Sør-Trøndelag

Kontakt oss!

Fylkesleder Jens Olav Hov
Epost: jensolavhov@gmail.com
Tlf: 724 36 530

Fylkessekretær Wenche Bringsli Husby
Epost: strondelag@smabrukarlaget.no
Tlf: 950 35 866