Oslo Akershus

Velkommen til hjemmesiden vår. Du når oss via tlfnr. 94 80 75 35 eller via E-post osloakershus@smabrukarlaget.no 

Vil du støtte oss økonomisk kan du Vippse  til 562395

Kontaktinfo:

Leder:

Marius Røer Andresen

Ulvinmyravegen 464

2092 Minnesund

Mobil. 970 84 134

Fylkessekretær Karl-Sverre Holdal
Herslebs gate 25, 0561 Oslo
Mobil: 977 66 686
E-post: karlsverreholdal@gmail.com