Hedmark

KONTAKT OSS

Fylkesleder konstituert Ellen Marie Tangen
Epost: ellmar@online.no 
Tlf: 950 88 465

Fylkessekretær Ingar Elgevasslien
Epost: sekr.hedmark@smabrukarlaget.no
Tlf: 974 72 777