Primærkrav 2023 Økt Sjølforsyning Og Totalberedskap

Lansering av primærkrav

Jordbruksoppgjøret

Følg sendingen her! Mandag 22. mai kl.09.00 lanserer Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt primærkrav til årets jordbruksoppgjør. 

Klikk her for å se sendingen.

Årets jordbruksforhandlinger foregikk uten Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Etter faglagene ikke klarte å bli enige om et felles krav, valgte staten å forhandle videre med Norges Bondelag. 

I dag lanserer vi vårt primærkrav til årets jordbruksoppgjør. Primærkravet inkluderer ramme og fordeling av denne. Kravet presenteres av leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jacob Solberg, seniorrådgiver Dag Fossen og tallknuser Anders Bakke Klemoen. Deretter blir det panelsamtale med tema "Hvordan kan vi oppnå økt sjølforsyning og beredskap?". 

Klikk her for å se sendingen.