Noreg treng fleire bønder gruppebilde ungdomsseminar - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Jordbruksoppgjøret 2024

Jordbruksoppgjøret

Her får du siste nytt om jordbruksoppgjøret 2024. 

Relevante dokumenter kan lastes ned fra margen til venstre. 

Jordbruksoppgjøret 2024

Vårens oppgjør blir historisk viktig for jordbruket. I forkant av jordbruksoppgjøret er det forventet at regjeringa skal legge frem en opptrappingsplan for jordbruket og en plan for 50% sjølforsyning. I tillegg krever næringa at rett tallgrunnlag skal på plass innen forhandlingene. Flere oppdateringer av tallgrunnlaget er forventet fra Budsjettnemnda når de kommer med sine rapporter i april.

 

VEIEN MOT FORHANDLINGER OG AVTALE

Studiearbeidet i forkant av jordbruksoppgjøret 2024 startet allerede august 2023 med studiearbeidet del 1. Dette arbeidet hadde frist 15. oktober, og ble etterfulgt av et politisk verksted under landsmøtet i november. Under landsmøtet vedtok organisasjonen føringer for styret til forhandlingene i 2024.

I starten av 2024 startet studiearbeid del 2, med innleveringsfrist 1. mars. 6. mars arrangeres innspillsmøter med interne utvalg, og 7.-8. mars er det innspillsmøter med eksterne aktører i jordbruket. I tillegg til de ordinære innspillsmøtene, deltar medlemmer i forhandlingsdelegasjonen på møter med andre relevante personer og organisasjoner.

12. mars kommer markedsregulatorene med sine innspill til jordbruket under Rådet for JA-spørsmål. Den påfølgende uken arrangeres fylkesledermøtet i NBS (19.-20. mars), hvor fylkeslagene kommer med sine anbefalinger til vårens forhandlinger. 22. mars vedtar styret sitt mandat til jordbruksforhandlingene. 

Etter påske samles forhandlingsdelegasjonen til intensivt arbeid på kontoret i Akersgata. Det er forventet at Budsjettnemnda legger frem sine tall fredag 12. april. 18. april begynner forhandlingene, og jordbruket skal etter planen legge frem sitt felles krav 25. april. Statens tilbud er forventet presentert 6. mai. Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai. Deretter behandles oppgjøret i næringskomiteen i slutten av mai, før Stortinget vedtar jordbruksavtalen i midten av juni

 

NYTTIGE ARTIKLER: 

Jordbruksoppgjøret 2024: Rapporter og utredninger

Ordliste for jordbruksoppgjøret 

Artikkel: Hva er vederlag til arbeid og egenkapital?