Stev for norsk mat

Meiner du norsk matproduksjon er eit viktig tema fram mot stortingsvalet i år? Er du oppteken av kulturlandskap og levande bygder? Bli med på #stevfornorskmat!

Stev for norsk mat - les hele saken


Aksjonerte for norsk mat og levende bygder

Onsdag 16. juni aksjonerte Norsk Bonde- og Småbrukarlag ved Eidsvolls plass i anledning Stortingets behandling av årets jordbruksoppgjør. Se bilder fra markeringen her!

Aksjonerte for norsk mat og levende bygder - les hele saken

Følg markeringen her!

Onsdag 16. juni behandler Stortinget årets jordbruksoppgjør. Kl.09.00 aksjonerer Norsk Bonde- og Småbrukarlag sammen med en rekke organisasjoner ved Eidsvolls plass. Følg markeringen her!

Følg markeringen her! - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet!

Situasjonen for norsk jordbruk er alvorlig. Fylkesledermøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil derfor allerede nå signalisere en gjentakelse av årets inntektskrav og krav om inntektsutjevning til andre lønnsmottakere. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet! - les hele saken

Ledig vikariat som prosjektleder for REKO

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker prosjektleder i 100 % stilling fra august og til 31. mars 2022. Vår prosjektleder for REKO går ut i permisjon i september og vi søker en dyktig vikar for denne perioden. Merk kort søknadsfrist!

Ledig vikariat som prosjektleder for REKO - les hele saken

Norsk matproduksjon kan ikke gis bort bit for bit

Regjeringas avtale med Storbritannia legger opp til økt import av jordbruksvarer. Dette er produkter vi selv kan produsere. Å ha norsk matproduksjon på norske ressurser og utnytte jordbruksareal over hele landet er det viktigste vi kan gjøre for å sikre en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig matproduksjon i framtida.  

Norsk matproduksjon kan ikke gis bort bit for bit - les hele saken

Prop. om jordbruksoppgjøret 2021 til Stortinget

21.mai ble proposisjon om jordbruksoppgjøret 2021 m.m lagt fram for Stortinget. Proposisjonen er på høring i næringskomiteen tirsdag 1.juni.

Prop. om jordbruksoppgjøret 2021 til Stortinget - les hele saken

Viktig dom for bruk av utmarka

Mens byfolk rundt om i landet jobber hardt for å få flere snøskuterløyper møter yrkesutøvere i utmarka motstand. Men nå har Frostating lagrett avsagt dom som forhåpentligvis vil gjøre det lettere for næringsutøvere.

Viktig dom for bruk av utmarka - les hele saken

Pressekonferanse 06.05: Jordbruksoppgjøret

Det inviteres til pressekonferanse om avklaring i årets jordbruksoppgjør. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fikk tilbudet fra staten 4. mai. 

Pressekonferanse 06.05: Jordbruksoppgjøret - les hele saken

Bred allianse krever ny retning i jordbrukspolitikken

Miljø- og solidaritetsorganisasjoner, fagbevegelse og jordbruket er samstemte om at regjeringas jordbrukspolitikk tar oss i feil retning.

Les oppropet fra en rekke organisasjoner som overleveres til Stortinget når jordbruksoppgjøret behandles onsdag 16. juni.

Bred allianse krever ny retning i jordbrukspolitikken - les hele saken

Leder Kjersti Hoff og fylkessekretær i Buskerud Ketil Jørstad er avbildet under aksjon foran Stortinget 11.05.21. De holder plakat hvor det står:

Markering ved Stortinget 16. juni: Ei framtid for norsk matproduksjon

Onsdag 16. juni kl.10.00 behandles årets jordbruksoppgjør i Stortinget. Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ha en markering på Eidsvolls plass kl. 9 - bli med eller følg med via direkteoverføring!

Markering ved Stortinget 16. juni: Ei framtid for norsk matproduksjon - les hele saken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til et nytt REKO-prosjekt

Støtten fra Innovasjon Norge skal benyttes til å videreføre arbeidet med REKO i Norge. Marte Olsen er ansatt som prosjektleder og vil fungere som en nasjonal REKO-koordinator.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til et nytt REKO-prosjekt - les hele saken

Høringsinnspill: prop. om jordbruksoppgjøret

Tirsdag 1. juni var proposisjon om jordbruksoppgjøret på høring i næringskomiteen. Leder Kjersti Hoff deltok fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Les innspillet her. 

Høringsinnspill: prop. om jordbruksoppgjøret - les hele saken

Primærkrav jordbruksoppgjøret 2021

Norsk Bonde- og Småbrukarlags primærkrav i årets jordbruksoppgjør er nå offentlig.

Primærkrav jordbruksoppgjøret 2021 - les hele saken

Regjeringa vil ikke være med på en ny retning i jordbrukspolitikken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag brutt med staten i årets jordbruksforhandlinger.

Regjeringa vil ikke være med på en ny retning i jordbrukspolitikken - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as