NBS-seminarene

Seminarene arrangeres på Teams, den 3. torsdagen i måneden.  De tar for seg forskjellige tema innenfor jordbrukspolitikk, rammevilkår og organisasjonsarbeid, og etter en innledning om kveldens tema åpnes det for spørsmål og debatt.  Seminarene er åpne for alle interesserte, uavhengig av yrke og organisasjonstilknytning.

 

Seminarplan for våren 2024:


15. februar kl 20.00-21.30

Handelsavtaler
Norge har inngått flere avtaler om internasjonal handel med mat.  Hvordan påvirker dette vår egen matproduksjon og sjølforsyningsevne?

Innledere: Hans-Kjetil Bjørnøy og Lars Aage Gulbjørnrud, Landbruksdirektoratet

 

 

14. mars kl 20.00-21.30

Prisnedskriving på korn

Det diskuteres hvorvidt man bør redusere prisnedskrivinga på korn, og i tilfelle hvor mye. 
Før vi tar stilling til dette spørsmålet, er det viktig å kjenne til hvordan dagens ordning fungerer.  Hvilke råvarer gis det prisnedskriving på, hva koster det, og hvilken effekt gir dette?

Innleder: Ola Fiskvik, kornrådgiver og nestleder i Kornbøndenes interesseorganisasjon

 

 

2. mai kl 20.00-21.30  Flyttet fra 18. april grunnet stordemonstrasjon ifm stortingsmeldinga

Psykisk helse i landbruket  
Trond Løkling har arbeidet med psykisk helse i landbruket i 13 år. Han vil dele sine erfaringer og tips til hvordan bonden og nettverket rundt bonden kan bidra til å holde gardbruker og gardsbruket i best mulig sunn balanse. 

 

 

16. mai kl 20.00-21.30

Jordbruksforhandlingene 2024

Innleder: Tor Jacob Solberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Klikk her for å delta i møtet

 

 

20. juni kl 20.00-21.30

Tema kommer

 


Lokallag og andre som ønsker å arrangere studiering på ett eller flere tema, kan benytte studieplan nr 413 i Studieforbundet Natur og miljø

Organisasjonsutvalget i NBS er ansvarlig for seminarene.Til venstre finner du presentasjoner fra tidligere NBS-seminarer, de nyeste nederst.