Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Komitèinnstilling om rovviltklagenemd, nødverge og rovviltregioner

Flertallet i Energi- og Miljøkomiteen går i mot at det innføres en uavhengig klagenemnd. Det er også flertall for å beholde dagens rovviltregioner. Flertallet støtter derimot Klima- og Miljødepartementets forslag til endring av nødvergeparagrafen. 

Komitèinnstilling om rovviltklagenemd, nødverge og rovviltregioner - les hele saken

Rovviltforvaltning og politikk.

"Oppland Bonde og Småbrukarlag vil understreke at alle typer klage på vedtak om tiltak for å forvalte rovviltet må behandles og avgjøres politisk." Innlegg av fungerende fylkesleder, Astrid Olstad

Rovviltforvaltning og politikk. - les hele saken


Permisjon

Fylkesleder Trond Klaape har permisjon fram til 10. juni 2020. Astrid Olstad er fungerende fylkesleder i perioden. Hun kan kontaktes på tlf. 911 53 727 eller e-post: ah-olsta@online.no

Nei til opprettelse av klagenemd og færre rovviltregioner

I brev til Energi- og miljøkomiteèn på Stortinget, går Oppland Bonde- og Småbrukarlag imot opprettelse av en uavhengig rovviltklagenemd, reduksjon av antall rovviltregioner, flytting av ynglende gaupe fra nord til sør og foreslår ny ordlyd om nødvergerett.

Nei til opprettelse av klagenemd og færre rovviltregioner - les hele saken


Pressemøte 8. mai

Se nettmøte

8. mai inviterte Fylkesmann i Innlandet til pressemøte om Koronasituasjonen. Gjesteinnledere var blant annet faglagene i Innlandet. De orienterte om situasjonen for landbruket. Trond Klaape deltok på vegne av Bonde- og Småbrukerlagene og Elisabeth Gjems på vegne av Bondelagene. Faglagenes innledninger er ca. midt i nettmøte.

Pressemøte 8. mai - les hele saken

Jordbruksforhandlingene 2020 - endelig avtale

Det er inngått avtale mellem staten og jordbruket i årets forenklede jordbruksforhandlinger. Protokoll Fordeling

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as