Hedmark

KONTAKT OSS

Fylkesleder Kjersti Røhnebæk
Epost: kjersti.rohnebak@gmail.com
Tlf: 979 87 830

Fylkessekretær Ingar Elgevasslien
Epost: sekr.hedmark@smabrukarlaget.no
Tlf: 974 72 777