Fylkesårsm.24 Styret 2

Ny leiar i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

På årsmøtet til Hordaland Bonde- og Småbrukarlag 9.-10.mars 2024 vart Mari Austvoll Gjengedal valt til ny leiar av laget.

Leif Grutle har no overlete leiarvervet til Mari. Han blir likevel med ei stund til, no som 3.vara til styret.

Slik ser det nye styret ut:

Leiar: Mari Austvoll Gjengedal            ny         valt for 1 år  

 

Styre:

Sindre Taxt Måge                       ny                        valt for 2 år

Knut Conrad Milde                    ny                        valt for 2 år

Christian Høie                             ny                        valt for 2 år

Tina Bøe Buer                             attval                 valt for 1 år

Birte Larsen                                ikkje på val                    

Jarle Helland                              ikkje på val

 

Vara:  

  1. Linn Ida Hjelmeland ny valt for 1 år
  2. Marte Bleken Klemetsdal ny valt for 1 år
  3. Leif Grutle ny         valt for 1 år

 

Ungdomsutval: Johannes Rogdo, Tore Aga Silde, Johan Kristian Milde (ny). Alle valt for 1 år.

 

På bildet ser me ein del av det nye styret:

Sindre Taxt Måge, Tina Bøe Buer, Mari Austvoll Gjengedal, Knut Conrad Milde, Leif Grutle, Johan Kristian Milde (ungdomsutvalet), Christian Høie.