Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Jula 2020

Fylkeskontoret holder julestengt fra 22. desember til 4. januar.

Fylkesårsmøte 2021

Fylkesårsmøte i Oppland Bs er fastsatt til 20. og 21. mars. Det er ikke tatt stilling til om møtet blir fysisk eller digitalt.


Mentorordninga 2021 - søknadsfrist 1. desember

Ønsker du å delta i mentorordninga 2021? Da er søknadsfristen 1. desember. Les mer og søk om opptak.

Mentorordninga i landbruket er for nye bønder, eller de som starter ny virksomhet på gården. Gjennom ordninga vil du bli koblet opp mot en mentor som har erfaring innen din produksjon eller aktivitet. 

Mentorordninga 2021 - søknadsfrist 1. desember - les hele saken

Tiltak for å forhindre smitte av Korona til og fra mink.

Det er kjent at et mutert koronavirus smitter fra mennesker til mink, og fra mink til mennesker. Derfor er Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet og Pelsdyralslaget i gang med å gjennomføre en undersøkelse blant pelsdyrholdere for å sikre at kunnskapen om mulige smitteveger/smitteverntiltak er på plass. Norsk Bonde- og Småbrukarlag oppfordrer medlemmer som driver innen minkproduksjon, å delta i undersøkelsen.

Tiltak for å forhindre smitte av Korona til og fra mink. - les hele saken


Landsmøte 2020

Kristoffer Fodnes fra Fagernes, ble valgt til organisatorisk nestleder på årets landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Dermed har Oppland 2 styremedlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Kjell Erik Brandstadmoen fra Ringebu, var ikke på valg. 

Landsmøte 2020 - les hele saken

Nye veier og kjøp av gardsbruk

På under ett år har Nye veier, med Statens vegvesen i ryggen, kjøpt to store landbrukseiendommer i Lillehammer kommune. Praksisen med oppkjøp av landbrukseindommer til makeskifte for omdisponerte arealer, både dyrket jord, dyrkbar jord og skog er svært uheldig, sier leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Astrid Olstad.

Nye veier og kjøp av gardsbruk - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as