Finnmark

Jon Nikolaisen, Fylkesleder

Adresse: Finnmark Bonde- og Småbrukarlag 

Østre Porsangervei 4643, 9716 Børselv

Mobil: 93 07 38 77 eller 97 59 83 25

finnmark@smabrukarlaget.no

 

Britha Stavang Berg, Fylkessekretær

Mobil: 40 39 00 32

finnmark@smabrukarlaget.no