Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Fylkeskontoret sommerstengt - vakttelefon rovvilt

Kontoret er sommerstengt fra 29.6. til 5.8. Kontakt i perioden 29.6. - 31.7.: 61257570 e-post, terje.holen@smabrukarlaget.no

Fra 1.7. - 4.8.: 91153727 e-post, ah-olsta@online.no

Vakttelefon rovvilt: Uke 27-28, Ole Petter Berget: Tlf. 45251529. Uke 29-30, Bjørn Rustestuen: Tlf. 90568446. Uke 31-33, Astrid Olstad: Tlf. 91153727

Alle ønskes en riktig god sommer!

Foreløbige satser får årets RMP-tiltak

I samarbeid med faglagene har Fylkesmannen i Innlandet fastsatt foreløbige sater for regionale miljøtilskudd.

Satser 2020


Permisjon

Fylkesleder Trond Klaape har  utvidet permisjon til 31. august 2020. Astrid Olstad er fungerende fylkesleder i perioden. Hun kan kontaktes på tlf. 911 53 727 eller e-post: ah-olsta@online.no

Rovviltforvaltning og politikk.

"Oppland Bonde og Småbrukarlag vil understreke at alle typer klage på vedtak om tiltak for å forvalte rovviltet må behandles og avgjøres politisk." Innlegg av fungerende fylkesleder, Astrid Olstad

Rovviltforvaltning og politikk. - les hele saken


Komitèinnstilling om rovviltklagenemd, nødverge og rovviltregioner

Flertallet i Energi- og Miljøkomiteen går i mot at det innføres en uavhengig klagenemnd. Det er også flertall for å beholde dagens rovviltregioner. Flertallet støtter derimot Klima- og Miljødepartementets forslag til endring av nødvergeparagrafen. 

Komitèinnstilling om rovviltklagenemd, nødverge og rovviltregioner - les hele saken

Permisjon

Fylkesleder Trond Klaape har permisjon fram til 10. juni 2020. Astrid Olstad er fungerende fylkesleder i perioden. Hun kan kontaktes på tlf. 911 53 727 eller e-post: ah-olsta@online.no

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as