

20. oktober kl 20.00-21.30:  Landbruk i et beredskapsperspektiv

Informasjon kommer

 

17. november kl 20.00-21.30:  KSL  -  hensikt og utfylling

Informasjon kommer


Lokallag og andre som ønsker å arrangere studiering på ett eller flere tema, kan benytte studieplan nr 413 i Studieforbundet Natur og miljø

Organisasjonsutvalget i NBS er ansvarlig for seminarene.
Teknisk arrangør er Troms Bonde- og Småbrukarlag.Til venstre finner du presentasjoner fra tidligere NBS-seminarer, (de nyeste øverst).