Noreg treng fleire bønder gruppebilde ungdomsseminar - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Jordbruksoppgjøret 2023

Jordbruksoppgjøret

Her får du siste nytt om jordbruksoppgjøret 2023. 

Relevante dokumenter kan lastes ned fra margen til venstre. 

 

Mandag 22. mai kl.09.00 lanserer NBS sitt primærkrav til årets jordbruksoppgjør. Klikk her for å følge sendingen.

Klikk her for å laste ned primærkravet.

 

Jordbruksoppgjøret 2023

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag ble ikke enige om et felles krav til årets jordbruksoppgjør. Staten valgte å forhandle videre med Bondelaget, som presenterte sitt krav på onsdag 26. april. 

14. april la Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) frem sine tall. Forhandlingene mellom NBS og NB startet 19. april. 24. april ble det klart at organisasjonene ikke ble enige om et felles krav, og at staten valgte å gå videre i forhandlinger med NB. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil offentliggjøre sitt primærkrav etter forhandlingene er avsluttet. 

Jordbruksforhandlingene skal være avsluttet 16. mai. Deretter behandles oppgjøret i næringskomiteen i slutten av mai, før Stortinget vedtar jordbruksavtalen i midten av juni

 

VEIEN MOT ET PRIMÆRKRAV

Studiearbeidet i forkant av jordbruksoppgjøret 2023 startet allerede august 2022 med studiearbeidet del 1. Dette arbeidet hadde frist 1. oktober, og ble etterfulgt av et politisk verksted under landsmøtet i slutten av oktober. Under landsmøtet vedtok organisasjonen føringer for styret til forhandlingene i 2023.

I starten av 2023 startet studiearbeid del 2, med innleveringsfrist 1. mars. I del 2 av studiearbeidet var det lagt opp til at medlemmene skulle gi konkrete innspill på nivå og prioriteringer. 6. mars ble det arrangert innspillsmøter med interne utvalg, og 7.-8. mars var det innspillsmøter med eksterne aktører i jordbruket. I tillegg har medlemmer i forhandlingsdelegasjonen deltatt på møter med andre relevante personer og organisasjoner. 

Innkomne innspill ble sammenstilt og presentert for fylkeslederne i NBS under fylkesledermøtet 16. mars. Dagen før gikk Nortura, Felleskjøpet, Tine og Gartnerhallen gjennom sine krav under representantskapsmøtet i NBS. Fylkeslederne kom i etterkant av fylkesledermøtet med sine anbefalinger til jordbruksoppgjøret, blant annet et krav om tetting av inntektsgapet på 200 000 kroner.

17. mars vedtok styret i NBS forhandlingsutvalgets mandat basert på innspill fra landsmøtet, studiearbeidet del 1 og 2, fra interne utvalg og eksterne aktører, og fra representantskapet og fylkesledermøtet. Forhandlingsdelegasjonen i NBS hadde jevnlige arbeidsmøter i perioden før og etter fylkesledermøtet, med en intensiv arbeidsuke på kontoret i Akersgata siste uka før påske. 

17. april arrangerte Norsk Bonde- og Småbrukarlag en markering foran Stortinget i anledning Verdens Småbrukerdag. Mer enn 60 bønder, politikere, meningsytrere og representanter fra ulike organisasjoner deltok på markeringen. 18. april ble det klart at tidligere forsvarstopp Robert Mood, fagforeningsveteran Jan Davidsen og leder i Framtiden i Våre Hender Anja Bakken Riise deltok i forhandlingene som sakkyndige i NBS. 

 


Forhandlingsdelegasjonen i NBS består av (f.v.) Anton Langeland (generalsekretær), Kjell Erik Brandstadmoen (1. vara, FU), Ann Guro Hansen (FU), Tor Jacob Solberg (leder, FU), Vegard Vigdenes (FU) og Inge Aukan (2. vara FU). Brandstadmoen deltok i forhandlingene som vara. I tillegg sitter Vilde Haarsaker (ass. generalsekretær), Anders Klemoen (seniorrådgiver) og Dag Fossen i NBS sin forhandlingsdelegasjon, i tillegg til sakkyndige Robert Mood, Jan Davidsen og Anja Bakken Riise. (Foto: Nora May Engeseth)

 

NYTTIGE ARTIKLER: 

Jordbruksoppgjøret 2023: Rapporter og utredninger

Ordliste for jordbruksoppgjøret 

Artikkel: Hva er vederlag til arbeid og egenkapital?

Hvorfor kjenner du deg ikke igjen i tallene fra Budsjettnemnda?