Organisasjonen

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en næringspolitisk interesseorganisasjon for bønder og andre som er opptatt av norsk jordbruk. Vi har om lag 6500 medlemmer fordelt på rundt 200 lokallag og 18 fylkeslag.