Skjermbilde 2022 06 27 Kl. 09.28.10

Slipp oss til - ungdom inn i landbruket

Slipp oss til - Ungdom inn i landbruket er et prosjekt med formål om å øke rekrutteringen til et miljøvennlig norsk landbruk, og øke tilflyttingen til norske bygder. Bak prosjektet står Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Norges Bygdeungdomslag.

Politisk arbeid

Slipp oss til - Ungdom inn i landbruket er et todelt prosjekt som holder fokus på å ikke bare gi mulighet for unge kommende bønder å finne sin gård, og med politisk arbeid for å gjøre det mulig å starte opp som ung bonde. Prosjektleder lager og holder foredrag, og jobber opp mot organisasjoner og partier for å sette unge inn i landbruket på dagsorden. Ved ønske om foredrag eller annet send mail til gardsbruk@smabrukarlaget.no.

 

Gardsbruk.no

Gardsbruk.no er den viktigste møteplassen for kjøp, salg og utleie av ledige gårdsbruk i Norge. Gårder som legge ut her har mål om å selge videre til en ny eier som ønsker å drifte gården. På nettsiden er det også mulig å legge ut annonse om man ønsker å drifte gårdsbruk, og er på leting etter et bruk. Nettsiden er en del av prosjektet Slipp oss til - ungdom inn i landbruket.

Gratis annonsering

  • På Gardsbruk.no kan hvem som helst annonsere gårder for salg eller utleie.
  • På sidene finnes også funksjonen "ønskes kjøpt". Her kan man registrere annonser, dersom man søker å kjøpe eller leie et gårdsbruk.
  • Det er gratis å bruke Gardsbruk.no.

 

Redigere, endre eller slette annonsen

  • Hvis du ønsker å redigere, endre eller slette innholdet i din annonse send en mail til gardsbruk@smabrukarlaget.no.
  • Husk og skriv navnet på annonsen og hvilke endringer det gjelder.

Målet med prosjektet er å øke rekrutteringen til et miljøvennlig norsk landbruk, og øke tilflyttingen til norske bygder. Bak prosjektet står Norsk Bonde- og SmåbrukarlagNatur og Ungdom og Norges Bygdeungdomslag.

I tillegg til nettsiden Gardsbruk.no arbeider prosjektet Slipp oss til i flere fylker for å øke tilbudet av ledige gårdsbruk på markedet. En nyere satsing til Slipp oss til er arbeidet med mulighetene som ligger utenfor odelsretten.

Prosjektleder for Slipp oss til - Ungdom inn i landbruket og redaktør for nettsida gardsbruk.no er Ole Dolmseth, 20 år og kommer fra Indre Troms. Han er ansatt i 40 % stilling.