Lagets historie

Historien om Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.
Skrevet av Erling Hansen.

Når Norsk Bonde- og Småbrukarlags historie blir nevnt så kommer en ikke utenom Akershus. Det forberedende arbeid for stiftelse av Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble tatt og av H. Cock-Jensen og H. Egeberg, som i 1909 hadde kjøpt småbruket Mailand på Lørenskog.

Les mer om historien til Akershus Bonde- og Småbrukarlag her.