REKO Nittedal oversiktsbilde utlevering

REKO

REKO-ringen er en omsetningskanal for lokalmat der kjøp og salg foregår på Facebook. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er pådriver for informasjon om REKO til produsenter, administratorer og kunder i Norge.

REKO-ringen er en omsetningskanal for lokalmat der kjøp og salg foregår på Facebook. Kundene forhåndbestiller varer via ringens felles Facebook-side. Varene leveres ut av produsenten på ringens annonserte utleveringssted, dato og klokkeslett. 

Besøk REKO Norge her

 

REKO betyr REttferdig KOnsum og er et handelsfenomen grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. Salgsfenomenet REKO er salg av matvareruten mellomledd, der produsenten selv står for produksjon og salg, og får 100 % av salgssummen!

 

Den første REKO-ringen i Norge ble etablert november 2017. Per oktober 2020 var det 120 ringer spredt i store deler av landet. Det er omlag 500 000 kunder tilknyttet REKO-ringene, og 500 produsenter som selger varer. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er pådriver for etablering av REKO-ringer i Norge. REKO-ringen bidrar til at produsenter står i egen verdikjedeprosess helt frem til sluttforbruker. Et mål er å øke lokal verdiskaping, økt satsing på lokalt produsert mat, ved å skape nye utviklingsmuligheter, bedre forutsigbarhet og lønnsomhet for lokale småskala matprodusenter. REKO bidrar også til å bevisstgjøre forbrukere, og til å redusere matsvinn.

 

 

«REKO-ringen - veien videre»
I 2017 ble REKO-ringene i Norge igangsatt som følge av prosjektet «Matnyttig» i regi av NBS. Det ble fort tydelig at REKO-Norge hadde behov for en person som kunne administrere REKO-relaterte utfordringer. Med god hjelp av Innovasjon Norge, fikk NBS midler til å ansette en person i stillingen som prosjektleder.

Hva gjør REKO-prosjektet?

  • Veileder REKO-administratorer, produsenter og kunder
  • Videreutvikler REKO, herunder undersøkelser og eventuelle samarbeid av alternativ bestillingsløsning
  • Kartlegger suksessfaktorer for REKO i Norge
  • Samarbeider med forskningsprosjekt angående REKO i Norge
  • Har arrangert en nasjonal REKO-samling i forbindelse med landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Oslo (29.10.21)
  • Skal arrangere fylkesvise/regionale REKO-samlinger våren 2022
  • Oppretter og administrerer en informasjonsside om REKO-ringer i Norge (www.rekonorge.no) med informasjon til produsenter, kunder og administratorer

 

Besøk REKO Norge her