Internasjonal protest landbruk plakat

Månadsbrev om mat og landbruk i verda

Internasjonalt

Materiale frå FAO og andre internasjonale kjelder, presentert på norsk.Kjem rundt den 15. dagen kvar månad, utgitt av Internasjonalt utval i NBS.

Vil du abonnere på månadsbreva på e-post? Eller har du forslag til saker å skrive om? Kontakt redaktør Olav Randen på boksmia@online.no

 

 

MÅNADSBREV DESEMBER 2023

I desember-brevet kan du lese om det globale klimatoppmøtet, verdskonferansen til den internasjonale fagorganisasjonen for småbønder og folk i tilknytte verksemder La Via Campesina, FAO-planen for å utrydde svolt innanfor naturens tåleevne innan 2050, palestinsk landbruk i krigstid og ei forteljing om solidaritet over landegrenser nord i vårt eige land:

Månadsbrev Desember 2023

 

MÅNADSBREV NOVEMBER 2023

I november-brevet kan du blant anna lese om syntetisk biologi, proteksjonisme og lotteripengane til Utviklingfondets prosjekt i Etiopia:

Månadsbrev November 2023

 

MÅNADSBREV OKTOBER 2023

Hovudfokuset på verdas matdag 16. oktober var vatn, og det er også hovudtemaet for dette månadsbrevet, som tek for seg vass-statistikk og aktuelle og moglege problem i vassforvaltninga framover:

Månadsbrev Oktober 2023

 

 

MÅNADSBREV AUGUST 2023:

Augustbrevet oppsummerar ekstremvêrsåret 2023 til no, ein rapport frå Oakland Institute om ei skummel utvikling i eigarstrukturar for ukrainsk landbruksjord, og Éin planet-nettverkets vegvisar for nytenking om matsystem:

Månadsbrev August 2023

 

 

 

 

MÅNADSBREV JULI 2023:

Dette brevet oppsummerar den ferskaste årsrapporten frå FAO om matsikkerheit og ernæring i verda, og FAOs andre kvartalsrapport for matsituasjon og avlingsutsikter i 2023:

Månadsbrev Juli 2023

 

 

MÅNADSBREV JUNI 2023:

Dette er det fyrste månadsbrevet. Det gir ein introduksjon til utvikling i tal bønder og landarbeidarar i verda, jordbruks- og beiteareal i bruk, verknadar av Ukraina-krigen og litt om avlingsnivå og prisutvikling:

Månadsbrev Juni 2023