Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte i Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Avholdes som video-møte mandag 6. april kl. 19.00. Tidligere påmeldte utsendinger har mottatt innkalling. Møtet vil bli noe forkortet i forhold til sakslista på det ordinære årsmøtet som ble avlyst. Saker som behandles: Regnskap, årsmelding, innkomne saker og valg.

Krav til tiltakspakke

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever bl.a.:

Ingen avkorting av dagpenger.
Tilleggsnæringer må være en del av krisepakken.
Nyetablerere må få del i samme ordning.
Ingen avkorting mellom ulike næringer og produksjoner.
Ordninger for risikoavlastning.

Krav til tiltakspakke - les hele saken


Er du permittert grunnet Koronaviruset?

Les om reglene og hvordan du søker dagpenger på NAV sin hjemmeside. Har du spørsmål, kontakt Svein Løken, økonomisk rådgiver i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Har du likviditetsutfordringer, gjelder den nye lånegarantien også for gårdbrukere som er registrert i foretaksregisteret.

Er du permittert grunnet Koronaviruset? - les hele saken

Arbeidskraft i jordbruket - info

Bønder oppfordres til å melde behov for arbeidskraft. Dette kan gjøres til Norske landbrukstjenester eller Norsk landbruksrådgiving. Norsk Bonde- og Småbrukarlag kartlegger også andre utfordringer gjennom spørreskjema som blir/er sendt til medlemmer.

Arbeidskraft i jordbruket - info - les hele saken


Krisetider

Innlegg av Astrid Olstad, styremedlem i Oppland Bonde- og Småbrukarlag:

Pluteseleg dukker det opp eit lite virus som set oss alle meir eller mindre ut av spel.

Krisetider - les hele saken

Refionale tilretteleggingsmidler - søknadsfrist 30. april.

Fra nyttår overtok Fylkeskommunene forvaltninga av midlene fra Fylkesmannen. Les mer om ordningen og søknadsprosedyren på Innlandet fylkeskommune sine hjemmesider.

Refionale tilretteleggingsmidler - søknadsfrist 30. april. - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as