Dagligvaremeldingen – på vei mot større åpenhet i dagligvaremarkedet?

Næringskomiteen har i dag avgitt sin innstilling til stortingsmeldingen «Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane» Meld. St. 27 (2019-2020)

Konkurransen i norsk dagligvare er utilstrekkelig. Dette har negative virkninger både for aktører i bransjen og for norske forbrukere. Problemene er grundig og detaljert beskrevet i meldingen som i dag har blitt behandlet i næringskomiteen på Stortinget.

Dagligvaremeldingen – på vei mot større åpenhet i dagligvaremarkedet? - les hele saken


Oppstart studiearbeid i lokallagene

Startskuddet for studieaktiviteten var via digitalt møte 14. januar kl 19. Leder Kjersti Hoff, ny generalsekretær Anders Nordstad og stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen deltok.

Du kan spille av videopptaket fra oppstartskvelden her:

Oppstart studiearbeid i lokallagene - les hele saken

Lytt til rovviltnemndenes lokale stemme

Naturbruksalliansen har tatt initiativ til å markere støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt ulv i ulvesona gjennom en bålaksjon den 19. januar kl. 18.

Lytt til rovviltnemndenes lokale stemme - les hele saken


Studieopplegget foran jordbruksforhandlingene

Nå starter studiearbeidet foran årets jordbruksforhandlinger!

Studieheftet er fullpakka med fakta og spørsmål. Vi håper at du er klar til å være med og diskutere og komme med innspill til årets jordbruksforhandlinger. Har du lyst til å være med så ta kontakt med ditt lokallag, be med deg andre interesserte og sett i gang. Innspillene fra studieringene er viktige når forhandlingsutvalget skal meisle ut NBS sine prioriteringer til jordbruksforhandlingene.

Registrer studieringen ved å klikke deg inn her:

Les nærmere om opplegget for de enkelte studiekvelder her:

Studieopplegget foran jordbruksforhandlingene - les hele saken

Slutter etter 17 år som generalsekretær

Ved nyttår overlater generalsekretær Olaf Godli stafettpinnen til Anders Nordstad. Vi vil rette en stor takk til en dyktig, arbeidsom generalsekretær som det har vært et privilegium å få samarbeide med.

Slutter etter 17 år som generalsekretær - les hele saken

Ingen ekstra støtte til fruktlagrene på Vestlandet nå

Det har blitt gjort et godt arbeid med å vise tallmateriale for fruktlagrene og konsekvenser ved lite frukt gjennom lageret lokalt i Vestland. Norsk Bonde og Småbrukarlag fulgte opp dette og utfordra Norges Bondelag på saken.

Det ble sendt et felles brev for å forklare alvorligheten i situasjonen til Landbruksdepartementet (LMD). Det var liten respons fra LMD om å gjøre noe med situasjonen nå.

Ingen ekstra støtte til fruktlagrene på Vestlandet nå - les hele saken

Driftsgranskingstallene for 2019

Inntektstallene fra 2019 viser store forskjeller mellom produksjoner og landsdeler. Ettervirkningene etter tørkesommeren 2018 er spesielt stor for storfe- og småfe produksjon. De har dermed en fortsatt nedgang i inntekta.

Realiteten viser at et godt korn og plantevekstår var det som gjorde at gjennomsnittet i inntekt hadde en svak økning fra et allerede veldig lavt nivå. En opptrappingsplan for inntektsøkning må til sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Driftsgranskingstallene for 2019 - les hele saken

-Regjeringa må reforhandle handelsavtalen med EU etter Brexit

Norsk Bonde- og Småbrukarlag forventer at Stortinget sikrer flertall for representantforslaget fra Senterpartiet om å kutte i kvotene for tollfri import av jordbruksvarer fra EU.

-Regjeringa må reforhandle handelsavtalen med EU etter Brexit - les hele saken

Endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsegulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften)

Jeg er nå glad for at vår landbruksminister har landa diskusjonen om dobbel mottaksplikt på kjøtt med den samme argumentasjonen som vi i NBS har vært svært opptatt av, uttaler Kjersti Hoff.

Det viktigste har vært de landbrukspolitiske konsekvensene; utfordring om at dette kan svekke distriktsjordbruket og at markedsreguleringen først og fremst er for bøndene. Vi må sikre at virkemidlene sikrer bondens økonomi i hele landet og ikke får en motsatt effekt som risikoavdemper for uavhengige slakterier i de sentrale områdene hvor tilførslene er store, uttaler Hoff.

Endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsegulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) - les hele saken

Kokebok fra samarbeidsprosjekt med Latin-Amerikagruppene

En gruppe engasjerte ungdommer reiste til Colombia men ble kalt hjem 12. mars i fjor og spurte da om å få jobbe på norske garder. Det ble et samarbeid med NBS. En gruppe har laget kokebok med mange innspill fra NBS medlemmer.

Kokebok 2020 fra samarbeid med Latin-Amerikagruppene

Les mer om Latin-Amerikagruppene i Norge

Kokebok fra samarbeidsprosjekt med Latin-Amerikagruppene - les hele saken

Fornøyd med at regjeringas klimaarbeid skal være i tråd med bærekraftmålene

I dag la regjeringa fram en stortingsmelding om hvordan den planlegger å nå Norges klimamål for 2030. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er fornøyd med at intensjonsavtalen om utslippskutt i jordbruket ligger til grunn og at regjeringa slår fast at klimaplanen skal være i tråd med bærekraftmålene.

Fornøyd med at regjeringas klimaarbeid skal være i tråd med bærekraftmålene - les hele saken

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Jula nærmer seg og 2020 er raskt forbi. Ett år vi vel aldri vil glemme, ett år hvor naturen tok oss igjen. Befolkningen har kanskje fått større respekt og forståelse av trygg og stabil matproduksjon. Vi håper det!

Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår! - les hele saken

REKO-seminar

Digitalt Reko-møte tirsdag 15. desember kl 12

 • Håndbok for Reko, oppstart, drift, slakt i småskala, markedshager og fokus på egen verdiskaping.

Koble deg til møtet her:

REKO-seminar - les hele saken

Forholdstall for 2021 er fastsatt

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag deltok mandag i kvotedrøftinger for 2021 med staten. Forholdstallene for 2021 ble satt til 1,07 for kumjølk og 0,94 for geitemjølk. 

Forholdstall for 2021 er fastsatt - les hele saken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as