Landsstyret 2023 24 Foto Inga Haugdahl Solberg

Sentralstyret

Sentralstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag leder organisasjonens arbeid. Styret står ansvarlig overfor landsmøtet og representantskapet, og velges av landsmøtet. Her finner du styrets kontaktinformasjon.

Sentralstyret består av 7 medlemmer og velges av landsmøtet etter innstilling fra valgnemnda.
Styreleder, politisk nestleder og organisatorisk nestleder er på valg hvert år. Øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. 

Sentralstyret velger et forhandlingsutvalg som representerer organisasjonen i de årlige jordbruksforhandlingene. Forhandlingsutvalget består av tre representanter og to varaer, og skal ha medlemmer av begge kjønn. Styreleder i organisasjonen leder forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og er nestleder i Jordbrukets forhandlingsutvalg. 

 

Klikk på bildet for å laste ned pressefoto. 

 

Tor Jacob Solberg
Leder

Mobil: 911 65 119
Send epost

Last ned pressefoto.

 

Vegard Vigdenes
Politisk nestleder

Mobil: 958 04 595
Send epost

Last ned pressefoto.

 

Margrethe Figved
Organisatorisk nestleder

Mobil: 932 44 599
Send epost

Last ned pressefoto (1) (2) (3)

 

Ståle Støen
Styremedlem

Mobil: 957 57 525
Send epost

Last ned pressefoto.

Rakel Nystabakk
Styremedlem

Mobil: 918 26 829
Send epost

Last ned pressefoto.

Ellen Marie Sørumgård Syse
Styremedlem

Mobil: 958 60 294
Send epost

Last ned pressefoto.

Asbjørn Hagene
Styremedlem

Mobil: 997 23 346
Send epost

Last ned pressefoto.

  Hanne Bjerkvik
Ordfører

Mobil: 482 58 256
Send epost
  Åshild Charlotte Monsø
Varaordfører

Mobil: 481 43 362
Send epost

 

Nils Martin Seim
1.vara

Mobil: 481 54 386
Send epost

 

Marianne Lunåsmo
2. vara

Mobil: 958 49 230
Send epost

 

Eldar Melbøe Kyllesø
3. vara

Mobil: 454 11 131
Send epost

 

Aadne Ådneram
4. vara

Mobil: 418 44 000
Send epost

 

Hilde Lussand Selheim
5. vara

Mobil: 971 96 813
Send epost