Landsstyret 2022 23 Kopi

Sentralstyret

Sentralstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag leder organisasjonens arbeid. Styret står ansvarlig overfor landsmøtet og representantskapet, og velges av landsmøtet. Her finner du styrets kontaktinformasjon.

Sentralstyret består av 7 medlemmer og velges av landsmøtet etter innstilling fra valgnemnda.
Styreleder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder er på valg hvert år. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. 

Sentralstyret velger et forhandlingsutvalg som representerer organisasjonen i de årlige jordbruksforhandlingene. Forhandlingsutvalget består av tre representanter og to varaer, og skal ha medlemmer av begge kjønn. Styreleder i organisasjonen leder forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og er nestleder i Jordbrukets forhandlingsutvalg. 

 

Klikk på bildet for å laste ned pressefoto. 

 

Tor Jacob Solberg
Leder

Mobil: 911 65 119
Send epost

Last ned pressefoto.

 

Vegard Vigdenes
Politisk nestleder

Mobil: 958 04 595
Send epost

Last ned pressefoto.

 

Margrethe Figved
Organisatorisk nestleder

Mobil: 932 44 599
Send epost

Last ned pressefoto.

 

Eli Berge Ness
Styremedlem

Mobil: 958 66 050
Send epost

Last ned pressefoto.

Kjell Erik Brandstadmoen
Styremedlem

Mobil: 901 64 900
Send epost

Last ned pressefoto.

Inge Aukan
Styremedlem

Mobil: 971 06 635
Send epost

Last ned pressefoto.

Margit Fausko
Styremedlem

Mobil: 908 27 754
Send epost

Last ned pressefoto.

 

Ann Guro Hansen
Ordfører

Mobil: 917 83 644
Send epost

Last ned pressefoto.

  Hanne Bjerkvik
Varaordfører

Mobil: 482 58 256
Send epost

 

Ståle Støen
1.vara

Mobil: 957 57 525
Send epost

 

Runa Tunheim
2. vara

Mobil: 975 16 711
Send epost

 

Eldar Melbøe Kyllesø
3. vara

Mobil: 454 11 131
Send epost

 

Inger Lise Sveum Aasbekken
4. vara

Mobil: 906 63 196
Send epost

 

Åshild Charlotte Monsø
5. vara

Mobil: 481 43 362
Send epost