Oppland Bonde- og Småbrukarlag

/share/mime/48/pdf.png Jordbrukets krav 2022
(jordbrukets-krav-2022.pdf, 2MB)

Åpningstider kontoret på Lillehammer

Fylkessekretær i OBS går nå ut i sommerfri.
 
Det vil bli lest e-post jevnlig og det tas tak i det som ikke kan vente eller det blir videresendt til leder/nestleder.
 
Nestleder Bjørn Rønning kan treffes på tlf. 90 81 17 53
Leder Hallvard Helland kan treffes på tlf. 95 04 70 31
 
Etter planen skal fylkessekretær være tilbake i arbeid i slutten av september.

FUTGRAZE - Mot ei framtid for utmarksbeitet

24.11.21 var det  sluttseminar for prosjektet "Mot ei framtid for utmarksbeite". 

Dette prosjektet har pågått siden 2018 og skal nå avsluttes. 24.11.21 vil de legge fram resultatene. 

Sakset fra innvitasjonen:

Dette prosjektet ledet av NIBIO har undersøkt «beste praksis» og gode måtar å forvalte, styre og drifte beiteområda. Og basert på dette på foreslår vi konkrete ordningar for handtering av ulike interessemotsetnadar 

På seminaret vil du få høre om:  

 • Nåværende ordninger for forvalting, styring og drift i norske beiteområder 
 • Hvordan beiting og samarbeid mellom beitebrukere er påvirket av endringer i arealbruk samt strukturelle endringer som har medført betydelig reduksjon i tallet på beitebrukere i enkelte områder og økt asymmetri i flokkstorleik i andre. 
 • Hvordan beitelag som er ulikt organisert løser ulike utfordringer, enten det er interessemotsetninger mellom beitebrukerne eller mellom beitebrukere og andre brukere av utmarka. 
 • Hvordan de formelle og uformelle institusjonene - knyttet til felles beiting i utmarka – tilpasser seg de miljømessige, politiske og økonomiske endringene over tid.  
 • Samt hvordan påvirkar disse endringene de ulike brukerne sine generelle strategier for samarbeid.  
 • Og mer spesifikt; hvordan påvirker disse endringene samarbeidet mellom beitebrukarene innenfor de ulike beiteområda.  

Du kan lese mer om selve prosjektet og de publikasjoner som er utgitt i forbindelse med det her: Prosjektside - Futgraze

Om du ønsker å delta på dette sluttseminaret er det link til påmelding her: FUTGRAZE - Mot ei framtid for utmarksbeitet - Påmelding og program


Nordisk kornkonferanse kulturkorn, Ås, 28.-29. oktober

Nordens fremste forskere, bakere, kokker, bønder og kornspesialister møtes til storstilt utveksling av tverrfaglig kompetanse. Det særegne med konferansen er nemlig det tverrfaglige som medfører at kompetansen i alle ledd i næringskjeden kommer hele næringskjeden til gode. Bakeren og mølleren kan lære av bonden og motsatt. Dessuten kommer representanter fra forskningsmiljøene som bidrar med helt fersk forskning på feltet.

 

-        Nordisk kornkongress: Mer informasjon, program og lenke til påmelding

-        Facebookarrangement: Nordisk Kornkonferanse Kultursorter

 


Fremtidens matproduksjon, Tynset, 11. november

Alle med interesse for landbruket ønskes velkommen til fagseminar på Tynset, hvor det settes fokus på bærekraftig matproduksjon som gir bedre økonomi, jordhelse og dyrehelse.

Hit kommer fagfolk innen landbruksøkonomi og jordbruk som byr på fremragende kunnskap, og spennende inspirasjonsbønder som gir innblikk i sin gardsdrift. Det blir også fokus på muligheter innen bruk av skog og utmark for ekstra inntjening i landbruket. Arrangementet er gratis!

 

-        Fremtidens matproduksjon: Mer informasjon, program og lenke til påmelding

-        Facebookarrangement: Fremtidens matproduksjon

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as