Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

MATPRODUKSJONEN MÅ SIKRAST

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag krev kriseutbetaling til norske bønder no!

MATPRODUKSJONEN MÅ SIKRAST - les hele saken

TILLEGGSFORHANDLINGER NÅ!

KOSTNADSØKNINGEN FÅR ENORME KONSEKVENSER FOR NORSK MATPRODUKSJON.

TILLEGGSFORHANDLINGER NÅ! - les hele saken


STRAUMPRISEN TYNER LANDBRUKET! ROGALAND BONDE OG SMÅBRUKARLAG KREV STRAKSTILTAK!

Elektrisk kraft er ein viktig innsatsfaktor for produksjon av mat i landet vårt. Straumprisane har no nådd eit nivå som var utenkelege for få månader tilbake og i ei næring med eit kritisk lågt inntektsnivå får eit slikt prisnivå store konsekvensar for økonomien til bonden.

STRAUMPRISEN TYNER LANDBRUKET! ROGALAND BONDE OG SMÅBRUKARLAG KREV STRAKSTILTAK! - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as