Jordbruksoppgjør statens tilbud 2022 Hoff og Gimming - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Jordbruksoppgjøret 2022

Det ble avtale mellom staten og jordbrukets to organisasjoner. Her finner du relevante dokumenter fra årets oppgjør.