Bonde og Småbruker medlemsavis - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Bonde og Småbruker

Bonde og Småbruker er medlemsavisa til Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Avisa gis ut åtte ganger i året, hvorav to er landsnummere som sendes til alle registrerte gårdsbruk. 

Avisa er den viktigste informasjonskanalen til medlemmene. Hovedoppgaven er å formidle organisasjonens politikk, innsatsområder og strategiske valg ut til medlemmene. Bonde og Småbruker skal også gi leserne inntrykk og opplevelsesbilder fra både norsk og internasjonalt landbruk. Avisen er dessuten et levende debattorgan for medlemmene og andre som er opptatt av norsk og internasjonalt landbruk. Per i dag er avisa kun tilgjengelig på papir. 

Utgivelsesplan 2024

 

ANNONSERE I BONDE OG SMÅBRUKER

Ordinære utgaver av Bonde og Småbruker går til medlemmene av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og en del abonnenter. I tillegg til de vanlige utgavene kommer også Bonde og Småbruker ut som landsnummer to ganger i året. Disse utgavene går til alle landets registrerte gårdsbruk.

Bare halvparten av landets bønder er organisert i faglag. I tillegg til faglaga er mange bønder med i landbruksamvirke og på den måten med i den organiserte delen av norsk landbruk. Men en stor del av norske bønder er heller ikke med i samvirke, og faller med det utafor målgruppa til de mange annonseorganene som er i norsk landbruk. Den sikreste måten å nå denne delen av norske bønder er gjennom annonse i landsnummeret av Bonde og Småbruker.

Landsnummeret har et opplag på drøyt 55 000 eksemplarer og når alle landets bønder.

Mer informasjon om annonsering