Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget jobber for at ungdom skal inn i landbruket, og at Norsk landbruk skal inn i framtida! Særlig jobber vi for deg som er under 35 og medlem i NBS. Kontakt oss gjerne på ungdomsutvalget@smabrukarlaget.no