Styret I NBS 2021 22

Sentralstyret

Sentralstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag leder organisasjonens arbeid. Styret står ansvarlig overfor landsmøtet og representantskapet, og velges av landsmøtet. Her finner du styrets kontaktinformasjon.

Leder Kjersti Hoff er sykemeldt. Eli Berge Ness er fungerende leder fra 20. juni til 20. juli. Henvendelser sendes direkte til henne eller til sekretariatet. 

 

Sentralstyret består av 7 medlemmer og velges av landsmøtet etter innstilling fra valgnemnda.
Styreleder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder er på valg hvert år. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. 

Sentralstyret velger et forhandlingsutvalg som representerer organisasjonen i de årlige jordbruksforhandlingene. Forhandlingsutvalget består av tre representanter og to varaer, og skal ha medlemmer av begge kjønn. Styreleder i organisasjonen leder forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og er nestleder i Jordbrukets forhandlingsutvalg. 

 

Klikk på bildet for å laste ned pressefoto. 

 

Kjersti Hoff
Leder

Mobil: 971 20 960
Send epost

 

 

Eli Berge Ness
Politisk nestleder

Mobil: 958 66 050
Send epost

Ola Fiskvik
Organisatorisk nestleder

Mobil: 911 42 052
Send epost

Ann Guro Hansen
Styremedlem

Mobil: 917 83 644
Send epost

Kjell Erik Brandstadmoen
Styremedlem

Mobil: 901 64 900
Send epost

Sander Solheim
Styremedlem

Mobil: 906 95 124
Send epost

Kristoffer Fodnes
Styremedlem

Mobil: 467 98 936
Send epost

 

Astrid T. Olsen
Ordfører

Mobil: 952 79 775
Send epost

 

Ole Tvete Muriteigen
Varaordfører

Mobil: 911 08 725
Send epost

 

Eldar Melbøe Kyllesø
1. vara

Mobil: 454 11 131
Send epost

 

Irene Dalland
2. vara

Mobil: 950 49 131
Send epost

 

Ståle Støen
3. vara

Mobil: 957 57 525
Send epost