Østfold

KONTAKT OSS

Henvendelser kan rettes til fylkessekretær Lillian Ørka
Tlf: 916 03 616
Epost: sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no

Fylkesleder Romy Rohmann
Tlf: 90272429
Epost:
romy.rohmann59@gmail.com