Oppland

Image 1

Aktuelt

Oppland Bonde- og Småbrukarlag dekker hele gamle Oppland fylket. Fylkeslaget består av 21 lokallag og har rundt 1300 medlemmer. 

Under fanen for lokallag finner du de ulike lokallagene med kontaktinformasjon. Her kan du ta kontakt om det er noe du ønsker å ta opp med oss. 

 

Fylkesleder Svein Løken 

Tlf. 90 04 28 83

svein@smabrukarlaget.no

Fylkessekretær Kari Hanne Pavenstädt

Tlf. 90 58 21 77

sekr.oppland@smabrukarlaget.no

Arbeidsdager våren 2024: Tirsdag og onsdag

Arbeidsperiode: 01.10-15.05.