Østfold

KONTAKT OSS

Østfold Bonde-og Småbrukarlag hadde årsmøte 19. mars i Råde.
Vi har per i dag ingen leder, men et arbeidende styre.

Henvendelser kan rettes til fylkessekretær Lillian Ørka
Tlf: 916 03 616
Epost: sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no

Kontaktperson for fylkeslaget er Romy Rohmann
Tlf: 90272429
Epost:
romy.rohmann59@gmail.com