NBS-seminarene

Seminarene arrangeres på Teams, den 3. torsdagen i måneden.  De tar for seg forskjellige tema innenfor jordbrukspolitikk, rammevilkår og organisasjonsarbeid, og etter en innledning om kveldens tema åpnes det for spørsmål og debatt.  Seminarene er åpne for alle interesserte, uavhengig av yrke og organisasjonstilknytning.

 

Seminarplan for våren 2023:


19. januar kl 20.00-21.30

Jordbruksforhandlingene:  Hva forhandler vi om, og hvordan foregår det egentlig?

Innleder Vilde Haarsaker, assisterende generalsekretær i NBS

Opptak av møtet kan sees her

 

 

16. februar kl 20.00-21.30

Prisnedskriving og kanaliseringspolitikk

Innleder Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet

Klikk her for å bli med i møtet

 

 

23. mars kl 20.00-21.30

Produksjonsregulering:  Hva er behovet og hvilke løsningsmuligheter finnes?

Innleder Trine Vaag, styreleder Nortura

Klikk her for å bli med i møtet

 

 

22. april kl 20.00-21.30

 

 

18. mai kl 20.00-21.30

Resultatet av årets jordbruksforhandlinger

Innleder Tor Jacob Solberg, styreleder Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Klikk her for å bli med i møtet

 

 

15. juni kl 20.00-21.30

Beiterett og gjerdelovgivning

Innleder Elise Arnesen, Advokatfirmaet Henriksen & Co 

Klikk her for å bli med i møtet

 

 

 


Lokallag og andre som ønsker å arrangere studiering på ett eller flere tema, kan benytte studieplan nr 413 i Studieforbundet Natur og miljø

Organisasjonsutvalget i NBS er ansvarlig for seminarene.
Teknisk arrangør er Troms Bonde- og Småbrukarlag.Til venstre finner du presentasjoner fra tidligere NBS-seminarer, de nyeste øverst.