Troms Bonde- og Småbrukarlag

Foreslår produksjonsregulering på sau

Troms Bonde- og Småbrukarlag og Troms Sau og geit fremmer forslag til hvordan produksjonen av lammekjøtt kan reguleres. 

Foreslår produksjonsregulering på sau - les hele saken

En god start, men det er langt igjen

 

Jordbruket har i dag levert sitt felles krav til staten i årets jordbruksforhandlinger.  Selv om kravet er rekordhøgt med sine 11,5 milliarder, er det ikke større enn det må være.

En god start, men det er langt igjen - les hele saken


Hjelp reinen der den... burde være!

Flere bønder plages med rein som graver opp og beiter ned innmarka vinterstid.  Troms Bonde- og Småbrukarlag har forståelse for at nedisede vinterbeiter et ei utfordring for reindrifta, men situasjonen kan ikke løses ved å la reinen slippe til på ku- og sauefôret. 

Hjelp reinen der den... burde være! - les hele saken


Regjeringa må sikre norsk matkorn!

Krigen i Ukraina har konsekvenser det idag er vanskelig å ha oversikt over. Tankene våre går til alle dem som nå rammes av krigshandlingene. Samtidig ser vi med uro på den svekkede matsikkerheten i Europa.

Regjeringa må sikre norsk matkorn! - les hele saken

Slakter tiltakspakke for Troms og Finnmark

Antall bønder i Troms og Finnmark er halvert de siste 20 årene. Bondelaget har i samarbeid med fylkeskommunen bestilt rapporten "Fra tall til tiltak" fra Agri Analyse, for å dokumentere utfordringene og komme med forslag til tiltak som kan snu utviklinga.

Slakter tiltakspakke for Troms og Finnmark - les hele saken


Småbrukarkofta, dame- og herremodell

Småbrukarkofta

Troms Bonde- og Småbrukarlag har fått laget eget koftemønster  -  men du trenger slett ikke å bo i Troms for å strikke denne kofta!

Småbrukarkofta - les hele saken

Nystekte vafler, Balsfjordost, en kartong med Tine geitmelk

Småbrukarvafler

Har du smakt vafler laget på geitmelk? 
Her får du vår helt egne oppskrift!

Småbrukarvafler - les hele saken


Velkommen til årsmøte!

Troms Bonde- og Småbrukarlag avholder årsmøte på Finnsnes hotell 25.-26. februar 2022.

Velkommen til årsmøte! - les hele saken

Ny retning i jordbruksforhandlingene

Landsmøtet i NBS ga sin fulle tilslutning til Troms sitt krav om at jordbruksforhandlingene må ta utgangspunkt i hva næringa faktisk trenger!

Ny retning i jordbruksforhandlingene - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as