Sør-Trøndelag

Kontakt oss!

Fylkesleder Oskar Tørres Lindstad
Epost:osklin@hotmail.no
Tlf: 476 61 444

Fylkessekretær Wenche Bringsli Husby
Epost: strondelag@smabrukarlaget.no
Tlf: 950 35 866