Rovdyrpolitisk markering

Det ble arrangert rovdyrpolitisk stormøte på Bjørkelangen onsdag 22. januar. Det var fakkeltog i forkant av møtet med avmarsj fra rådhuset.


Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene

Her er årets studiehefte til jordbruksforhandlingene 2020.
Studieheftet kan lastes ned ved å trykke seg videre nedenfor:
Studieheftet kan også bestilles pr post fra kontoret i Oslo. Det er sendt elektronisk til lokal- og fylkeslag og interne utvalg.
Onsdag 15. januar kl 19.00 vil det bli gjennomført et oppstartsmøte for årets studiearbeid som du kan følge direkte. Det vil bli lagt ut en link her på hjemmesida for å kunne følge møtet.

Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene - les hele saken

FAKKELTOG OG FOLKEMØTE MOT REGJERINGENS ROVVILTPOLITIKK

I kjølvannet av Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling av ulv, som til stor frustrasjon for befolkningen i ulvesonen kom først på nyttårsaften, arrangerer organisasjonene i naturbruksalliansen:

Rovdyrpolitisk stormøte i KulturArena Aurskog-Høland på Bjørkelangen onsdag 22. januar.

Det blir fakkeltog med avmars kl 18, selve møtet starter kl. 19.

Les mer om møtet her:

FAKKELTOG OG FOLKEMØTE MOT REGJERINGENS ROVVILTPOLITIKK - les hele saken


INNSYN I OBDUKSJONSRAPPORT

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag henvendt seg til Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet . I brevet heter det:
Det vises til flere oppslag i Nationen, VG og NRK, desember 2019 om død ulvetispe funnet i Åsnes-Finnskogen, Hedmark mai 2019. I oppslag med Klima – og miljøminister Ola Elvestuen hevdes det at den døde ulven var forgiftet og at dette er dødsårsaken.

INNSYN I OBDUKSJONSRAPPORT - les hele saken

Julefrokost med politisk ledelse i LMD

Landbruksminister Olaug Bollestad og statssekretær Widar Skogan (bak) på besøk hos NBS til den tradisjonelle julefrokosten flankert av Kjersti Hoff, Eli Berge Ness og Kathrine Kinn.

Flere temaer ble diskutert!

Julefrokost med politisk ledelse i LMD - les hele saken

KPMG Rapport om Mattilsynet – systemer og rutiner ikke gode nok

Rapporten fra KPMG om Mattilsynet peker på en rekke rutiner og systemer som må endres, samt forslag til tiltak. Les mer om hvilke de viktigste er:

KPMG Rapport om Mattilsynet – systemer og rutiner ikke gode nok - les hele saken

Assisterende generalsekretær

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter

Assisterende generalsekretær

i 100 prosent stilling ved vårt hovedkontor i Akersgt. 41 i Oslo fra mars 2020.

Assisterende generalsekretær vil ha en viktig rolle i den daglige driften av organisasjonen. Dette innebærer bl.a. deltakelse i de årlige jordbruksforhandlingene samt andre landbrukspolitiske spørsmål, mediekontakt, utmarksforvaltning, organisasjonsarbeid mv.

Les om ønskelige kvalifikasjoner:

Assisterende generalsekretær - les hele saken

Jordhelse – kom og få siste nytt

Landbrukets Økologikongress setter søkelys på jordhelse.

21. januar vil landbruksministeren og Bondelagslederen åpne kongressen, før den internasjonale jordeksperten Joel Williams vil belyse temaet, som alle seriøse bønder er opptatt av.

https://www.agropub.no/nyheter/jordhelse-kom-og-fa-siste-nytt

Her kan du melde deg på til Øko2020

Jordhelse – kom og få siste nytt - les hele saken

Kvotedrøftingene

I dagens drøftinger mellom Staten og jordbrukets organisasjoner ble forholdstallet for disponibel kvote kumelk fastsatt til 0,96 og forholdstallet for disponibel kvote geitmelk fastsatt til 0,94 for kvoteåret 2020.

Kvotedrøftingene - les hele saken

Oppstart på studiearbeidet før jordbruksforhandlingene.

Onsdag 15.1. kl. 19.00 markerte leder Kjersti Hoff, organisatorisk nestleder Kathrine Kinn og nyvalgt leder i Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie startskuddet for studiearbeiet «før jordbruksforhandlingene».

Se streamingen i opptak via NBS sin facebook-side:

Respektløst av Elvestuen

Klima og Miljødepartementet (KLD) svar på lisensfelling for ulv innenfor ulvesonen har latt vente på seg. KLD kom med beskjeden, 31.desember, i siste liten før jakta kunne begynne 1.januar. Kun en av tre fellingstillatelser gis.

Rovviltpolitikken i Norge er betent og det er sterke meningsutvekslinger. Et enstemmig Storting fikk til et rovviltforlik i 2011. Dette er det vi styrer etter i dag, en todelt målsetting med mange kontroverser. Nettopp derfor er det enda viktigere at partene behandler hverandre med respekt og åpenhet og følger dette forliket. Jeg forventer at Elvestuen føler et ekstra ansvar for det, sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Respektløst av Elvestuen - les hele saken

Julehilsen

Vi ønsker alle våre medlemmer, gode samarbeidsparter og venner en riktig god jul og et godt nytt år !

Vi vil trekke fram noe av det vi har jobba med i år:

Julehilsen - les hele saken

OECD – KUTT STØTTEN TIL LANDBRUKET

I sin toårige rapport om tilstanden i norsk økonomi, foreslår OECD blant annet kutt i støtten til landbruket. Ved å gjøre et Google søk på OECD og landbruk, vil en raskt oppdage at «det er samme medisin som tidligere år», sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

OECD – KUTT STØTTEN TIL LANDBRUKET - les hele saken

Trist at Nortura ikke fant en løsning for Otta-anlegget

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å legge ned anlegget på Otta!

Landsmøtet i NBS 2019 vedtok uttalelse vedrørende Otta-anlegget den 10. november:

Landsmøtet mener at strukturrasjonalisering og sentralisering ikke er svaret på de utfordringene som styret i Nortura har per dags dato.

Trist at Nortura ikke fant en løsning for Otta-anlegget - les hele saken

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG KREV RETTVIS ERSTATNING BASERT PÅ REELLE GARDSTAKSTAR!

Etter at kompensasjonsordninga til pelsdyrbøndene har vorte sterkt kritisert, kom regjeringa denne veka med eit nytt framlegg der dei har to alternativ til kompensasjon. I det nye framlegget reknar ein med ei utbetaling på 800-850 millionar, medan den reelle kostnaden med å dekke tap for pelsdyrbøndene er rekna til 2 milliardar.

NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG KREV RETTVIS ERSTATNING BASERT PÅ REELLE GARDSTAKSTAR! - les hele saken


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 3
(nr-10-side-3-13-desember.pdf, 411kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 9
(nr-10-side-9-13-desember.pdf, 279kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 17
(nr-10-side17-13-desember.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 28
(nr-10-side-28-13-desember.pdf, 934kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-2020.pdf, 78kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as