NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG KREVER TILLEGGSFORHANDLINGER MED STATEN

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag sender i dag brev til Landbruks- og Matdepartementet med krav om tilleggsforhandlinger.

Den sterke prisveksten på handelsgjødsel innebærer at inntektstmulighetene vedtatt av stortinget ved behandling av jordbruksoppgjøret ikke vil kunne realiseres. Andre kostnadsposter øker også betydelig.

På dette grunnlag vurderer Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag det som selvsagt å  kreve at det snarest igangsettes tilleggsforhandlinger etter § 2.4 i Hovedavtalen for jordbruket og at jordbruket kompenseres fullt ut for den ekstra kostnadsveksten slik at inntektsforutsetningene av årets jordbruksoppgjør kan innfris.

For mer informasjon:

Kontakt politisk nestleder

Eli Berge Ness

Tlf: 95866050

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG KREVER TILLEGGSFORHANDLINGER MED STATEN - les hele saken


Hvem blir årets beitekommune?

Vet du om en kommune som tar en aktiv rolle og bruker ressurser på å støtte opp om ei hardt pressa beitenæring? 

Hvem blir årets beitekommune? - les hele saken


Matvarehandel og folkelig engasjement

Innbyggerne i Norge blir stadig fortalt at vi har stor makt som forbrukere, og at vi kan utøve den makten hver gang vi bruker lommeboken. Vi får også ansvaret for alt fra økt kjøttforbruk til massivt matsvinn.

Matvarehandel og folkelig engasjement - les hele saken

Stev for norsk mat

Meiner du norsk matproduksjon er eit viktig tema fram mot stortingsvalet i år? Er du oppteken av kulturlandskap og levande bygder? Bli med på #stevfornorskmat!

Stev for norsk mat - les hele saken

Bred allianse krever ny retning i jordbrukspolitikken

Miljø- og solidaritetsorganisasjoner, fagbevegelse og jordbruket er samstemte om at regjeringas jordbrukspolitikk tar oss i feil retning.

Les oppropet fra en rekke organisasjoner som overleveres til Stortinget når jordbruksoppgjøret behandles onsdag 16. juni.

Bred allianse krever ny retning i jordbrukspolitikken - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet!

Situasjonen for norsk jordbruk er alvorlig. Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil derfor allerede nå signalisere en gjentakelse av årets inntektskrav og krav om inntektsutjevning til andre lønnsmottakere. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet! - les hele saken

Ledig vikariat som prosjektleder for REKO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker prosjektleder i 100 % stilling fra august og til 31. mars 2022. Vår prosjektleder for REKO går ut i permisjon i september og vi søker en dyktig vikar for denne perioden. Merk kort søknadsfrist!

Ledig vikariat som prosjektleder for REKO - les hele saken

Norsk matproduksjon kan ikke gis bort bit for bit

Regjeringas avtale med Storbritannia legger opp til økt import av jordbruksvarer. Dette er produkter vi selv kan produsere. Å ha norsk matproduksjon på norske ressurser og utnytte jordbruksareal over hele landet er det viktigste vi kan gjøre for å sikre en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig matproduksjon i framtida.  

Norsk matproduksjon kan ikke gis bort bit for bit - les hele saken

Jordbruk – et omsorgsyrke

Det er mange sider ved jordbruket som appellerer til maskulinitet; store maskiner, tunge løft, store maskiner, saging og snekring, store maskiner, bruk av drill. Skru or get screwed.

Jordbruk – et omsorgsyrke - les hele saken

128 ungdommer klare for Grønt Spatak

For 29. året på rad sender Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ungdommer på frivillig arbeid på gårder, setre og beitetilsyn.

128 ungdommer klare for Grønt Spatak - les hele saken

Aksjonerte for norsk mat og levende bygder

Onsdag 16. juni aksjonerte Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved Eidsvolls plass i anledning Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør. Se bilder fra markeringen her!

Aksjonerte for norsk mat og levende bygder - les hele saken

Følg markeringen her!

Onsdag 16. juni behandler Stortinget årets jordbruksoppgjør. Kl.09.00 aksjonerer Norsk Bonde- og Småbrukarlag sammen med en rekke organisasjoner ved Eidsvolls plass. Følg markeringen her!

Følg markeringen her! - les hele saken

Leder Kjersti Hoff og fylkessekretær i Buskerud Ketil Jørstad er avbildet under aksjon foran Stortinget 11.05.21. De holder plakat hvor det står:

Markering ved Stortinget 16. juni: Ei framtid for norsk matproduksjon

Onsdag 16. juni kl.10.00 behandles årets jordbruksoppgjør i Stortinget. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha en markering på Eidsvolls plass kl. 9 - bli med eller følg med via direkteoverføring!

Markering ved Stortinget 16. juni: Ei framtid for norsk matproduksjon - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til et nytt REKO-prosjekt

Støtten fra Innovasjon Norge skal benyttes til å videreføre arbeidet med REKO i Norge. Marte Olsen er ansatt som prosjektleder og vil fungere som en nasjonal REKO-koordinator.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til et nytt REKO-prosjekt - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as