20231225 143252(1) (1)

Årsmøte i Østfold Bonde- og Småbrukarlag 2024

Østfold Bonde- og Småbrukarlag avholder sitt årsmøte lørdag 9. mars fra kl. 10.00

Lørdag 9. mars kl. 10.00

Sted: Misjonssalen, Sarpsborgveien 7, Råde

Program åpent møte

Kl. 10.00 Kaffe og kringle

Kl. 10.30 Velkommen ved styreleder Romy Rohmann

Kl. 10.45 Gjensidige v/ Ole Jørgen Halvorsen

               Spørsmål

                Kl. 11.15 Nytt fra NBS – jordbruksforhandlingene 24

                               v/ Asbjørn Hagene, styremedlem NBS

               Spørsmål og diskusjon

               Hilsninger fra bl.a. Østfold Nei til EU

               Orienteringer

Kl 12.30  Lunsj

Kl. 13.30 Årsmøtet settes

Sakliste årsmøtet

     

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2. Konstituering

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av sekretær
  3. Valg av 2 til å underskrive protokollen

Sak 3. Leders tale

Sak 4. Årsmelding

Sak 5. Regnskap

Sak 6. Budsjett  

Sak 7. Uttalelser fra årsmøtet

Sak 8. Valg

                          

 

 

 

sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no  eller tlf 916 03 616