Fem ungdommer står foran et tre. Det er høst ute. Fire av dem holder leder i utvalget, Åshild Charlotte Monsø. De smiler. - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Våre utvalg

NBS har to landsmøtevalgte utvalg: Kvinneutvalget og Ungdomsutvalget. Våre interne utvalg oppnevnes av styret desember hvert år. Utvalgene jobber faglig og politisk med sine temaområder, og er rådgivende for styret. Her finner du utvalgenes kontaktinformasjon.

Besøk Ungdomsutvalget her

 

Kvinneutvalget:

   

Ingeborg Tangeraas (leder)

ingeborg.tangeraas@4h.no

959 74 242

Ragnhild Godal

ragnhild.godal@gmail.com

918 06 446

Hanne Bjerkvik

hmbjerkvik@gmail.com 

482 58 256

Gry Løberg

gry@manimal.no

917 57 373

Guro S. Villand (vara)

svilland@online.no 

911 02 751

     

Internasjonalt utvalg:

   

Marielle Vink de Roos (leder)

lofoten-gardsysteri@online.no

950 82 958

Ilona M. Drivdal

ilonadrivdal@yahoo.no

994 09 762

Margit Fausko

margit@fausko.no

908 27 754

Olav Randen

boksmia@online.no

976 49 765

Olav Torgersen

owtorgers@gmail.com

412 03 068

     

Rovviltutvalget:

 

 

Ann Guro Hansen (leder)

annguro@signalbox.no

917 83 644

Ståle Støen

sstoeen@online.no

957 57 525

Regina Brajkovic

brajkov@online.no

988 79 341

Kurt Solheim

snekkersolheim@outlook.com

900 16 457

Pål Kjorstad

pkjorstad@outlook.com

990 34 406

     

Utmarksutvalget:

   

Ole Petter Berget (leder)

o-p-be@frisurf.no

452 51 529

Arne Vinje

arne.vinje@nenett.no

908 24 288

Harald Evanger

harald.evanger@nordtroms.net

416 75 651

Ann Guro Hansen

annguro@signalbox.no 

917 83 644

Ola Krokann

ola.krokann@oppdal.com

974 01 459

     

Kornutvalget:

   

Hellek Berge

hmaberge@online.no

915 75 846

     

Storfeutvalget:

   

Eldar Kyllesø Melbøe (leder)

eldar.kylles@gmail.com

454 11 131

Hanne Bjerkvik

hmbjerkvik@gmail.com

482 58 256

Birger Bull

birger.bull@bullangus.no

970 87 998

Arne Andreassen

arneingen@gmail.com 

920 31 372

     

Småfeutvalget:

   

Gunleik Mæland (leder)

gunleikm@gmail.com

959 45 691

Kjell Erik Brandstadmoen

kebrandstadmoen@gmail.com

901 64 900

Frank Valø

frankhalvar@gmail.com

480 56 134

Ola Kjorstad

okjorstad@hotmail.com

908 22 972

Øystein Havrevoll

oyhavrevoll@gmail.com

917 30 609

 

 

 

Mjølkeutvalget:

   

Sander Solheim (leder)

sandsol99@gmail.com

906 95 124

Torbjørn Norland

tonorlan@online.no

970 35 255

Sondre Aasan

sondreaasan@hotmail.com

458 72 979

Anders Hopland

am-hopl@online.no

415 15 981

Ingolf Folven

if-juen@hotmail.com

481 31 838

 

 

 

Ressurspersoner gris:

   

Anders Østlund

ander-o@online.no

                             

John Madssveen

Newhollandt5060@hotmail.no

975 14 749

Tore Jardar Wirgenes

andelsbonde@virgenes.no

934 40 575

Ola Aasmund Sylte

ole-sylt@online.no

990 45 225

Kjersti Kraabøl Dompidal

kdompida@online.no

480 57 975

 

 

 

Økologisk utvalg:

   

Astrid Tove Olsen (leder)

astridtoveolsen@gmail.com

952 79 775

Rebekka Bond

bond.rebekka@gmail.com

450 59 671

Embret Rønning

embret.r@online.no

995 46 114

Embrik Rudningen

embrik@rudningen.no

975 75 925

Marielle Vink de Roos

lofoten-gardsysteri@online.no

950 82 958

 

 

 

Inn på tunet:

   

Ann Merete Furuberg (leder)

finnskogen.nakuhel@gmail.com

901 63 092

Leif Grutle

leif.grutle@haugnett.no

986 39 004

Eirin Bjune

e.bjune@online.no

900 90 373

Emma Hellemann

emmahelleman89@gmail.com

939 33 711

Britt Marthinussen

britt@olaasen.no

415 03 855

 

 

 

Organisasjonsutvalget:

   

Ola Fiskvik (leder)

ola@olafiskvik.no

911 42 052

Per Anton Nesjan

per.anton.nesjan@signalbox.no

907 38 869

Margrethe Figved

troms@smabrukarlaget.no

932 44 599

Ketil Jørstad

buskerud@smabrukarlaget.no

920 27 933

 

 

 

Klima og bærekraft:

   

Kirsti Winnberg

kirstiwinnberg@gmail.com

979 80 920

Helge Øverås

Seaindian2004@yahoo.no

959 01 020

Liv Solemdal

liv.solemdal@norsok.no

970 36 618

 

 

 

Hagebruksutvalget:

   

Arne Lofthus (leder)

alofthu@online.no

993 55 590

Steve Saltermark

st-salt@online.no

476 15 230

Maren Wiger

Maren_langsbakken@yahoo.no

417 51 506

Torbjørn Norland

tonorlan@online.no

970 35 255

Ivar Slinde

ivara.s@online.no

481 55 401

 

 

 

Forhandlingsutvalget:

   

Kjersti Hoff (leder)

kjersti@smabrukarlaget.no

971 20 960

Torbjørn Norland

tonorlan@online.no

970 35 255

Eli Berge Ness

eli.ness@online.no

958 66 050

Ola Fiskvik (1. vara)

ola@olafiskvik.no

911 42 052

Kjell Erik Brandstadmoen (2.vara)

kebrandstadmoen@gmail.com

901 64 900

     

Aksjonsutvalget:

   

Kjell Erik Brandstadmoen (leder)

kebrandstadmoen@gmail.com

901 64 900

Sander Solheim

sandsol99@gmail.com

906 95 124

Stig Arild Helgesen

sahelgesen@gmail.com

481 56 697

Runa Tunheim

runatunheim@hotmail.com

975 16 711

Åshild Charlotte Monsø

daatte@online.no

 481 43 362