Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nye veier og kjøp av gardsbruk

På under ett år har Nye veier, med Statens vegvesen i ryggen, kjøpt to store landbrukseiendommer i Lillehammer kommune. Praksisen med oppkjøp av landbrukseindommer til makeskifte for omdisponerte arealer, både dyrket jord, dyrkbar jord og skog er svært uheldig, sier leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Astrid Olstad.

Nye veier og kjøp av gardsbruk - les hele saken

Informasjonsmøte om deling av landbrukseiendommer

Mandag 28.9. arrangerte Øystre Slidre Bonde- og Småbrukarlag og Øystre Slidre Bondelag felles informasjonsmøte om deling av landbrukseiendommer. Siden saken kommer opp i kommunestyret, ønsket faglaga i Øystre Slidre innspill.

Informasjonsmøte om deling av landbrukseiendommer - les hele saken


Motorsagkurs på Toten

Lørdagene 3.10. og 10.10. arrangerer Toten Bonde- og Småbrukarlag motorsagkurs. Kursavgift kr. 1000.- Ungdom under 25 år kr. 500.- Påmelding. Mulighet for selvhogst etter endt kurs.

Motorsagkurs på Toten - les hele saken

Dyr på beite

Produksjonstilskudd del 2

Del 2 av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 kan leveres fra og med 1. oktober 2020, som er telledato. Søknadsfristen er 15. oktober 2020.
Ved del 2 kan både foretak med husdyrproduksjon og foretak med planteproduksjon søke tilskudd.

Produksjonstilskudd del 2 - les hele saken


Trond Klaape har gått av som fylkesleder

Fylkesleder Trond Klaape har av personlige årsaker frasagt seg ledervervet i Oppland Bonde og Småbrukarlag fra og med 1. september 2020 fram til årsmøte i 2021. Han har av samme årsaker hatt permisjon fra vervet fram til 31.august.

Trond Klaape har gått av som fylkesleder - les hele saken

Høringssvar innlandsstrategien

Det er riktig å stimulere til ytterligere bruk av de gratis, fornybare ressursene som utmarksbeite utgjør. Dette skriver styret i Oppland Bonde- og Småbrukarlag i sitt høringssvar til Innlandsstrategien 24.6.20. 

Høringssvar innlandsstrategien - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as