Noreg treng fleire bønder gruppebilde ungdomsseminar - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Jordbruksoppgjøret 2024

Jordbruksoppgjøret

Her får du siste nytt om jordbruksoppgjøret 2024. 

Relevante dokumenter kan lastes ned fra margen til venstre. 

Jordbruksoppgjøret 2024

Vårens oppgjør blir historisk viktig for jordbruket. I forkant av jordbruksoppgjøret er det forventet at regjeringa skal legge frem en opptrappingsplan for jordbruket og en plan for 50% sjølforsyning. I tillegg krever næringa at rett tallgrunnlag skal på plass innen forhandlingene. Flere oppdateringer av tallgrunnlaget er forventet fra Budsjettnemnda når de kommer med sine rapporter i april.

 

VEIEN MOT FORHANDLINGER OG AVTALE

Studiearbeidet i forkant av jordbruksoppgjøret 2024 startet allerede august 2023 med studiearbeidet del 1. Dette arbeidet hadde frist 15. oktober, og ble etterfulgt av et politisk verksted under landsmøtet i november. Under landsmøtet vedtok organisasjonen føringer for styret til forhandlingene i 2024.

I starten av 2024 startet studiearbeid del 2, med innleveringsfrist 1. mars. 6. mars arrangeres innspillsmøter med interne utvalg, og 7.-8. mars er det innspillsmøter med eksterne aktører i jordbruket. I tillegg til de ordinære innspillsmøtene, deltar medlemmer i forhandlingsdelegasjonen på møter med andre relevante personer og organisasjoner.

12. mars kom markedsregulatorene med sine innspill til jordbruket under Rådet for JA-spørsmål. Den påfølgende uken ble fylkesledermøtet i NBS (19.-20. mars) arrangert, hvor fylkeslagene kom med sine anbefalinger til vårens forhandlinger. 22. mars vedtok styret sitt mandat til jordbruksforhandlingene. 

15. april la Budsjettnemnda for jordbruket (BFF) fram grunnlagsmaterialet til forhandlingene. Stortinget behandlet Meld. St. 11 torsdag 18. april. Etter planen skulle rammeforhandlingene ha startet denne dagen, men partene avventet voteringsresultatet. I etterkant av behandlingen av Meld. St. 11, fikk BFJ i oppdrag å legge frem nytt tallgrunnlag basert på disse endringene.

Forhandlingene mellom partene startet søndag 21. april. Jordbrukets felles krav ble lagt fram fredag 26. april.

Statens tilbud ble lagt frem mandag 6. mai. Tilbudet hadde en ramme på 2,6 mrd. kroner. 16. mai presenterte partene fremforhandlet avtale. Avtalen hadde en ramme på 3,015 mrd. kroner.

Torsdag 23. mai offentliggjorde NBS sitt primærkrav. Klikk her for å se opptak av seminaret.

Med utgangspunkt i forhandlingsresultatet, fremmes proposisjon om jordbruksoppgjøret til Stortinget. Det forventes at Næringskomiteen behandler proposisjonen i uke 23. Stortinget behandler jordbruksoppgjøret senest uke 25. 

 

NYTTIGE ARTIKLER: 

Ordliste for jordbruksoppgjøret 

Artikkel: Hva er vederlag til arbeid og egenkapital?