Utvalg og roller

For fylkeslaget:  
Regionalt bygdeutviklingsprogram, Innlandet Svein Løken
   

 

Oppfølging handlingsplan for Gudbrandsdalslågen og sideelver

 
Rådet for landbruket Eivind Bergseth, OBL
Vara:  

 

Partnerskap Landbruk Innlandet.

 

Hallvard Helland OBS

  Ståle Støen HBS
Vara: Svein Løken OBS

 

Landbruksråd Innlandet

 
Styringsgruppe Ingar Elgevaslien HBS
Vara: Anne Kate Isumhaugen OBS
Ansattrep.: Kari Hanne Pavenstädt OBS

Partnerskap landbruk, arbeidsgruppe

 

Kari Hanne Pavenstädt OBS

Ingar Elgvaslien HBS

 

Rondane-Dovre nasjonalpark

 
Rådgivende utvalg Bjørnhild Vigerust OBL
Vara: Jan Erik Brenden OBS

 

Mataukfestivalen Lhmr.

 

Terje Holen

Hold Norge rent-prosjekt Skåppå  
Styringsgruppe Kristian Ekre

 

Kornsatsing Innlandet

 
Ressursgruppe Trond Skogen 
Vara:  Trond Taraldrud

 

Bedriftsutviklingsprisen 2023. Innovasjon Norge. Jurymedlem 

Svein Løken

Psykisk helse i landbruket

Inger Lise Sveum Aasbekken

Jordvernalliansen

Pål Kjorstad (Vara)

Naturbruksaliansen

Pål Kjorstad

Styringsgruppe fjellbeiteprosjektet

Kari Hanne Pavenstädt

Studieforbund natur og miljø

Anne Kate Isumhaugen (vara)