- Inntekt og sjølforsyning de viktigste sakene de neste åra

God landbrukspolitikk er god politikk for å bygge Norge, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff. Derfor ber NBS den nye regjeringen om å legge fram en forpliktende jamnstillingsplan for jordbruket i sin regjeringsplattform. 

- Inntekt og sjølforsyning de viktigste sakene de neste åra - les hele saken


Staten utsetter tilleggsforhandlinger

Fredag 17. september ble det klart at staten utsetter tilleggsforhandlingene. Norske bønder må derfor vente på en avklaring om kompensasjon etter ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer.

Staten utsetter tilleggsforhandlinger - les hele saken

Jordbrukets krav i tilleggsforhandlingene klart

Kravdokumentet fra jordbruket ble overlevert Landbruks- og matdepartementet i dag kl.16.00. Her kan du lese kravet.  

Jordbrukets krav i tilleggsforhandlingene klart - les hele saken


Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på. 

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kraftfullt samarbeid om mer norsk mat

Til daglig er mange av dem konkurrenter. Nå samles bondeorganisasjonene, forskningsinstitusjoner, flere store næringsaktører og dagligvarehandelen i et partnerskap hvor norsk matkorn og planteproteiner står i sentrum.

Kraftfullt samarbeid om mer norsk mat - les hele saken

Semje om ny jordbrukspolitikk

Blir det raudgrønt fleirtal etter valet, kjem Noreg til å få ein ny jordbrukspolitikk med sikte på å stoppe nedlegginga av gardsbruk og ta i bruk att areal som er gått ut av drift. Dette var den klåre meldinga frå Ap, SV og Sp i jordbruksdebatten på støylsdagen til Telemark Bonde- og Småbrukarlag på sundag.

Semje om ny jordbrukspolitikk - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever tilleggsforhandlinger med staten

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag sendte i dag brev til Landbruks- og Matdepartementet med krav om tilleggsforhandlinger.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag krever tilleggsforhandlinger med staten - les hele saken

Hvem blir årets beitekommune?

Vet du om en kommune som tar en aktiv rolle og bruker ressurser på å støtte opp om ei hardt pressa beitenæring? 

Hvem blir årets beitekommune? - les hele saken

Endelige tall for kostnadsøkninger klare

Budsjettnemnda for jordbruket la i dag fram endelige tall for økninger i kostnad på handelsgjødsel og bygningsmaterialer. Budsjettnemndas utregninger er basert på et mandat gitt av partene og er felles tallgrunnlag for tilleggsforhandlingene til jordbruksoppgjøret.  

Endelige tall for kostnadsøkninger klare - les hele saken

NBS, Fagforbundet, Fellesforbundet og Arbeiderpartiet med felles krav til ny regjering

Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Ap ønsker sammen å løfte behovet for inntektsøkning og en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser.

NBS, Fagforbundet, Fellesforbundet og Arbeiderpartiet med felles krav til ny regjering - les hele saken

Vil gjøre kostnadsvurderinger for handelsgjødsel og bygningsmaterialer

Jordbruket og staten har nå avsluttet de innledende sonderingene rundt hvilke kostnadsfaktorer som skal være gjenstand for tilleggsforhandlinger. Budsjettnemnda for Jordbruket vil gjøre nye vurderinger for handelsgjødsel og bygningsmaterialer. 

Vil gjøre kostnadsvurderinger for handelsgjødsel og bygningsmaterialer - les hele saken

Staten sier ja til tilleggsforhandlinger

Det opplyser landbruks- og matdepartementet i en pressemelding 12. august.

Staten sier ja til tilleggsforhandlinger - les hele saken

Krever et inntektsløft for norsk landbruk - #inntektsløftet

Et samlet norsk landbruk ber i dag norske politikere om å forplikte seg til et vesentlig inntektsløft for norsk landbruk i neste Stortingsperiode.

Krever et inntektsløft for norsk landbruk - #inntektsløftet - les hele saken

Hvem skal bestemme over maten?

Matsuverenitet er at folket, ikke storselskapene, tar kontrollen over matproduksjon og distribusjon. Matsuverenitet er folks rett til sunn og kulturelt passende mat, produsert gjennom bærekraftige metoder. Matsuverenitet er også retten og plikten til å føre den politikken som er nødvendig for å fø egen befolkning uten å hindre andre i å gjøre det samme.

Hvem skal bestemme over maten? - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as