Fem ungdommer står foran et tre. Det er høst ute. Fire av dem holder leder i utvalget, Åshild Charlotte Monsø. De smiler. - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Våre utvalg

NBS har to landsmøtevalgte utvalg: Kvinneutvalget og Ungdomsutvalget. Våre interne utvalg oppnevnes av styret desember hvert år. Utvalgene jobber faglig og politisk med sine temaområder, og er rådgivende for styret. Her finner du utvalgenes kontaktinformasjon.

Besøk Ungdomsutvalget her

 

Kvinneutvalget    
Guro S. Villand (leder) svilland@outlook.com 911 02 751
Ragnhild Godal ragnhild.godal@gmail.com 918 06 446
Bine Melby bine@bine-m.no 415 63 523
Victoria Stormdal victoriastormdal@gmail.com 458 86 487
Inger Lise Sveum Aasbekken sveum40@gmail.com 906 63 196
     
Ungdomsutvalget    
Anne Agata Brajokovic (leder) Akkibra@yahoo.no 955 53 818
Runa Tunheim runatunheim@hotmail.com 975 16 711
Frøya Torvik Froya_t@hotmail.com 481 46 125
Oskar Tørres Lindstad osklin@hotmail.no 476 61 444
Simen Løken simen972008@hotmail.com 979 82 503
     
Internasjonalt utvalg    
Ilona M. Drivdal ilonadrivdal@yahoo.no 994 09 762
Margit Fausko (leder) margit@smabrukarlaget.no 908 27 754
Olav Randen boksmia@online.no 976 49 765
René Cortis rene@cortis.eu 467 72 781
Jens Erik Furulund jenseri.furulund@gmail.com 996 30 458
     
Rovviltutvalget    
Ståle Støen (leder) sstoeen@online.no 957 57 525
Regina Brajkovic brajkov@online.no  988 79 341
Jens Olav Hov jensolavhov@gmail.com 915 10 487
Kurt Solheim snekkersolheim@outlook.com 900 16 457
Pål Kjorstad pkjorstad@outlook.com 990 34 406
Rakel Nystabakk rakelnystabakk@gmail.com 918 26 829
Frank Alvegg frank@alvegg.no 901 37 371
Per Lindholt per@lindholtdata.no 411 09 448
     
Utmarksutvalget    
Ole Petter Berget (leder) o-p-be@frisurf.no  452 51 529
Håkon Vang Aas haakon.vang.aas@gmail.com 452 78 822
Harald Evanger harald.evanger@nordtroms.net 416 75 651
Ann Guro Hansen annguro@signalbox.no   917 83 644
Roar Svindland roarsvi@frisurf.no 909 94 480
Ola Kvendset viastuatod@gmail.com 986 32 492
     
Kornutvalget    
Hellek Berge (leder) hmaberge@online.no 915 75 846
Helge Stumberg stumberg@halden.net 901 00 964
Hans Erik Navestad waalgaard@outlook.com 920 22 186
Øyvind Foss oyvind.foss@hotmail.no 958 74 453
Paal-Mogens Furuseth paal@hoppensprett.no 916 30 416
Magnus Hov magnus-hov@hotmail.com 902 38 947
     
Storfekjøttutvalget    
Eldar Kyllesø Melbøe (leder) eldar.kylles@gmail.com 454 11 131
Hanne Bjerkvik hmbjerkvik@gmail.com 482 58 256
Birger Bull birger.bull@bullangus.no  970 87 998
Arne Andreassen arneingen@gmail.com   920 31 372
Guro Hansen guroh83@hotmail.com 958 96 320
Jan Håvard Refsethås janhaavard@gaulaangus.no 482 76 499
     
Småfeutvalget    
Frank Valø (leder) frankhalvar@gmail.com  480 56 134
Kjell Erik Brandstadmoen kebrandstadmoen@gmail.com 901 64 900
Øystein Havrevoll oyhavrevoll@gmail.com  917 30 609
Ola Kjorstad okjorstad@hotmail.com  908 22 972
Solveig Horve Bergsholm solhober@icloud.com 926 68 336
Arnt Fløttum arnthf@gmail.com 901 17 275
     
Mjølkeutvalget    
Sander Solheim (leder) sandsol99@gmail.com 906 95 124
Torbjørn Norland tonorlan@online.no 970 35 255
Sondre Aasan sondreaasan@hotmail.com 458 72 979
Anders Hopland am-hopl@online.no 415 15 981
Ingolf Folven if-juen@hotmail.com 481 31 838
Rasmus Kristensen rwintherk@gmail.com 951 91 278
Ola Johansen nordheim.gard@gmail.com 952 44 426
     
Svineutvalget    
Anders Østlund ander-o@online.no 950 65 297
Ola Berthling Lie-Husby li_eberth_ling@hotmail.com 473 67 759
Torstein Myking torsteinmyking@hotmail.com 950 37 743
Leif Rune Sundfør leifrunesund@gmail.com 977 37 581
Knut Aalton knut.aalton@gmail.com 992 79 221
Knut Olav Stryken knutolav@strykengard.no 917 17 297
     
Fjørfeutvalget    
Benedicte Lund benedictelund@me.com 977 14 838
Magne Raastad magne@agrar.no 900 57 924
Øystein Fimland oysfim@gmail.com 993 86 255
     
Økologisk utvalg    
Astrid Tove Olsen (leder) astridtoveolsen@gmail.com 952 79 775
Rebekka Bond bond.rebekka@gmail.com  450 59 671
Embret Rønning embret.r@online.no 995 46 114
Embrik Rudningen embrik@rudningen.no 975 75 925
Georg Smedsland georgsmedsland@hotmail.com 920 98 651
     
Inn på tunet-utvalget    
Emma Hellemann (leder) emmahelleman89@gmail.com 939 33 711
Leif Grutle leif.grutle@haugnett.no 986 39 004
Ingeborg Beitnes ibeitnes@online.no 951 11 021
Britt Marthinussen britt@olaasen.no  415 03 855
     
Organisasjonsutvalget    
Margrethe Figved (leder) margrethe@smabrukarlaget.no 932 44 599
Per Anton Nesjan per.anton.nesjan@signalbox.no 907 38 869
Cecilie Pérez cecilie@vanderhagen.no 908 68 971
Oda Kvisberg odaaul@gmail.com 959 25 153
Marius Andresen marius.roer@gmail.com 970 84 134
     
     
Klima- og bærekraftsutvalget    
Lars Wiik lars.wiik6637@gmail.com 906 62 988
Espen Andresen (leder) espen.andresen@ntnu.no 976 84 303
Liv Solemdal liv.solemdal@norsok.no 970 36 618
Heidi Beitland heidi.beitland@gmail.com 928 85 037
     
     
Hagebruksutvalget    
Arne Lofthus (leder) alofthu@online.no  993 55 590
Steve Saltermark st-salt@online.no  476 15 230
Maren Wiger Maren_langsbakken@yahoo.no 417 51 506
Torbjørn Norland tonorlan@online.no 970 35 255
Ivar Slinde ivara.s@online.no 481 55 401
Arne Valen arne.valen@me.com 909 45 094
     
Lokalmatutvalget    
Helen Davey helen.davey01@gmail.com 951 35 671
Stein Brubæk stein359@gmail.com 915 63 259
Tore Jardar Wirgenes andelsbonde@virgenes.no 93 440 575
Ellen Marie Tangen ellmar@online.no 950 88 465
     
Økonomiutvalget    
Inge Aukan (leder) inge.aukan@gmail.com 971 06 635
Inger Lise Sveum-Aasbekken ilsve@online.no 906 63 196
Grim Jardar Aasgård grim.jardar@gmail.com 913 29 856
Asbjørn Hagene ahagene@hotmail.com 997 23 346
Heidi Hogset Heidi.Hogset@hiMolde.no 938 15 900
Ansgar Heyerdahl Simonsen ansgar.hs@gmail.com 982 15 519
     
Forhandlingsutvalget    
Tor Jacob Solberg (leder) tor.jacob@smabrukarlaget.no 911 65 119
Vegard Vigdenes vegard@vigdenes.com 958 04 595
Ann Guro Hansen annguro@signalbox.no   917 83 644
Kjell Erik Brandstadmoen (1.vara) kebrandstadmoen@gmail.com 901 64 900
Inge Aukan (2.vara) inge.aukan@gmail.com 971 06 635
     
Aksjonsutvalget    
Stig Arild Helgesen sahelgesen@gmail.com 481 56 697
Margit Fausko margit@smabrukarlaget.no 908 27 754
Nora May Engeseth nora@smabrukarlaget.no 906 95 124
Runa Tunheim runatunheim@hotmail.com 975 16 711
Ashild Charlotte Monsø daatte@online.no  481 43 362
Åse Helene Monsø nordtrondelag@smabrukarlaget.no 950 90 592
Frank Alvegg frank@alvegg.no 901 37 371