Utvalg og roller

For fylkeslaget:  
Regionalt bygdeutviklingsprogram, Innlandet Kristian Ekre
Vara: Svein Løken

 

Oppfølging handlingsplan for Gudbrandsdalslågen og sideelver

 
Rådet for landbruket Eivind Bergseth, OBL
Vara: Bjørn Rønning OBS

 

Partnerskap Landbruk Innlandet.

 

Bjørn Rønning OBS

  Ståle Støen HBS
Vara: Hallvard Helland

 

Landbruksråd Innlandet

 
Styringsgruppe Ingar Elgvaslien HBS
Vara: Anne Kate Isumhaugen OBS
Ansattrep.: Kari Hanne Pavenstädt OBS

Partnerskap landbruk, arbeidsgruppe

 

Kari Hanne Pavenstädt OBS

Ingar Elgvaslien HBS
Priærnæringsutvalget. Rådg.utv.  
Nord-Gudbrandsdalen (4 år) Hanne Elisabeth Bakken

 

Rondane-Dovre nasjonalpark

 
Rådgivende utvalg Bjørnhild Vigerust OBL
Vara: Jan Erik Brenden OBS

 

Mataukfestivalen Lhmr.

 

Terje Holen

Hold Norge rent-prosjekt Skåppå  
Styringsgruppe Kristian Ekre

 

Kornsatsing Innlandet

 
Ressursgruppe Trond Skogen 
Vara:  Bjørn Rønning

 

Bedriftsutviklingsprisen 2022. Innovasjon Norge. Jurymedlem 

 
Hallvard Helland