Haster med ekstraordinære uttak av jerv våren 2021

Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er svært bekymret for rovdyrtrusselen som møter sauene som skal slippes på beite i slutten av mai måned.

Haster med ekstraordinære uttak av jerv våren 2021 - les hele saken


Jordbruksoppgjøret

Jordbruksoppgjøret er den årlige forhandlingen mellom staten og to fagorganisasjoner i jordbruket: Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag. Forhandlingene resulterer i Jordbruksavtalen som fastsetter de økonomiske inntektsmulighetene for bonden det kommende året.

Jordbruksoppgjøret - les hele saken

Hvem angår jordbruksoppgjøret?

Jordbruksoppgjøret handler om hvordan norsk jordbruk skal utvikles, hvordan jorda skal drives, om matsikkerhet i samfunnet og forbrukerens mattrygghet. Med andre ord: jordbruksoppgjøret angår de fleste av oss. 

Hvem angår jordbruksoppgjøret? - les hele saken


Bare tomme ord?

Tallgrunnlaget for årets jordbruksforhandlinger er klare. Og usikre. 

Bare tomme ord? - les hele saken

Mandat for forhandlingsutvalget klart

Styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vedtatt mandat for forhandlingsutvalget for årets jordbruksforhandlinger. Les vedtaket her.

Mandat for forhandlingsutvalget klart - les hele saken

WWF tapte på alle punkter i en enstemmig dom i Høyesterett

Leder i rovviltutvalget i NBS, Ståle Støen ser på dommen som en historisk avklaring på mange års harde stridigheter om innholdet i norsk ulveforvaltning. Vi kan vise til Stortingets basketak med miljøminister Vidar Helgesen våren 2017 og tre demonstrasjoner/fakkeltog i Oslo med opptil 10 000 deltagere. NBS ser fram til at Høyesterett sin dom blir lagt til grunn, også i det offentlige ordskifte.

WWF tapte på alle punkter i en enstemmig dom i Høyesterett - les hele saken

Staten må finansiere løsdriftskravet!

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag etterlyser politisk vilje til å satse på små- og mellomstore melkebruk fram mot 2034. For å oppfylle løsdriftskravet innen 2034, må vi ha ekstra investerings- og lånemidler tilpasset melkebruk under 30 årskyr. Tilskuddsandelen må økes til 50%, maks 3 millioner. I tillegg må melkeprodusentene ha ei inntekt til å leve av, og inntekt til å betjene lånegjeld.

Staten må finansiere løsdriftskravet! - les hele saken

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag forventer at årets jordbruksforhandlinger resulterer i at vi får flg:

Opptrappingsplan for tetting av inntektsgapet og økning av sjølforsyningsgraden – korrigert for import av råvarer til kraftfôr - til 50 % innen 2026.

Inntektsgapet til andre grupper blir redusert med minst 50 000 kr/bruk i år

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag forventer at årets jordbruksforhandlinger resulterer i at vi får flg: - les hele saken

Småbrukerdagen 17. april: en dag for refleksjon, også om veien framover!

Gratulerer med dagen til alle verdens småbrukere. I dag minnes vi massakren i Brasil for 25 år siden og reflekterer om framtida. Leder Kjersti Hoff oppfordrer samtidig Stortinget til å stille seg bak FN-erklæringen «Om rettighetene til bønder og andre arbeidsfolk i bygder».

Småbrukerdagen 17. april: en dag for refleksjon, også om veien framover! - les hele saken

Bondeopprør vil sikre norsk matproduksjon

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker matproduksjon i et evighetsperspektiv. Vi har derfor stor forståelse for initiativet #BONDEOPPRØR21.

Bondeopprør vil sikre norsk matproduksjon - les hele saken

Sau i forgrunn. I bakgrunnen ser vi et vakkert kulturlandskap med fjell og vann.

Ønsker nominasjoner til Kulturlandskapspris

Nominasjoner til Den nasjonale Kulturlandskapsprisen 2021 ønskes nå velkommen. Styreleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, sitter i juryen.

Ønsker nominasjoner til Kulturlandskapspris - les hele saken

Bli vertskap for Grønt Spatak

Grønt Spatak ønsker å gjenta fjorårets suksess og satser på 150 deltakere også i år. Setre og gårder med beitetilsyn oppfordres særlig til å melde seg som vertskap. 

Bli vertskap for Grønt Spatak - les hele saken

Vi må sikre nok arbeidskraft til landbruket

Fylkesledermøtet i NBS ønsker at ansvarlige myndigheter legger langsiktige planer for å øke andelen norsk arbeidskraft i landbruket. På kort sikt er det viktig å sikre årets produksjon. Vi vil derfor be om at Landbruksministeren, så snart som mulig, kommer med klare og konkrete tiltak for å sikre de produsentene som trenger det, nok arbeidskraft.

Vi må sikre nok arbeidskraft til landbruket - les hele saken

Hardangersaumen

Regionalt miljøprogram (RMP) bind jordbruk, kultur, landskap og miljø saman med mange, små sting.

Hardangersaumen - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as