Nyheter

Bli medlem!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for bondens økonomiske og sosiale rettigheter. Vi er pådrivere for norsk matproduksjon i et evighetsperspektiv. Bli medlem i dag og gjør en forskjell for norsk landbruk!