Fem ungdommer står foran et tre. Det er høst ute. Fire av dem holder leder i utvalget, Åshild Charlotte Monsø. De smiler. - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Våre utvalg

NBS har to landsmøtevalgte utvalg: Kvinneutvalget og Ungdomsutvalget. Våre interne utvalg oppnevnes av styret desember hvert år. Utvalgene jobber faglig og politisk med sine temaområder, og er rådgivende for styret. Her finner du utvalgenes kontaktinformasjon.

Besøk Ungdomsutvalget her

 

Kvinneutvalget    
Victoria Stormdal (leder) Send epost 458 86 487
Edel Urstad Send epost 915 45 843
Bine Melby Send epost 415 63 523
Eli Berge Ness  Send epost 958 66 050
     
Ungdomsutvalget    
Kjetil Marstrander (leder) Send epost 957 72 142
Elin Ringhus Send epost 924 13 997
Magdalene Henriette Thuv Send epost 915 91 633
Oskar Tørres Lindstad Send epost 476 61 444
Simen Løken Send epost 979 82 503
Yngve Røøyen Send epost  
     
Internasjonalt utvalg    
Margit Fausko (leder) Send epost 908 27 754
Olav Randen Send epost 976 49 765
René Cortis Send epost 467 72 781
Jens Erik Furulund Send epost 996 30 458
Audun Tvedten Send epost 930 33 686
     
Rovviltutvalget    
Regina Brajkovic (leder) Send epost  988 79 341
Jens Olav Hov Send epost 915 10 487
Kurt Solheim Send epost 900 16 457
Pål Kjorstad Send epost 990 34 406
Frank Alvegg Send epost 901 37 371
Per Lindholt Send epost 400 85 173
Astrid Olstad Send epost 911 53 727
Angelica Svarto Send epost 408 97 167
     
Utmarksutvalget    
Ole Petter Berget (leder) Send epost 452 51 529
Håkon Vang Aas Send epost 452 78 822
Harald Evanger Send epost 416 75 651
Roar Svindland Send epost 909 94 480
Ola Kvendset Send epost 986 32 492
     
Kornutvalget    
Hans Erik Navestad (leder) Send epost 920 22 186
Hellek Berge Send epost 915 75 846
Helge Stumberg Send epost 901 00 964
Øyvind Foss Send epost 958 74 453
Magnus Hov Send epost 902 38 947
Olav Dyrud Send epost 971 73 424
     
     
Storfekjøttutvalget    
Jan Håvard Refsethås (leder) Send epost 482 76 499
Arne Andreassen Send epost 920 31 372
Guro Hansen Send epost 958 96 320
Ola Berthling Lie-Husby Send epost 473 67 759
Tore Nilsen Send epost 482 64 450
Vemund Havardsgard Send epost 994 89 103
     
Småfeutvalget    
Frank Valø (leder) Send epost 480 56 134
Kjell Erik Brandstadmoen Send epost 901 64 900
Øystein Havrevoll Send epost 917 30 609
Solveig Horve Bergsholm Send epost 926 68 336
Arnt Fløttum Send epost 901 17 275
Marielle de Roos Send epost 950 82 958
Nora Fjeldkåsa Send epost 976 87 987
Rasmus Winther Kristensen Send epost 951 91 278
     
Mjølkeutvalget    
Rasmus Winther Kristensen (leder) Send epost 951 91 278
Ola Johansen Send epost 952 44 426
Gerbrand Vink Send epost 954 29 895
Dag Fossen Send epost 415 18 312
Anders Hopland Send epost 415 15 981
Ingolf Folven Send epost 481 31 838
     
Svineutvalget    
Torstein Myking (leder) Send epost 950 37 743
Anders Østlund Send epost 950 65 297
Leif Rune Sundfør Send epost 977 37 581
Knut Aalton Send epost 992 79 221
Stig Garstad Send epost 911 13 247
Øyvind Nesjan Send epost 953 65 637
     
Fjørfeutvalget    
Magne Raastad (leder) Send epost 900 57 924
Øystein Fimland Send epost 993 86 255
Benedicte Lund Send epost 977 14 838
Hanne Guåker Send epost 470 17 703
Ståle Innhaug Send epost 920 42 761
     
Grøntutvalget    
Ivar Slinde Send epost 481 55 401
Torbjørn Norland Send epost 970 35 255
Børe Vold (midlertidig kontaktperson) Send epost 970 97 630
Håvar Hanger Send epost 958 07 387
Kjell Magne Larsen Send epost 911 16 990
Marte Dalen Johansen Send epost 482 65 825
     
Lokalmatutvalget    
Stein Brubæk (leder) Send epost 915 63 259
Helen Davey Send epost 951 35 671
Tore Jardar Wirgenes Send epost 93 440 575
Ellen Marie Tangen Send epost 950 88 465
Runa Tunheim Send epost 975 16 711
Thomas Ole Stenbergløkken Send epost 913 85 857
Frode Kristensen Send epost 928 88 834
     
Inn på tunet-utvalget    
Ingeborg Beitnes (leder) Send epost 951 11 021
Britt Marthinussen Send epost  415 03 855
Leif Grutle Send epost 986 39 004
Torkjell Sollesnes Send epost 412 63 887
Olaug Olsen Send epost 481 52 060
     
Økologisk utvalg    
Rebekka Bond (leder) Send epost 450 59 671
Astrid Tove Olsen Send epost 952 79 775
Embrik Rudningen Send epost 975 75 925
Georg Smedsland Send epost 920 98 651
Ola Johansen Send epost 952 44 426
     
Klima- og bærekraftsutvalget    
Kjersti Rinde Omsted Send epost 419 17 351
Espen Andresen Send epost 976 84 303
Lars Wiik Send epost 906 62 988
Heidi Beitland Send epost 928 85 037
Jon Sivert Engeland Send epost 984 56 170
Kent Inge Hansen Send epost 940 77 919
     
     
Organisasjonsutvalget    
Margrethe Figved (leder) Send epost 932 44 599
Per Anton Nesjan Send epost 907 38 869
Cecilie Pérez Send epost 908 68 971
Oda Kvisberg Send epost 959 25 153
Marius Andresen Send epost 970 84 134
Inger Lise Sveum-Aasbekken Send epost 906 63 196
     
Aksjonsutvalget    
Nora May Engeseth Send epost 410 88 785
Stig Arild Helgesen Send epost 481 56 697
Ashild Charlotte Monsø Send epost 481 43 362
Åse Helene Monsø Send epost 950 90 592
Grim Jardar Aasgård Send epost 913 29 856
Ola Berthling Lie-Husby Send epost 473 67 759
     
     
Forhandlingsutvalget    
Tor Jacob Solberg (leder) Send epost 911 65 119
Vegard Vigdenes Send epost 958 04 595
Marianne Lunåsmo Send epost 958 49 230
Asbjørn Hagene (1.vara) Send epost 997 23 346
Hanne Bjerkvik (2.vara) Send epost 482 58 256