Noreg treng fleire bønder gruppebilde ungdomsseminar - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Jordbruksoppgjøret 2023

Jordbruksoppgjøret

Forberedelsene til jordbruksoppgjøret 2023 er i gang. Frist for å sende inn svar på studiearbeidet er 1. oktober 2022. 

 

STUDIEARBEID JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2023

 

Det er nå åpent for å gi innspill til jordbruksforhandlingene 2023. I tråd med landsmøtevedtak fra 2021, legges studiearbeidet for JF2023 i forkant av landsmøtet 2022. Det er utarbeidet et forenklet studiearbeid. Studieringer i lokal- og fylkeslag er tilskuddsberettiget. Frist for å sende inn svar på studiearbeidet er 1. oktober. 

 

Studiehefte JF2023 V2

 

Svar på studiearbeidet kan sendes inn via digitalt skjema eller excel-skjema som lastes ned på din pc. Excel-skjemaet skal sendes til post@smabrukarlaget.no innen 1. oktober. 

 

Klikk her for å fylle inn digitalt svarskjema til studiearbeid JF23

 

Klikk her for å laste ned svarskjema til din pc

 

 

Her kan du se opptak fra oppstartsmøtet 22. august.