Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Attval i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

På årsmøtet i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag vart Leif Grutle attvalt som leiar. 

Det same vart styremedlemmene som var på val.

På bildet ser me: Irene Dalland, Dag Kyrre Lygre, Leif Grutle, Birte Larsen, Jarle Helland, Anders Lundevold og Arne Lofthus.

Attval i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag - les hele saken

Likviditetskrise i norsk landbruk.

Korleis går det med norsk matvaresikkerheit når bøndene ikkje orkar meir?

Likviditetskrise i norsk landbruk. - les hele saken

No er det opp til Stortinget

Etter brotet i jordbrukstingingane er forhandlingane flytta til der dei eigentleg høyrer heime.

Innlegg av Leif Grutle, leiar i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag.

No er det opp til Stortinget - les hele saken


Fylkesårsmøte 2021

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag heldt årsmøte på Teams 9.mars.

Fylkesårsmøte 2021 - les hele saken

Årsmelding 2020

Les årsmelding 2020 her

Kontakt oss - Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesleder: Leif Grutle

E-post: leif.grutle@haugnett.no

Telefonnummer: 986 39 004

Fylkessekretær: Åse Marie Reisæter

E-post: hordaland@smabrukarlaget.no

Telefonnumer: 480 21 004

Siste nytt

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as