Oslo Akershus

Velkommen til hjemmesiden vår. Du når oss via tlf. nr. 977 666 86 (fylkessekretær) eller via E-post osloakershus@smabrukarlaget.no 

Vil du støtte oss økonomisk kan du Vippse til 562395

Kontaktinfo:

Leder:

Nina Hellum Adriansen

Sessvollvegen 96

2054 Mogreina

Mobil: 926 80 440

E-post: nina.adriansen@steinerskolen.no

Fylkessekretær Karl-Sverre Holdal
Herslebs gate 25, 0561 Oslo
Mobil: 977 66 686
E-post: karlsverreholdal@gmail.com